כל הזכויות שמורות - מגזין זכויות רפואיות - גיליון מספר 2

ח ו ק ה ת ג מ ו ל י ם ל נ פ ג ע י פ ע ו ל ו ת א י ב ה

. . .

ש א ל ו ת נ פ ו צ ו ת

) 1 2

ה מ ש ך מ ע מ '

(

בעוד שנכות במסגרת תביעת נפגעי איבה תזכה את הנפגע בסכום פיצויים קבוע מראש בהתאם לחוק, הרי שנכות במסגרת תביעת נפגעי עבודה תזכה את הנפגע בסכום פיצויים אשר נגזר הן מגובה הנכות שנקבעה לו והן מגובה משכורתו הממוצעת לפני האירוע. כך ייתכן שגובה הפיצוי המגיע לנפגע במסגרת תביעה כנפגע פעולת איבה יהיה נמוך או גבוה מזה שמגיע לו במסגרת תביעה כנפגע בעבודה. במקרה שכזה, יכול הנפגע לבחור לממש את זכויותיו במסגרת התביעה שמזכה אותו בפיצויים הגבוהים ביותר. ש. היכן ניתן להשיג את טפסי התביעה השונים לקבלת ת. ניתן לקבל את טפסי התביעה השונים בכל סניף של המוסד לביטוח לאומי וכן להורידם מאתר המוסד לביטוח לאומי בכתובת www.btl.gov.il. כמו כן ניתן לקבל את הטפסים ברוב משרדי עורכי הדין אשר עוסקים בייצוג נפגעי פעולות איבה.

ש. אילו מסמכים צריך לצרף לטופס התביעה ?

ש. אשתי נפגעה מפגיעת רקטה במהלך עבודתה ובעקבות זאת נגרמו לה כוויות קשות. האם התביעה שעלינו להגיש היא רק במסגרת מחלקת נפגעי איבה או שמא מדובר בתאונת עבודה? ת. כאשר מדובר באירוע איבה, אשר גרם לפגיעה של אדם במהלך עבודתו, רשאי הנפגע לתבוע את הפיצויים המגיעים לו מן המוסד לביטוח לאומי, בשני מישורים שונים. האחד הוא במסגרת מחלקת נפגעי פעולות איבה באופן שתואר לעיל, והשני על ידי הגשת תביעה במסגרת מחלקת נפגעי עבודה. אופן הגשת התביעה דומה מאד בשני המישורים וגם ההליך של ההכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי וקביעת גובה הנכות ע"י הועדה הרפואית כמעט זהה, אולם מאחר ומדובר בקביעת נכות על פי 2 חוקים שונים, ייתכנו הבדלים בגובה הנכויות שיקבעו וצריך לקחת זאת בחשבון. עם זאת, ההבדל המשמעותי ביותר במקרים שכאלה, הינו מנגנוני הפיצויים של כל אחת מן המסגרות הללו. יחד

ת. על מנת להעלות את הסיכויים שהמוסד לביטוח לאומי יקבל את התביעה יש לצרף לטופס התביעה את המסמכים הרפואיים המעידים עם אופי הפגיעה שנגרמה כתוצאה מפעולת האיבה ואשר מהם ניתן ללמוד גם באופן מסוים על שיעור הנזק הגופני שנגרם. כמו כן, במקרים מסוימים יש לצרף לטופס התביעה גם אישור של המשטרה על כך שאכן אירע האירוע הנטען במועד המפורט ע"י הנפגע. ש. האם חייבים להיות מיוצגים ע"י עורך דין לצורך הגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי? ת. אין חובה להיות מיוצגים ע"י עורך דין לצורך ניהול התביעה במסגרת המוסד לביטוח לאומי, אולם חשוב לציין כי ייצוג ע"י עורך דין העוסק בתחום ייחודי זה מעלה את סיכויי ההצלחה של התביעה בעשרות אחוזים וזהו בעצם המהלך שיכול להבטיח לנפגע בצורה הטובה ביותר, שזכויותיו ימומשו עד תום.

כל הזכויות שמורות I גיליון 2 I מדור משפטי

13

Made with FlippingBook Digital Publishing Software