כל הזכויות שמורות - מגזין זכויות רפואיות - גיליון מספר 2

. . .

נ ג י ש ו ת ע ל ק צ ה ה מ ז ל ג

) 8

( ה מ ש ך מ ע מ '

התאמות פרטניות וטכנולוגיה

סוגי הנגישות: נהוג להבחין בין שלושה סוגי נגישות :

שני עקרונות בסיסיים נשוא החוק :

באופן למוגבלות ולצרכים הנלווים לה, כגון: שעון עם רטט למי שסובל ממוגבלות שמיעה. מותאם

עקרון ההכלה – לפיו, אנשים עם מוגבלות הם חלק מהציבור ובהתאם יש לאפשר להם להתנהל במרחב הפיזי והשירותי באותו אופן בו עושה זאת כלל הציבור וללא הפרדה. לדוגמא: חנות בגדים, שתא המדידה אינו נגיש ולכן אנשים עם מוגבלויות יכולים למדוד הבגדים במחסן, הנגיש. פתרון זה נוגד את עקרון ההכלה מאחר שמאנשים עם מוגבלות נמנעת האפשרות למדוד את בגדיהם בדרך ובמקום ובאותה החוויה כמו אנשים ללא מוגבלות . עקרון הרצף – מהותו אפשרות של אדם עם מוגבלות לבצע רצף מלא ושלם של פעולות . לדוגמא: אדם עם מוגבלות שעורך קניותיו בסופרמרקט . לפי עיקרון הרצף החל משלב החנייה לסופר מרקט, כל השלבים שעד לעזיבתו את הסופרמרקט צריכים להיות נגישים , החל מהכניסה , עגלות הסופר, מדפי הסופר, הקופה וכיו"ב. יש לבצע התאמות בשל מגוון הצרכים והשונות ביניהם.

מבנה, תשתיות (מתו"ס); שירות

נגישות וסביבה

וטכנולוגיה

והתאמות מסייעת.

דיני הנגישות כחלק ממארג הזכויות:

פיזית

מבנים – הנגשה

דיני הנגישות מהווים חלק ממארג הזכויות הרפואיות והחברתיות , גם ברמת מיצויין ושילובן ביתר הזכויות וגם ברמה הכספית, של פיצוי בגין אי קיומם, לרבות קביעת פיצוי בחוק גם ללא הוכחת נזק. מכאן, עולה באופן תמידי חשיבות הפנייה לגורם המכיר את דיני הנגישות על רכיביהם השונים, לרבות באשר לשילובם המיטבי עם יתר הזכויות הרלוונטיות . בכל מקרה ומקרה וקיים הכרח אמיתי בעשיית צדק במישור זה, לרבות באמצעות הגשת תביעות אשר יחייבו את אכיפתם.

המבנה

של

וסביבתית

לאנשים עם מוגבלות.

תשתיות – עיצוב סביבת הרחוב כך שתאפשר הגעה ממקום למקום באופן חופשי ובטיחותי . סביבה – עיצוב כל השטחים הפתוחים לציבור שאינם רחובות. שירות המותאם לצרכי אנשים עם מוגבלות, לצורך צריכת השירות באופן עצמאי ומכובד , במקום ובמועד שבו הוא ניתן לכלל הציבור. מדובר גם בהיבט הפיזי (כגון: ריהוט, דלפקי שירות, קופות וכו') וגם בהיבט השירותי. ( כלומר: התאמת ההתנהלות של ספקי השירות החל מנהלי עבודה ועד לאינטראקציה הבין אישית בין נותן השירות ללקוח עם מוגבלות). שירות - אספקת

כל הזכויות שמורות I גיליון 2 I מדור משפטי

9

Made with FlippingBook Digital Publishing Software