כל הזכויות שמורות - מגזין זכויות רפואיות - גיליון מספר 2

פ ג י ע ה ב ש מ י ע ה

) 2 7

( ה מ ש ך מ ע מ '

לאחר שנים של חשיפה ממושכת לרעשים, נפגעים עצבי השמיעה, בצורה סימטרית ( עקומה .)4 בבדיקת השמיעה מתקבלת עקומה טיפוסית. נפגעים עצבי השמיעה . הפגיעה היא עצבית טהורה, ורק על פי הנזק שנגרם לעצב מחושבת הנכות. בשנים הראשונות נפגעות התדירויות הגבוהות – 3000-4000 הרץ. בהמשך יכולות להיפגע גם תדירויות הדיבור ( 500-1000-2000 הרץ) העקומה הטיפוסית מתקבלת בצורת "כפית" וסימטרית בשתי האוזניים. חישוב הנכות הוא ממוצע התדירויות PTA( עצב) של התדירויות 500- 1000-2000 הרץ. ממוצע תדירויות אלה חייב להיות לפחות 20db דו צדדי כדי לקבל נכות. לירידה העצבית בתדירויות 3000-4000 הרץ עם אובדן שמיעה של 20-25db דו צדדי, גם תחושת טינטון. הטינטון היא בעיה סובייקטיבית שקשה להוכיחה . גם בדיקת מאפייני הטינטון לא ממש משכנעת בקיום הטינטון. בניגוד לירידה בשמיעה שהיא מדוייקת כאשר נעשית על ידי קלינאית מנוסה, הטינטון לעומת זאת בחלק מהמקרים נשאר בספק. בהרבה מקרים מלווה

עקומה – 3 שמיעה טיפוסית לגיל המבוגר – פגיעה

עקומה 4 – טיפוסית בצורת "כפית" עקב חבלה אקוסטית

כל הזכויות שמורות I גיליון 2 I מדור רפואי

28

Made with FlippingBook Digital Publishing Software