ארטא - קטלוג מוצרים 2020

קטלוג מוצרים 2020

תוכן עיניינים

FABER-CASTELL Art & Graphic

Winsor & Newton Winton Oil Colour ................................................................................. 130-131 Artists’ Oil Colour .................................................................................. 132-133 Oils - Mediums - Solvents - Varnishrs ..................................... 134-137 Display ................................................................................................................... 138 Galeria Acrylic Colour ........................................................................ 140-141 Galeria Mediums ............................................................................................ 142 Displays ................................................................................................................. 143 Professional Acrylic Colour ............................................................ 144-145 Artists’ Additives .............................................................................................. 146 Artisan Water Mixable Oil Colour .............................................. 148-149 Artisan Additives ............................................................................................. 149 Cotman Watercolour ......................................................................... 150-152 Display ................................................................................................................... 153 Professional Watercolour ............................................................... 155-157 Water Colour Markers ....................................................................... 158-159 Watercolour Mediums ...................................................................... 160-161 Designers Gouache ............................................................................. 162-163 Drawing Inks ...................................................................................................... 164 Calligraphy Inks ............................................................................................... 165 ProMarkers ............................................................................................... 168-171 BrushMarkers ......................................................................................... 172-173 Displays ....................................................................................................... 174-175 Drawing Markers ............................................................................................ 176 Graphite Pencils .............................................................................................. 178 Sketcning Pencils ............................................................................................ 178 Colour Pencils ................................................................................................... 179 Watercolour Pencils ...................................................................................... 179 Sketcning and Drawing Paper ..................................................... 181-182 Papers for water colour, oils and acrylics ............................ 183-185 Watercolour Brushes SERIES 7 Kolinsky Sable Painting Brush .......................................... 186 Cotman Brushes ............................................................................................ 187 Pure squirrel Brushes ................................................................................ 188 Brushes for Oil and Acrylic Artists’ Hog Brushes .................................................................................... 189 Winton Brushes ............................................................................................. 190 University Brushes ....................................................................................... 191 Monarch Brushes ......................................................................................... 192 Azanta Brushes .............................................................................................. 193 Artisan Brushes .............................................................................................. 194 Brushes for Acrylic Galeria Brushes .............................................................................................. 195 Liquitex Basics acrylic .......................................................................................... 198-200 Display ................................................................................................................... 201 Heavy body colours ........................................................................... 202-203 Display ................................................................................................................... 205 Liquitex Acrylic Gouache ................................................................ 206-207 Display ................................................................................................................... 208 Acrylic Inks ............................................................................................... 209-211 Display ................................................................................................................... 212 Spray Paint ................................................................................................ 213-215 Paint Marker ........................................................................................... 218-219 Liquitex Mediums and Additives .............................................. 220-228 Lefranc Bourgeois Vitrail Colours .................................................................................................. 230 Ceramic Colours ............................................................................................ 230 Etching .................................................................................................................. 231 Gilding .................................................................................................................. 231 Coloured Etching Inks ................................................................................ 232

Polychromos ® Color Pencil ......................................................................... 4 Polychromos ® Pastel Crayons .................................................................. 5 Albrecht Dürer artists’ watercolour pencils ............................. 10-15 Pitt Artist Pen ............................................................................................... 16-21 Pitt Pastel Pencil ......................................................................................... 22-23 Pitt Monochrome Artists' Crayons ................................................. 24-29 Pitt Charcoal ......................................................................................................... 25 Castell 9000 Graphite pencils ............................................................ 26,28 Castell Graphite pencils ........................................................................ 27-29 Albrecht Durer Artist's watercolour marker ............................ 30-32 Displays ............................................................................................................ 33-34 Creative Studio Goldfaber Aqua Watercolour pencil ..................................................... 36 Goldfaber Colour pencil ................................................................................ 37 Watercolours in pans ..................................................................................... 38 Oil Pastels ............................................................................................................... 40 Soft Pastels ............................................................................................................ 41 Pitt Artist Pen ....................................................................................................... 42 Metalics Colour Pen ......................................................................................... 44 Displays .................................................................................................................... 45 Technical drawing Ecco Pigment fibre-tip pen .......................................................................... 47 Writing & Marking Grip 2001 pencils ............................................................................................... 48 Jumbo Grip Graphite pencils ..................................................................... 48 Graphite Pencil 1112 ....................................................................................... 48 Jumbo Grip Neon pencils ............................................................................. 49 Mechanical pencils & pens ................................................................. 50-64 Gel Roller pens .................................................................................................... 65 Roller Free Ink pens ......................................................................................... 66 Ballpoint Pen SpeedX pens ......................................................................... 66 Ballpoint pens ...................................................................................................... 67 Vision Ink Roller pens ............................................................................. 68-69 Leads for Mechanical pencils ........................................................... 70-71 Erasers and sharpeners ................................................................................ 72 Water Color Accessories ............................................................................... 73 Fineliner Broadpen .......................................................................................... 75 Metalic Textliner 46 ......................................................................................... 77 Textile marker .................................................................................................... 78 Textliner pastel ................................................................................................... 79 Highlighter Textliner ........................................................................................ 80 Highlighter Textliner 48 ................................................................................ 80 Grip Marker Textliner ..................................................................................... 81 Textliner superfluorescent .......................................................................... 81 Multimark permanent .................................................................................... 83 Erasers and sharpeners ........................................................................ 84-91 Compasses ............................................................................................................ 92 Displays .................................................................................................................... 93 Playing & Learning Watercolour pencils ......................................................................................... 96 Colour pencils .............................................................................................. 97-99 Crayons ....................................................................................................... 100-101 Colour pens .............................................................................................. 102-105 Textile marker .................................................................................................. 106 Watercolours ..................................................................................................... 107 Brushes ....................................................................................................... 108-109 Modeling Clay ................................................................................................... 110 Scissors ................................................................................................................. 110 Displays ................................................................................................................. 111 Fine Writing Hexo ........................................................................................................................ 113 Grip 2011 ............................................................................................................. 113 Loom ....................................................................................................................... 115 NEO Slim .............................................................................................................. 115 Basic ........................................................................................................................ 117 Ondoro .................................................................................................................. 117 e-motion ..................................................................................................... 118-119 Ambition ............................................................................................................... 121 Essentio ................................................................................................................ 123 n’ice pen Metallic ............................................................................................ 125 Ballpoint pen refill ......................................................................................... 125 Inks ......................................................................................................................... 127 Displays ................................................................................................................. 128

