עמותון - עמותת חיל האוויר - חגי תשרי תשפ"א

חברי עמותת חיל האוויר שהלכו לעולמם | הצדעה אחרונה

סא"ל (מיל.) אייל (לוס) אחיקר תא"ל (מיל.) אהרון בית הלחמי סא"ל (מיל.) שלמה ניר רס"ר (מיל.) יצחק קידר אל"מ (מיל.) אלכסנדר אורלי סא"ל (מיל.) משה גונן רס"ן (מיל.) שמעון מויאל סא"ל (מיל.) חיים פרושנסקי רס"ן (מיל.) משה מילוא

רס"ר (מיל.) רפאל ירון רס"ן (מיל.) יקותיאל אלון סא"ל (מיל.) עמוס שחר רס"מ (מיל.) ציון כהן סא"ל (מיל.) כפיר עדה סא"ל (מיל.) זאב רותם סא"ל (מיל.) ויקטור פרנקו סא"ל (מיל.) מרדכי פאר סא"ל (מיל.) אברהם בנדק

אנא עדכנו את משרדי העמותה במקרה של פטירת חבר עמותה

יהי זכרם ברוך

15

Made with FlippingBook Publishing Software