כל הזכויות שמורות - מגזין זכויות רפואיות - גיליון מספר 2

ה ע ת י ד ש ל ע ו ל ם

ה ש ק ע ו ת ב ה ל י כ י ם מ ש פ ט י י ם :

. . .

ה מ ש פ ט

) 3 0

ה מ ש ך מ ע מ '

(

שלנו לבין כל גורם פיננסי אחר. לשון אחר: לא זכית – לא שילמת. ההשקעה תמיד תיעשה על בסיס הערכת התביעה וסיכוייה . היא ה"נכס" היחיד שנלקח בחשבון כאשר משקיעים כסף. לכן, גם אם התובע שקיבל את ההשקעה הוא מיליונר, והתביעה נשוא ההשקעה לא הסתיימה בהצלחה , ההשקעה תימחק, והתובע יהיה פטור מכל תשלום ( בניגוד לקבלת הלוואה מגורם בנקאי או חוץ- בנקאי, שאי- החזרה עלול להוביל לפתיחה בהליכי הוצאה לפועל). מכיוון שהתביעה היא הדבר החשוב ביותר, אנו משקיעים , כאמור, ללא קשר למצבו הכלכלי של התובע. אין צורך להוכיח איתנות פיננסית, בניגוד לבנקים או לגורמים מלווים, שיידרשו הוכחה לאיתנות הפיננסית של הלווה. בנוסף, בניגוד לכל אותם גופים, לעולם לא יידרש ממקבל ההשקעה שום בטוחות או ערבויות כלשהן. כמו כן, בניגוד להלוואה , לא צריך לשלם מידי חודש, ולא משלמים ריבית. אנו זכאים לחלקנו רק בסוף התביעה, אם וכאשר זו הסתיימה בהצלחה .

בקרב עורכי דין, העלה כי 86% מהם (!) נאלצו לוותר בשנה האחרונה על תיקים טובים, בגלל בעיות כלכליות של הלקוח. בתקופה הזו אנחנו בג' סטיס הכפלנו את קצב פעילותנו – ולא במקרה. שמונה מכל עשרה לקוחות שנכנסים למשרד, גם אם נראה לכם לכאורה שיש להם מהיכן לממן את התביעה. בדרך כלל אין להם. ואם כבר הצליחו לגייס כסף באופן פרטי, בדרך כלל עשו זאת באמצעות הלוואה מבן משפחה או מחבר, שמלבד חוסר הנעימות מובילה ללחץ על עוה"ד לסיים תיקים במהירות , דבר שלעיתים קרובות נוגד את האינטרס של התביעה. נוכחנו להבין כי השירות רלוונטי לפחות לשבעה-

מכיוון שכך, אחת המטרות החשובות ביותר שעומדות בפנינו – החלוצים שעוסקים בתחום ההשקעות בהליכים משפטיים , בארץ ובעולם – היא להשכיל את ציבור עורכי הדין ואת כלל התובעים (בין אם מדובר בתובעים פרטיים ובין אם בחברות מסחריות – הכלי החדש מהווה פתרון נפלא לכולם). אין ספק שבשנים הבאות, אף תובע לא יממן עוד תביעות מכיסו, שכן לא תהיה לכך שום הצדקה כלכלית ועסקית . רלוונטיים ובמיוחד בזמנים של משבר כלכלי. תמיד אין צורך להאריך במילים אודות השבר הפיננסי שהביאה עמה הקורונה. לפי סקרים שונים, בשנה האחרונה דיווחו כ- 70% ממשקי הבית בישראל שלא יוכלו לעמוד בהוצאה חד פעמית, לא מתוכננת, בגובה 8,000 שקל ומעלה , ולמעלה ממחצית מהישראלים דיווחו כי מצבם הכלכלי " או הידרדר" " הידרדר מאוד" בשנה האחרונה.

אנחנו משקיעים לא מלווים.

אנחנו וגופים מסוגנו עוסקים בהשקעות . לא בהלוואות . זאת אומרת שאנחנו נושאים בעצמנו במלוא הסיכון שאם התביעה חלילה מסתיימת ללא פיצוי, ההפסד יהיה כולו שלנו והתובע אינו משלם דבר. זהו ההבדל הגדול, הראשון והמרכזי בין הפעילות

סרק מקיף שנערך בג' סטיס

כל הזכויות שמורות I גיליון 2 I מדור כללי

31

Made with FlippingBook Digital Publishing Software