תוכן עיניינים

MARIE'S Acrylic Colour .......................................................................................... 234-236 סטים מצבע אקריליק, שמן, מים וגואש ............................................................ 237 פלטות ....................................................................................................................... 237 מניקין ......................................................................................................................... 237 מדיומים ..................................................................................................................... 238 סכיני ציור .................................................................................................................. 239 פחמים ....................................................................................................................... 239 כני ציור ............................................................................................................ 240-241 מכבשים .................................................................................................................... 242 FABRIANO Drawing and Sketches Sketch Book ...................................................................................................... 244 Drawing Book .................................................................................................. 245 Accademia Block ............................................................................................ 246 Disegno Ecologico Block ........................................................................... 246 Traccia Peds ...................................................................................................... 246 Fabriano Books Schizzi Block ..................................................................................................... 247 Venezia Book ................................................................................................... 247 Writing Pads Colours Peds .................................................................................................... 248 Ecological Paper ............................................................................................. 248 Pads - Blocks Blocco Fabriano Colore .............................................................................. 249 Fabriano Disegno 2 ...................................................................................... 249 Mixed Media ..................................................................................................... 249 Tiziano pads ...................................................................................................... 249 Artistico Traditional White ............................................................ 250-251 Artistico Extra White pads ....................................................................... 251 Paper for pastels Tiziano ........................................................................................................ 252-253 Murillo .................................................................................................................. 254 Ingres .................................................................................................................... 254 Drawing paper Disegno Ecologico ......................................................................................... 255 Carrara ................................................................................................................. 255 School Range - Cardboard Fabriano Colore ............................................................................................. 256 Elle Erre ................................................................................................................ 257 Printmaking and Fine Arts Esportazione .................................................................................................... 258 Tiepolo ................................................................................................................. 258 Rosaspina ........................................................................................................... 258 Artistico Traditional White ...................................................................... 259 Artistico Extra White ................................................................................... 259 Watercolour cold pressed ....................................................................... 260 Fabriano 5 .......................................................................................................... 260 Watercolour Studio Torchon ................................................................. 260 Pittura ................................................................................................................... 261 Tela ......................................................................................................................... 261 Accademia ......................................................................................................... 261 Fabriano Disegno 4 ...................................................................................... 262 Fabriano Disegno 2 ...................................................................................... 262 Writing WRITING NOTEBOOKS ............................................................................... 263 FABRIANO FINSBURY .................................................................................. 263 STAPLED POCKETBOOK ............................................................................ 263 Dispays .................................................................................................................. 264 HAHNEMUHLE The Collection Watercolour ...................................................................................................... 268 Ingres Pastel Papers ................................................................................... 269 Sketch Books .......................................................................................... 270-272 Harmony Watercolour Paper ................................................................ 273 Mould-made Print Making Board ....................................................... 275 Akademie Watercolour Papers ............................................................ 276 Mixed Media ..................................................................................................... 277 LanaColours Papers ..................................................................................... 278

