כל הזכויות שמורות - מגזין זכויות רפואיות - גיליון מספר 2

ת ב י ע ה ל נ כ ה נ ז ק ק

ש ח ש ו ב ל ה כ י ר

ה ת ק נ ה ה " - ס ו ד י ת "

נזקק".

שמצבו עדיין זמני ולא התייצב וצפוי שיפור עתידי במצבו. נכה זה יזכה לקצבת נכות חודשית, בתקופת הנכות הזמנית הנ"ל, אשר צפויה להיות פחותה, באופן משמעותי , בהשוואה להכנסתו לפני התאונה. אלא שבאפשרות אותו נכה להגיש תביעה להכיר בו כ"נכה נזקק" ובמידה ויוחלט שהנכה לא מסוגל לעבוד בכל עבודה שהיא ואין לו הכנסה מעבודה או מהתעסקות – אז עשוי הוא להיות זכאי לקצבת נכות זמנית מלאה, לתקופה שלא תעלה על 4 חודשים – כאילו נקבעה לו נכות רפואית זמנית בתקופה זו בשיעור של !100% המשמעות , בפועל, היא קבלת קצבת נכות זמנית , שעשויה להיות גבוהה פי ,4 5 ואפילו יותר מקצבת הנכות הזמנית, אשר אושרה לתשלום בפועל, בהתאם לקביעת הוועדה הרפואית. בדרך כלל, המוסד לביטוח לאומי מציין, בהודעתו לנפגע בעבודה על קיבעת הוועדה הרפואית , על עצם קיומה של האפשרות להגיש תביעה להכיר באותו נפגע כ"נכה

אולם, מבחן המציאות מלמד, כי נפגעים רבים ובפרט נפגעים שאינם מיוצגים על ידי עורכי דין, אינם מודעים כלל לעצם האפשרות להגיש התביעה להכרה בהם כ"נכה נזקק". כך יוצא, שהם מפסידים סכום כסף נכבד בתקופה קשה שבו הם זקוקים לו יותר מאי פעם. על כן, חשוב, כי כל נפגע בתאונת עבודה, אשר נקבעה לו נכות רפואית זמנית יבחן באם הוא עומד בקריטריונים להכרה בו כ"נכה נזקק" בתקופת זו ואם כן – ידאג להגיש תביעה להכרה בו כ"נכה נזקק". לצערנו,

שי לייזרוביץ , עו"ד

שי לייזרוביץ , עו"ד נפגעי עבודה רבים כלל לא מודעים לקיומה של תביעה להכרה בנכה עבודה כ"נכה נזקק" וכפועל יוצא, מפסידים סכומי כסף גבוהים המגיעים להם מהמוסד לביטוח לאומי. מי הוא אותו "נכה נזקק" ומה היא תביעה להכרה בנכה כ"נכה נזקק"? "נכה נזקק" הינו נפגע עבודה שוועדה רפואית קבעה לו דרגת נכות זמנית ואין לו בתקופה זו סיכוי סביר להשתלב בעבודתו או בעבודה אחרת עקב תאונת העבודה וכן אין לו הכנסה מהתעסקות . כך לדוגמה: ועדה רפואית עשויה לקבוע נכות זמנית לפועל בניין שנפגע בתאונת עבודה ושבר את רגלו בשיעור של % 20 נכות רפואית 30 % / אחוזי נכות רפואית וכו' וזאת מתוך הנחה

כל הזכויות שמורות I גיליון 2 I מדור משפטי

15

Made with FlippingBook Digital Publishing Software