כל הזכויות שמורות - מגזין זכויות רפואיות - גיליון מספר 2

מ ו ר י ד י ם כ פ פ ו ת

הדיון בפני הוועדה הרפואית הוא ליבו של ההליך. אל תטעו, שימוש בכלים הנכונים שעומדים לרשותכם עשוי למקסם את הזכויות הרפואיות שלכם וחשוב לדעת מהן במסגרת הדיון בפניה

ברק נבות , עו" ד ונוטריון

עו" ד יובל סמרה

תומר בכר , עו" ד ונוטריון

ש . הוזמנתי אל הוועדה הרפואית, במה מתחילים ?

ש. הגעתי לדיון האם כדאי וצריך להתכונן אליו ואיך ?

ש. האם צריך להגיש חוות דעת רפואית ?

ת. חשוב להכיר את ספר הליקויים ואת הסעיפים העוסקים בפגימות שמהן אתם סובלים. ספר זה משמש את הוועדה הרפואית לקביעת דרגת נכות. ברוב המקרים סעיפים אלה מקנים נכות לפי מדרג חומרה דבר שעשוי לסייע לכם כאשר אתם נדרשים להציג טיעונים במלך הדיון טרם הבדיקה. במהלך הדיון עומדת לכם זכות הטיעון וחשוב לנצלה, תוך התייחסות לליקויים מהם אתם סובלים ולמגבלות הנובעות מהם. הדיון תחילתו בכניסה לחדר בדיקה ועד יציאתכם מחדר זה . הבדיקה אינה רק קלינית ( ישירה , ) הוועדה פעמים רבות מתרשמת גם ממראה עיניים ( בדיקה עקיפה).

ת. לקראת ההגעה אל הוועדה הרפואית יש להיערך בשני אופנים. ראשית, יש לערוך רשימת הליקויים רפואיים מפורטת מהם אתם סובלים שכן כל ליקוי רפואי עשוי לזכות בנכות. לאחר מכן, מומלץ להזמין תיקים רפואיים ובמקביל לפנות אל מומחים בתחומי הפגימה הרפואית ולהתלונן על המגבלות והבעיות שלכם.

ת. השימוש בחוות דעת חייב להיות מידתי ונבון. הגשת מחייבת את הוועדה הרפואית בחובת הנמקה ופירוט , אך לא תמיד מוצע להגישה בשלב הדיון הראשון. לעיתים יש להעדיף הגשתה בשלבי הערעור שאז כבר ידועה למבוטח ההחלטה וקביעות הוועדה בנוגע לבדיקתו וליקוייו . בתחום נפגעי עבודה לעיתים כן עדיף להגישה בשלבים מוקדים כמו במקרים של הוכחת קשר סיבתי בין ליקוי נטען לבין הפגיעה בעבודה.

ש. קיבלתי

מהוועדה

עונה

שאינה

תשובה

לציפיותיי , מה עושים?

ש.

האם צריך להציג לוועדה את מלוא המסמכים הרפואיים בצורה גורפת ?

ת. במידה והחלטת הוועדה אינה עונה לציפיותיך , ניתן להגיש ערר על החלטתה ולהתייצב בפני הוועדה הרפואית לעררים שעל החלטתה ניתן לערער בשאלה משפטית לבית הדין.

ת.

לא תמיד. מוצע כי

תיעוד על

יגיש

המבוטח מגבלותיו

אשר תומכות בתלונותיו ולא יסטה מהן.

כל הזכויות שמורות I גיליון 2 I מדור משפטי

5

Made with FlippingBook Digital Publishing Software