MONTANA Paint Spray Montana Gold - Basic Color ............................... 280-283 Paint Spray Montana Gold - Classic Color ..................................... 284 Paint Spray Montana Gold - Effect & Metallic Color ............... 284 Paint Spray Montana Gold - Fluorescent ...................................... 285 Paint Spray Montana Gold - Warm Grey ....................................... 285 Paint Spray Montana Gold - Shock Colors ................................... 286 Paint Spray Process ..................................................................................... 287 Paint Spray Transparent ......................................................................... 287 Paint Spray MARBLE Effect .................................................................... 287 Paint Spray GLITTER Effect .................................................................... 287 Paint Spray GRANIT Effect ..................................................................... 288 Paint Spray Texture Effect ..................................................................... 288 Paint Spray NIGHTGLOW Effect ......................................................... 288 Paint Spray CRACKLE Effect .................................................................. 290 Paint Spray METALLIC Effect ................................................................ 290 Paint Spray VINTAGE Effect ................................................................... 290 Paint Spray UV-Effect ................................................................................ 292 Paint Spray HOLOGRAM Glitter ......................................................... 292 Paint Spray Silverchrome ....................................................................... 292 Paint Spray ULTRA WIDE ......................................................................... 292 Accessories ........................................................................................................ 295 TECH SPRAYS ................................................................................................... 296 ACRYLIC Marker ......................................................................... 298-299, 301 ACRYLIC Paint Refill ....................................................................................... 300 Dispays Paint Spray ............................................................................ 302-304 NEVE PALETTE - St. Petersburg Water Color White Night ..................................................... 306, 308-310 Water Color Sonnet ..................................................................................... 307 Dispays .................................................................................................................. 311 OLD HOLLAND Classic Oil Colours .............................................................................. 312-317 NT CUTTERS Knives .......................................................................................................... 318-327 Blades ......................................................................................................... 328-330 SPEEDBALL Water-Soluble Block Printing Inks ...................................................... 332 Oil-Based Block Printing Inks ................................................................ 333 Broad Edge Nibs .................................................................................. 334-335 Mona Lisa Genuine Metal Leaf ............................................................ 336 Linoleum Blocks and Cutters ................................................................ 337 Brayers ................................................................................................................. 337 RGM Sculpture ............................................................................................................ 339 Restorer Tools ................................................................................................. 339 Etching Tools .................................................................................................... 340 Mixing Palette Knives ....................................................................... 341-342 PAASCHE Airbrash ............................................................................................................... 344 Accessories for Airbrash ......................................................................... 345 CREATEX Airbrash Colors ...................................................................................... 347-352 Mediums .............................................................................................................. 353 SKETCHBOOKS Sketch Books .......................................................................................... 354-355 Watercolor Pad ................................................................................................ 356 ציוד מקצועי ואביזרים ............................................................... 357-363 STRETCHED CANVAS בדים מתוחים - כחול ............................................................................................ 364 בדים מתוחים - צהוב ........................................................................................... 364 גלילי בד ................................................................................................................... 365 FOAM BOARD לוחות מוקצפים ...................................................................................................... 366

Art & Graphic

Polychromos ® Color Pencil

לא נמרחים • חסינים למים • על בסיס שמן • צבעים בוהקים • ניתנים למחיקה מעניקים דיוק ושליטה בצביעה

- מותאמת במיוחד לשימוש של אמנים מקצועיים Polychromos סדרת ה הרוצים להגיע לסטנדרט גבוה ללא פשרות. מיושמים באופן עקבי לאורך כל תהליך הייצור. Faber Castell תקני האיכות של בשילוב עם ניסיון ארוך וחומרים איכותיים מגיעים לתוצאה מיטבית ומקצועית. בסדרה זו הצבעים הבהירים הם שקופים והצבעים הכהים הם אטומים. הצבע המתקבל בעבודת שכבות הינו אטום. ניתן לשלוט באטימות הצבע באמצעות לחץ המופעל על העיפרון. מאפשר דיוק בצביעה של מדיות שונות. תוצאה מיידית ורווית צבע!

11 00 12

Polychromos ® Color Pencil

11 00 24

11 00 60

11 00 36

11 00 11

מס׳ עפרונות

ברקוד

מק״ט יצרן 11 00 12 11 00 24 11 00 36 11 00 60 11 00 11 11 00 38

12 24 36 60

4005401100126 4005401100249 4005401100362 4005401100607 4005401100119 4005401100386

11 00 38

120

36

4

FABER-CASTELL

ארטא ישראל

Arta.Israel

Art & Graphic

Polychromos ® Pastel Crayons

12 85 12

12 85 24

Polychromos ® Pastel Crayons

12 85 36

12 85 60

מס׳ עפרונות

ברקוד

מק״ט יצרן 12 85 12 12 85 24 12 85 36 12 85 60

12 24 36 60

4005401285120 4005401285243 4005401285366 4005401285601

5

FABER CASTELL

www.arta-israel.co.il

גיר

עפרון

׳ גוון מס

שקיפות

גוון

שם הגוון

מק"ט יצרן

ברקוד

מק"ט יצרן

ברקוד

193 burnt carmine 130 131 132 189 cinnamon 191 Pompeian red 190 Venetian red 188 sanguine 187 burnt ochre 186 terracotta 183 light yellow ochre 185 Naples yellow 184 dark Naples ochre 268 green gold 182 brown ochre 180 raw umber 179 bistre 176 Van Dyck brown 178 nougat light flesh medium flesh dark flesh

--- 12 86 30 12 86 31 12 86 32 --- --- 12 86 90 --- --- --- --- --- --- --- --- 12 86 80 12 87 80 12 87 83 12 86 77 --- --- --- --- 12 87 72 --- --- ---

--- 4005401286301 4005401286318 4005401286325 --- --- 4005401286905 --- --- --- --- --- --- --- --- 4005401286806 4005401287803 4005401287834 4005401286776 --- --- --- --- 4005401287728 --- --- ---

