עלי חפר - גיליון 403 - מאי 2024

חללי עמק חפר במערכות ישראל

יום הזיכרון תשפ"ד

חגלה גרומן עדי דגן יהושע לופט צבי מרקוס דוד סגל שלמה פרנקל יוסף פרקר ישראל

חניאל לופו אלי

21.02.74

כ"ט שבט תשל"ד

כ"ב תשרי תשפ"ד כ"ח אייר תשכ"ז כ"ט תמוז תשס"ו כ"ט אייר תש"ח א' סיון תשכ"ז כ"ז אייר תשל"ד ה' אייר תש"ח

07.10.23 07.06.67 25.07.06 07.06.48 09.06.67 19.05.74 14.05.48

יד חנה חומש ג'ורי אברהם מזור (מזרחי) שלמה עוזיאל משה חרב לאת בן-יהושע איל טסלר יצחק-יהושע עמיר יוסף קאשטר חיים קוזוינר דוד

ט"ו כסלו תשמ"ה ט' תמוז תשכ"ח כ' אדר א' תש"ל ג' סיון תש"ח כ"ז תשרי תשמ"ג

08.12.84 05.07.68 04.03.70 10.06.48 14.10.82

כפר חיים אברמוביץ אלימלך שפילברג גדליה

26.12.53 11.07.85

כ' טבת תשי"ד כ"ב תמוז תשמ"ה

ג' טבת תשכ"ה כ"ה תשרי תשל"ד ט"ו תשרי תשל"ד

08.12.64 21.10.73 11.10.73

כפר ידידיה יחזקאל אהרון כהן רפאל מילוא (מליניק) רפאל מינץ הלל

י"ז אב תשס"ו כ' תשרי תשל"ד כ"ה אלול תשכ"ט ג' כסלו תשנ"ו

11.08.06 16.10.73 08.09.69 26.11.95

כפר הרא"ה בן-יעקב אהרון מינדן משה סמיקט מנחם פלג יגאל שפר שמואל

י"ז שבט תשכ"ט כ"ב אב תשי"ג כ"א סיון תשי"ז כ"ט תשרי תשל"ד י"ג אייר תשכ"ה

05.02.69 13.08.52 20.06.57 25.10.73 15.05.65

כפר מונאש ארבל יעקב בהרב אברהם ברמן עפר בכר איתי גוטליב ישראל לב זאב מן יצחק נעים יעקב סגל אורי סוקול משה פורת אלכסנדר צימרמן אמיר רון פיני שמר אבי מכמורת אבקסיס שי בדיחי יהושע פרנס יוסף פרגמנט אלק קושינסקי יוסף קורקין יוסף שביט בר

ג' אייר תש"ל ח' תמוז תשל"ו כ"ח תשרי תשמ"א ח' כסלו תשע"ה א' אייר תשל"ד ג' אדר תשכ"ט כ"ב תשרי תשל"ד כ"ב שבט תשס"ג י"ג תשרי תשל"ד כ"ז אייר תשכ"ז י"ב אדר א' תשל"ח ד' אדר תשס"ד כ"ו תשרי תשל"ד י"ב ניסן תשנ"א

09.05.70 06.07.76 08.10.80 30.11.14 23.04.74 21.02.69 18.10.73 23.01.03 09.10.73 06.06.67 19.02.78 26.02.04 22.10.73 27.03.91

כפר ויתקין דגני ארז דרורי מיכה חביב דני חטיבה יאיר חסקין אפרים חפר יצחק יבלונסקי צבי כהן מנחם (בן-אפרים) כהנוביץ אריה כשר יצחק לבנת (ליבמן) ארנון ליפין יצחק ספיבק ברוך ספרים אלון פרקר יפתח צומר יוסף רוזנברג צביקה שבתאי משה שפיר (ברקמן) ניצה שרף משה תהבלום ישעיהו

כ"ג אייר תש"ח י"א אדר תשע"ה ג' אייר תשמ"א י"ז שבט תש"ך ל' תשרי תשל"ד י"א אדר תשי"ח א' חשון תש"ט י"ד אייר תש"ח ט"ז תשרי תשל"ד י"ט חשוון תרצ"ז כ"ו אייר תשכ"ז ה' אייר תש"ח ט"ז אלול תש"ה י"ד אדר ב' תשע"ד י"ב תשרי תשס"ט כ"ד אב תש"יד ג' אייר תשכ"ט ו' אדר ב' תשמ"ט כ"ז טבת תשמ"ז י"ד סיון תשט"ז ה' אייר תש"ח

01.06.48 02.03.15 06.05.81 15.02.60 26.10.73 03.03.58 03.11.48 23.05.48 12.10.73 04.11.36 05.06.67 14.05.48 25.08.45 16.03.14 11.10.08 24.8.54 21.04.69 13.03.89 28.01.87 24.05.56 14.05.48

כ"ח שבט תשנ"ז כ"ו אייר תש"ח כ"ד אדר א' תש"ח כ"ח חשון תשמ"ד כ"ה אייר תש"ם ג' אלול תשנ"ז י"א אדר תשע"ה

04.02.97 04.06.48 03.03.48 04.11.83 10.05.80 05.09.97 02.03.15

עלי חפר 12

Made with FlippingBook Online newsletter creator