כל הזכויות שמורות - מגזין זכויות רפואיות - גיליון מספר 2

" מבצע הבאת החיסונים וחיסון כלל האוכלוסיה הוא מבצע בסדר גודל אדיר ...

כבר בחרו לקבל. זה לא עניין של מה בכך ואם יש לי ביקורת רבה על הניהול, הרי שמבצע הבאת החיסונים וחיסון כלל האוכלוסיה הוא מבצע בסדר גודל אדיר עליו מגיע שפו עצום לממשלת ישראל ולקופות החולים. ביקורת, ראוי שתשמע ותתקיים , ממנה אנו למדים ומפיקים לקחים ולצידה ראוי שיאמרו גם ההישגים.

למדורה הזו ניתן לשפוך את המחסור במטושים והבדיקות האפידמיולוגיות בתחילת הדרך, הבאת מכונות הנשמה שאין כוח אדם שיתפעל אותם, השפעה ההרסנית על של ההתנהלות על בתי הספר ובעיקר חטיבות הביניים ( מדינת ישראל היא בין המדינות שבהם למדו הכי מעט השנה ), הגברת הקיטוב והפלגנות בעם במקום ליצור אחדות ועוד ועוד. היום אנו יכולים לחגוג, זה מתאפשר בזכות החיסונים שמעל לחמישה מיליון אזרחים ואזרחיות קרוב לשישה מיליון למעשה

היציאה לחירות השנה מורגשת יותר מתמיד.

כל הזכויות שמורות I גיליון 2 I מדור רפואי

22

Made with FlippingBook Digital Publishing Software