11 01 93 11 01 30 11 01 31 11 01 32 11 01 89 11 01 91 11 01 90 11 01 88 11 01 87 11 01 86 11 01 83 11 01 85 11 01 84 11 02 68 11 01 82 11 01 80 11 01 79 11 01 76 11 01 78 11 02 80 11 02 83 11 01 77 11 01 75 11 02 75 11 02 74 11 02 73 11 02 72 11 02 71 11 02 70 11 02 30 11 02 31 11 02 32 11 02 33 11 02 34 11 02 35 11 01 81 11 01 99 11 02 51 11 02 50 11 02 52

4005401101932 4005401101307 4005401101314 4005401101321 4005401101895 4005401101918 4005401101901 4005401101888 4005401101871 4005401101864 4005401101833 4005401101857 4005401101840 4005401102687 4005401101826 4005401101802 4005401101796 4005401101765 4005401101789 4005401102809 4005401102830 4005401101772 4005401101758 4005401102755 4005401102748 4005401102731 4005401102724 4005401102717 4005401102700 4005401102304 4005401102311 4005401102328 4005401102335 4005401102342 4005401102359 4005401101819 4005401101994 4005401102519 4005401102502 4005401102526

* *

** *** ** ** ** *** ** ** ** ** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** ** ** **

Polychromos ® Color Pencil

280 burnt umber 283 burnt siena 177 walnut brown 175 dark sepia 275 warm grey VI 274 warm grey V 273 warm grey IV 272 warm grey III 271 warm grey II 270 warm grey I 230 cold grey I 231 cold grey II 232 cold grey III 233 cold grey IV 234 cold grey V 235 cold grey VI 181 Payne´s grey

--- --- --- --- ---

--- --- --- --- ---

12 87 33 12 87 34

4005401287339 4005401287346

--- ---

--- ---

סטים במזוודת עץ מהודרת

199 black 251 silver 250 gold 252 copper

12 86 99 12 87 51 12 87 50 12 87 52

4005401286998 4005401287513 4005401287506 4005401287520

מס׳ עפרונות

ברקוד

מק״ט יצרן 11 00 72 11 00 13

72

4005401100720 4005401100133

120

עפרונות גוונים 120 גירים גוונים 60

Polychromos ® Color Pencil & Pastel Crayons

גיר

עפרון

גיר

עפרון

׳ גוון מס

שקיפות

׳ גוון מס

שקיפות

גוון

שם הגוון

מק"ט יצרן

ברקוד

מק"ט יצרן

ברקוד

גוון

שם הגוון

מק"ט יצרן

ברקוד

מק"ט יצרן

ברקוד

157 dark indigo 247 indanthrene blue 151 helioblue-reddish 143 cobalt blue 120 ultramarine 140 light ultramarine 146 sky blue 144 cobalt blue-greenish 110 phthalo blue 152 middle phthalo blue 145 light phthalo blue 149 bluish turquoise 246 Prussian blue 155 helio turquoise 153 cobalt turquoise 154 light cobalt turquoise 156 cobalt green 158 deep cobalt green 159 Hooker´s green 264 dark phthalo green 276 161 phthalo green 163 emerald green 162 light phthalo green 266 permanent green 167 permanent green olive 267 pine green 278 chrome oxide green 165 juniper green 173 olive green yellowish 170 may green 168 earth green yellowish 174 chromium green opaque 172 earth green 169 caput mortuum 192 Indian red 263 caput mortuum violet chrome oxide green fiery 171 light green 166 grass green 112 leaf green

101 white 103 ivory 102 cream 104 light yellow glaze 205 cadmium yellow lemon 105 light cadmium yellow 106 light chrome yellow 107 cadmium yellow 108 dark cadmium yellow 109 dark chrome yellow 111 cadmium orange 113 orange glaze 115 dark cadmium orange 117 light cadmium red 118 scarlet red 121 pale geranium lake 219 deep scarlet red 223 deep red 217 middle cadmium red 126 permanent carmine 225 dark red 133 magenta 142 madder 226 alizarin crimson 127 pink carmine 124 rose carmine 123 fuchsia 125 middle purple pink 128 light purple pink 129 pink madder lake 119 light magenta 135 light red-violet 194 red-violet 134 crimson 160 manganese violet 138 violet 136 purple violet 137 blue violet 249 mauve 141 Delft blue

12 86 01 12 8603 --- 12 86 04

4005401286011 4005401286035 --- 4005401286042

11 01 01 11 01 03 11 01 02 11 01 04 11 02 05 11 01 05 11 01 06 11 01 07 11 01 08 11 01 09 11 01 11 11 01 13 11 01 15 11 01 17 11 01 18 11 01 21 11 02 19 11 02 23 11 02 17 11 01 26 11 02 25 11 01 33 11 01 42 11 02 26 11 01 27 11 01 24 11 01 23 11 01 25 11 01 28 11 01 29 11 01 19 11 01 35 11 01 94 11 01 34 11 01 60 11 01 38 11 01 36 11 01 37 11 02 49 11 01 41

4005401101017 4005401101031 4005401101024 4005401101048 4005401102052 4005401101055 4005401101062 4005401101079 4005401101086 4005401101093 4005401101116 4005401101130 4005401101154 4005401101178 4005401101185 4005401101215 4005401102199 4005401102236 4005401102175 4005401101260 4005401102250 4005401101338 4005401101420 4005401102267 4005401101277 4005401101246 4005401101239 4005401101253 4005401101284 4005401101291 4005401101192 4005401101352 4005401101949 4005401101345 4005401101604 4005401101383 4005401101369 4005401101376 4005401102496 4005401101413

