כל הזכויות שמורות - מגזין זכויות רפואיות - גיליון מספר 2

מ ו מ ח ה ב ת ח ו ם ה צ ר . . . (

) 1 8

ה מ ש ך מ ע מ '

הפגימה ו"די לעניין זה במומחה אחד".

צודקת פגם בהרכב הוועדה... יש להוסיף להרכב הוועדה מומחה בתחום כירורגיית כלי דם, ולחלופין על הוועדה בהרכבה הנוכחי להיוועץ עם כירורג כלי דם". תחום נוסף אשר החל לקבל התייחסות ראויה הוא תחום רפואת הכאב. בתיק שעסק בנושא (בב"ל 69158-03-17 אלעד מלקה נגד המוסד לביטוח לאומי) קבעה כבוד השופטת יפית זלמנוביץ גיסין: "..., מקום בו הוצגה חוות דעת של מומחית בתחום רפואת כאב, היה על הוועדה לערוך התייעצות עם מומחה בתחום רפואת כאב...". ואולם קיימת גם גישה אחרת של בתי המשפט. כך לדוגמה היו שקבעו כי אם מורכבת ועדה רפואית יש לכלול בתוכה מומחה בתחום המערערת כי נפל

בפסק הדין בדב"ע 19/1 המוסד לביטוח לאומי נגד בריטפלד אלגריה, פד"ע כא ,485 נקבע עוד כי "אין כל אפשרות, ואין כל הצדקה לכלול בוועדות הרפואיות מומחים בתחום צר וספציפי , שהרי אין לדבר סוף". לסיכום, ניתן לראות כי מגמת הפסיקה בשנים האחרונות היא כי יש לכלול מומחה בתחום הצר בוועדות הרפואיות . ככל ולא ניתן למנות פוסק לועדה ספציפית , יש להפנות את הלקוח לבדיקה אצל "רופא מייעץ" בתחום הצר. הסיבה לכך נעוצה בכך שחו"ד אותה ניתן לקבל ממומחה בתחום בצר בקשר לפגימה ספציפית מדויקת יותר ונכון להעזר בה כדי לקבוע נכות, ככל וקיימת .

כל הזכויות שמורות I גיליון 2 I מדור משפטי

19

Made with FlippingBook Digital Publishing Software