כל הזכויות שמורות - מגזין זכויות רפואיות - גיליון מספר 2

ה ע ת י ד ש ל ע ו ל ם

ה ש ק ע ו ת ב ה ל י כ י ם מ ש פ ט י י ם :

. . .

ה מ ש פ ט

) 3 2

ה מ ש ך מ ע מ '

(

לתובע להתנהל לאורך התביעה ללא לחץ כלכלי, לבצע את כל הטיפולים הדרושים לו, ונותנת לעורך הדין את אורך הנשימה לסיים את התביעה בפיצוי הראוי. גם במקרה הזה, כמובן, נהיה זכאים לחלקנו רק אם וכאשר התביעה הסתיימה בהצלחה . גובה התשלום לנו תלוי בסיכון הכרוך בתיק – מתיקי תאונות דרכים ( סיכון נמוך יחסית ) ועד לתיקי רשלנות רפואית ( סיכון גבוה יחסית .) למעלה מ- )!( 90% מעורכי הדין שעובדים לצידנו, חוזרים אלינו עם תיקים נוספים . עבור עורכי הדין שעובדים לצידנו בקביעות , הגדלנו את כמות ההכנסות בעד עשרות אחוזים בחודש. נשמח לשמוע מכם ולהרחיב עוד, טלפונית או פנים-אל-פנים.

לא רק מכסים את הוצאות התביעה – אלא אפילו מעניקים לתובע פיצוי מוקדם (" הקדמת פיצוי")! במקרים של פגיעה קשה, פיתחנו את היכולת להעניק לתובע פיצוי מיידי, המיועד לכיסוי הוצאותיו הנלוות להליך. אנו יודעים להקדים לתובעים סכומים משמעותיים , שמגיעים עד למאות אלפי שקלים, בהתאם לתיק ולשיעור הנזק המוערך על ידינו. היכולת שלנו לשחרר כספים במהירות , בלי צורך להמתין לסיום ההליך, ו/או לפנות בבקשה לקבלת תשלומים תכופים, היא ייחודית ונטולת מתחרים בשוק. היא מאפשרת

* הכתבה אינה ממומנת

כל הזכויות שמורות I גיליון 2 I מדור כללי

33

Made with FlippingBook Digital Publishing Software