12 86 57 12 87 47 12 86 51 --- 12 86 20 12 86 40 --- --- 12 86 10 --- 12 86 45 12 86 49 12 87 46 --- 12 86 53 12 86 54 12 86 56 12 86 58 12 86 59 12 87 64 --- --- 12 86 63 --- 12 86 71 12 86 66 --- 12 87 66 12 86 67

4005401286578 4005401287476 4005401286516 --- 4005401286202 4005401286400 --- --- 4005401286103 --- 4005401286455 4005401286493 4005401287469 --- 4005401286530 4005401286547 4005401286561 4005401286585 4005401286592 4005401287643 --- --- 4005401286639 --- 4005401286714 4005401286660 --- 4005401287667 4005401286677

11 01 57 11 02 47 11 01 51 11 01 43 11 01 20 11 01 40 11 01 46 11 01 44 11 01 10 11 01 52 11 01 45 11 01 49 11 02 46 11 01 55 11 01 53 11 01 54 11 01 56 11 01 58 11 01 59 11 02 64 11 02 76 11 01 61 11 01 63 11 01 62 11 01 71 11 01 66 11 01 12 11 02 66 11 01 67 11 02 67 11 02 78 11 01 65 11 01 73 11 01 70 11 01 68 11 01 74 11 01 72 11 01 69 11 01 92 11 02 63

4005401101574 4005401102472 4005401101512 4005401101437 4005401101208 4005401101406 4005401101468 4005401101444 4005401101109 4005401101529 4005401101451 4005401101499 4005401102465 4005401101550 4005401101536 4005401101543 4005401101567 4005401101581 4005401101598 4005401102649 4005401102762 4005401101611 4005401101635 4005401101628 4005401101710 4005401101666 4005401101123 4005401102663 4005401101673 4005401102670 4005401102786 4005401101659 4005401101734 4005401101703 4005401101680 4005401101741 4005401101727 4005401101697 4005401101925 4005401102632

***

*** *** **

*** *** *** ** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** * *** *** *** ** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** ***

***

--- --- ---

--- --- ---

*** *** ** ** *** ** *** * ** *** **

12 86 07 12 86 08 12 86 09 --- --- 12 86 15 --- 12 86 18 12 86 21 12 87 19

4005401286073 4005401286080 4005401286097 --- --- 4005401286158 --- 4005401286189 4005401286219 4005401287193

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

--- --- ---

--- --- ---

12 87 25 12 86 33 --- 12 87 26

4005401287254 4005401286332 --- 4005401287261

--- ---

--- ---

12 86 23 12 86 25 --- 12 86 29

4005401286233 4005401286257 --- 4005401286295

--- --- --- --- ---

--- --- --- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

* * *

**

12 86 34 12 86 60 --- --- 12 86 37 --- 12 86 41

4005401286349 4005401286608 --- --- 4005401286370 --- 4005401286417

** ** ***

** ** ** * **

12 86 68 12 86 74 --- 12 86 69 12 86 92 12 87 63

4005401286684 4005401286745 --- 4005401286691 4005401286929 4005401287636

**

*** ** ***

**

***

Polychromos פוליכרומוס

עפרונות צבע של אמנים ' (צבע). chroma' " נובע מן המילים היוונית "פולי" (רבים) ו Polychromos" המונח מאפשרים טווח וריאציות אינסופיות של ערבוב צבעים כך Polychromos הצבעים של 120 שהמוצר תואם את שמו היווני. מאז Polychromos אמנים בכל רחבי העולם מסתמכים על האיכות הבלתי מתפשרת של .1908 שהושק בשוק בשנת החומרים האיכותיים מספקים התנגדות גבוהה ביותר לשבירת העופרת, התנגדות אור ללא זמינים בנפרד Polychromos תחרות, זוהר מעולה והתנגדות מים אופטימלית, צבעי עיפרון במבחר צבעים.

החזקת העיפרון איך שאנחנו מחזיקים את העיפרון משפיע על השורה הבודדת שנצייר. כשמחזיקים את העיפרון קרוב יותר לקצה, ניתן לצייר יותר במדויק ועם יותר פרטים. כשמחזיקים את העיפרון בצורה משוחררת ניתן להגיע לשרטוטים טובים יותר. זווית הנטייה זווית הנטייה של העיפרון בזמן הציור קובעת אם הקו יהיה צר או רחב. זווית תלולה יוצרת קו ברור ומוגדר, בעוד שזווית שטוחה מספקת קו רחב ומילוי יותר אזור צבע. צביעת שטחים גדולים במיוחד ניתן ליצור במהירות על ידי הצללה. כדי לעשות זאת, זווית הנטייה של עיפרון הצבע צריכה להיות שטוחה מאוד. לחץ משתנה קווים עדינים, רחבים, בהירים או כהים - עפרון צבע אחד יכול לייצר קווים שונים בלחץ ובאינטנסיביות משתנה.

גלגל הצבעים

להבהיר ולהכהות צבעים ניתן להבהיר את הצבעים בעזרת עיפרון צבע לבן או בהיר.

על מנת להכהות צבע, ניתן להשתמש לא רק בשחור או באפור, ניתן להשתמש גם בצבעים משלימים בהתאמה. צבעים משלימים הם הצבעים ההפוכים זה לזה על גלגל הצבעים. שכבות של צבעים משלימים יוצרות תערובות של צבע שבור או אפור.

טיפ כאשר שמים צבעים משלימים זה לצד זה הם משפרים את אפקט הצבע אחד של השני. כך, למשל, כתום נותן לכחול אפקט ברק כאשר נמצא לצדו.

ערבוב צבעים יבשים צבעים בהירים הם שקופים, צבעים כהים הינם אטומים על ידי חפיפה ודחיסה של צבעים, ניתן ליצור מגוון רחב של ניואנסים. שכבות של צבעים כהים ובהירים מגדילות את הברק והחיוניות של הצבע. בהתאם לסדר שבו הצבעים מונחים זה על זה ניתן לייצר מגוון של צבעים מעורבים. צהוב מעל כחול מייצר צבע שונה מאשר כחול מעל צהוב. צבעים שונים ניתן ליצור על ידי הגדלת הלחץ במהלך הציור ועל ידי כיסוי הצבע בעיפרון בצבע לבן או עם עפרון בהיר. ניתן להבהיר אזורים ספציפיים עם עיפרון מחק.

טכניקות: קווים מקבילים כאשר הקווים מקבילים ומשיכות הקו הן לאותו הכיוון, אורך הקווים והמרחק בניהם הוא שמשנה את התוצאה האופטית. חפיפה ודחיסה של הקווים ישפיעו על הערך הטונלי ועל הגוונים המעורבים.

קווים חוצים בקווים חוצים (רשת), הקווים חופפים בזוויות שונות. מגוון הגוונים המעורבים וההצללות יגדירו את העובי והצבע של הקווים החוצים.

קווים מעצבים קווים מעצבים משתמשים בקווי האובייקט השונים ורצים במקבילים אליו.

קווים נותנים השפעה שונה משיכות ארוכות המונחות מעל האובייקט נותנות תוצאה חלקה ללא עומק.

משיכות קצרות באותו כיוון יוצרות אזורים בהירים ומוצללים חופפים, ונותנות לאובייקט חיות. משיכות קווים באותו כיוון עם חפיפה כבדה מספקות ניגוד חריף, אבל הפרטים פחות מדויקים.

גוונים בסדרה 120 צבעים בוהקים • רמת דיוק גבוהה • צבע רווי • ישנם Albrecht Dürer artists’ watercolour pencils

אנחנו מקבלים בסדרה הבאה את עפרונות האקוורל המיוצרים באיכות ללא תחרות. Faber Castell עם הניסיון העשיר של בכמה משיכות מכחול קלות ניתן לחשוף את הצבעים העשירים והפיגמנטים החזקים. ניתן ליצור עבודת הצללה מדוייקת. הצבע משתנה ברגע שעוברים עם מכחול רטוב. שילוב הצבעים הרמוני מאוד. ניתן לעבוד בטכניקות רבות. מ"מ 5.3 - מ"מ ו 3.8 : מגיעים במספר אפשרויות Albrecht Dürer עפרונות המים מסדרת 120, 60, 36, 24, 12 : מגיעים באריזות של ניתן להשתמש גם כצבעי עיפרון רגילים. תודות לעץ האיכותי העפרונות לא נשברים בקלות, מה שמאפשר הפעלת לחץ מתון בזמן ציור. ניתן לעבור בין גוונים בצורה הרמונית מושלמת. בעלי פיגמנט חזק. נוח לשימוש!

Albrecht Dürer artists’ watercolour pencils

11 75 12

11 75 60

11 75 24

11 75 11

מס׳ עפרונות

ברקוד

מק״ט יצרן

12 24 36 60

4005401175124 4005401175247 4005401175360 4005401175605 4005401175117

11 75 12 11 75 24 11 75 36 11 75 60 11 75 11

120

11 75 36

FABER-CASTELL 10

ארטא ישראל

Arta.Israel

Albrecht Dürer artists’ watercolour pencils

Albrecht Dürer artists’ watercolour pencils

Albrecht Dürer Magnus artists’ watercolour pencils

ברקוד מק״ט יצרן שם הגוון גוון שקיפות ׳ גוון מס

4005401169017 4005401169048 4005401169079 4005401169093 4005401169154 4005401169215 4005401169192 4005401169253 4005401169338 4005401169512 4005401169208 4005401169406 4005401169109 4005401169642 4005401169635 4005401169710 4005401169680 4005401169901 4005401169871 4005401169802 4005401169772 4005401169741 4005401168713 4005401169994

101 white

*** 116901 *** 116904 *** 116907

104 light yellow glaze

107 cadmium yellow

109 dark chrome yellow *** 116909 115 dark cadmium orange *** 116915 121 pale geranium lake *** 116921 219 deep scarlet red *** 116919 225 dark red *** 116925 133 magenta *** 116933 151 helioblue-reddish *** 116951 120 ultramarine *** 116920 140 light ultramarine *** 116940 110 phthalo blue *** 116910 264 dark phthalo green *** 116964 163 emerald green *** 116963 171 light green *** 116971 168 earth green yellowish *** 116968 190 venetian red *** 116990 187 burnt ochre *** 116987 180 raw umber *** 116980 177 walnut brown *** 116977 274 warm grey V *** 116974 271 warm grey II *** 116871 199 black *** 116999

Albrecht Dürer Magnus artists’ watercolour pencils

11 69 24

11 69 12

מס׳ עפרונות

ברקוד

מק״ט יצרן

12 24

4005401169123 4005401169246

11 69 12 11 69 24

11 75 06

11 75 13

סטים במזוודת עץ מהודרת

מס׳ עפרונות

ברקוד

מק״ט יצרן

72 48

4005401175728 4005401175063 4005401175131

11 75 72 11 75 06 11 75 13

120

11 75 72

FABER-CASTELL 12

ארטא ישראל

Arta.Israel

120 גוונים

Albrecht Dürer artists’ watercolour pencils

׳ גוון מס

שקיפות

׳ גוון מס

שקיפות

׳ גוון מס

שקיפות

גוון

שם הגוון

מק"ט יצרן

ברקוד

גוון

שם הגוון

מק"ט יצרן

ברקוד

גוון

שם הגוון

מק"ט יצרן

ברקוד

157 dark indigo 247 indanthrene blue 151 helioblue-reddish 143 cobalt blue 120 ultramarine 140 light ultramarine 146 sky blue 144 cobalt blue-greenish 110 phthalo blue 152 middle phthalo blue 145 light phthalo blue 149 bluish turquoise 246 Prussian blue 155 helio turquoise 153 cobalt turquoise 154 light cobalt turquoise 156 cobalt green 158 deep cobalt green 159 Hooker´s green 264 dark phthalo green 276 161 phthalo green 163 emerald green 162 light phthalo green 266 permanent green 167 permanent green olive 267 pine green 278 chrome oxide green 165 juniper green 173 olive green yellowish 170 may green 168 earth green yellowish 174 chromium green opaque 172 earth green 169 caput mortuum 192 Indian red 263 caput mortuum violet chrome oxide green fiery 171 light green 166 grass green 112 leaf green

11 76 01 11 76 03 11 76 02 11 76 04 11 77 05 11 76 05 11 76 06 11 76 07 11 76 08 11 76 09 11 76 11 11 76 13 11 76 15 11 76 17 11 76 18 11 76 21 11 77 19 11 77 23 11 77 17 11 76 26 11 77 25 11 76 33 11 76 42 11 77 26 11 76 27 11 76 24 11 76 23 11 76 25 11 76 28 11 76 29 11 76 19 11 76 35 11 76 94 11 76 34 11 76 60 11 76 38 11 76 36 11 76 37 11 77 49 11 76 41

4005401176015 4005401176022 4005401176039 4005401176046 4005401177050 4005401176053 4005401176060 4005401176077 4005401176084 4005401176091 4005401176114 4005401176138 4005401176152 4005401176176 4005401176183 4005401176213 4005401177197 4005401177234 4005401177173 4005401176268 4005401177258 4005401176336 4005401176428 4005401177265 4005401176275 4005401176244 4005401176237 4005401176251 4005401176282 4005401176299 4005401176190 4005401176350 4005401176947 4005401176343 4005401176602 4005401176381 4005401176367 4005401176374 4005401177494 4005401176411

4005401176572 4005401177470 4005401176510 4005401176435 4005401176206 4005401176404 4005401176466 4005401176442 4005401176107 4005401176527 4005401176459 4005401176497 4005401177463 4005401176558 4005401176534 4005401176541 4005401176565 4005401176589 4005401176596 4005401177647 4005401177760 4005401176619 4005401176633 4005401176626 4005401176718 4005401176664 4005401176121 4005401177661 4005401176671 4005401177678 4005401177784 4005401176657 4005401176732 4005401176701 4005401176688 4005401176749 4005401176725 4005401176695 4005401176923 4005401177630

11 76 93 11 76 30 11 76 31 11 76 32 11 76 89 11 76 91 11 76 90 11 76 88 11 76 87 11 76 86 11 76 83 11 76 85 11 76 84 11 77 68 11 76 82 11 76 80 11 76 79 11 76 76 11 76 78 11 77 80 11 77 83 11 76 77 11 76 75 11 77 75 11 77 74 11 77 73 11 77 72 11 77 71 11 77 70 11 77 30 11 77 31 11 77 32 11 77 33 11 77 34 11 77 35 11 76 81 11 76 99 11 77 51 11 77 50 11 77 52

4005401176930 4005401176305 4005401176312 4005401176329 4005401176893 4005401176916 4005401176909 4005401176886 4005401176879 4005401176862 4005401176831 4005401176855 4005401176848 4005401177685 4005401176824 4005401176800 4005401176794 4005401176763 4005401176787 4005401177807 4005401177838 4005401176770 4005401176756 4005401177753 4005401177746 4005401177739 4005401177722 4005401177715 4005401177708 4005401177302 4005401177319 4005401177326 4005401177333 4005401177340 4005401177357 4005401176817 4005401176992 4005401177517 4005401177500 4005401177524

11 76 57 11 77 47 11 76 51 11 76 43 11 76 20 11 76 40 11 76 46 11 76 44 11 76 10 11 76 52 11 76 45 11 76 49 11 77 46 11 76 55 11 76 53 11 76 54 11 76 56 11 76 58 11 76 59 11 77 64 11 77 76 11 76 61 11 76 63 11 76 62 11 76 71 11 76 66 11 76 12 11 77 66 11 76 67 11 77 67 11 77 78 11 76 65 11 76 73 11 76 70 11 76 68 11 76 74 11 76 72 11 76 69 11 76 92 11 77 63

193 burnt carmine 130 131 132 189 cinnamon 191 Pompeian red 190 Venetian red 188 sanguine 187 burnt ochre 186 terracotta 183 light yellow ochre 185 Naples yellow 184 dark Naples ochre 268 green gold 182 brown ochre 180 raw umber 179 bistre 176 Van Dyck brown 178 nougat light flesh medium flesh dark flesh

101 white 103 ivory 102 cream 104 light yellow glaze 205 cadmium yellow lemon 105 light cadmium yellow 106 light chrome yellow 107 cadmium yellow 108 dark cadmium yellow 109 dark chrome yellow 111 cadmium orange 113 orange glaze 115 dark cadmium orange 117 light cadmium red 118 scarlet red 121 pale geranium lake 219 deep scarlet red 223 deep red 217 middle cadmium red 126 permanent carmine 225 dark red 133 magenta 142 madder 226 alizarin crimson 127 pink carmine 124 rose carmine 123 fuchsia 125 middle purple pink 128 light purple pink 129 pink madder lake 119 light magenta 135 light red-violet 194 red-violet 134 crimson 160 manganese violet 138 violet 136 purple violet 137 blue violet 249 mauve 141 Delft blue

*

***

*** *** **

*

*** *** *** ** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** * *** *** *** ** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** ***

** *** ** ** ** *** ** ** ** ** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** ** ** **

***

*** *** ** ** *** ** *** * ** *** **

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

280 burnt umber 283 burnt siena 177 walnut brown 175 dark sepia 275 warm grey VI 274 warm grey V 273 warm grey IV 272 warm grey III 271 warm grey II 270 warm grey I 230 cold grey I 231 cold grey II 232 cold grey III 233 cold grey IV 234 cold grey V 235 cold grey VI 181 Payne´s grey

* * *

**

** ** ***

** ** ** * **

199 black 251 silver 250 gold 252 copper

**

*** ** ***

**

***

* סבירה ** גבוהה *** מקסימום

Artists עפרונות צבעי המים Albrecht Dürer + Albrecht Dürer Magnus

Artists לצבוע ולצייר עם עפרונות צבעי המים

מזה הרבה שנים אנשים יצירתיים ברחבי העולם משתמשים ויכולים להעיד על התכונות .Albrecht Dürer Artists המעולות של עפרונות צבעי המים מ"מ המאפשרת משיכות רכות במיוחד וצבעים 3.8 עופרת עמידה בפני שבירה בעובי תוססים ומאירים. כל טכניקות הציור בצבעי מים מתאפשרים וזאת מכיוון שהצבע מתפזר לגמרי על הנייר במגע עם מברשת , כאשר הפיגמנט מומס במים ניתן להציג את בהיקותו המלאה. מציעים לאומן את האפשרות לשלב שפה חזותית וצבעי Artists רק עפרונות צבעי המים מים בכלי ציור לעבודה במשיכת מברשת בודדת. צבעים 120 מספק עושר בלתי נדלה של צבעים עם מבחר מקיף של Albrecht Dürer ותמהיל שנוצר כתוצאה של ערבוב אותם צבעים. Albrecht Dürer Magnus , יש גם אח גדול Albrecht Dürer - ל עובד היטב בציור בצבעי מים Albrecht Dürer בעל כל המאפיינים הנהדרים של של מ"מ. 5.3 בקנה מידה גדול, בעל עופרת בעובי Albrecht Dürer Magnus - שימוש בפיגמנטים מהדרגה הראשונה נותן ל עמידות אור ייחודית משלה ויוצר צבעים עשירים בעלי ברק מתמשך. המאפשרת צבעים עשירים וברק מתמשך. lightfastness - ה תכונה מיוחדת: מבנה העיפרון מגן על פרק היד ומבטיח שתהיה מסוגל לצייר במשך זמן רב ללא התעייפות . - צבעים ומגדיל את האפשרויות ואת טווח הציור 30 זמין ב Albrecht Dürer Magnus שלך בגדלים גדולים. החזקת העיפרון כמו בכתב היד, הדרך שבה אתה מחזיק את העיפרון משפיעה על הקו הבודד אותו אתה מצייר. החזק את העיפרון קרוב לקצה האצבע, כך תוכל לצייר בדיוק ביתר פירוט. אפשרות נוספת היא להחזיק את העיפרון בצורה משוחררת יותר על מנת לקבל קווי סקיצה ומשיכות טובות יותר. זווית הנטייה של העיפרון זווית הנטיה של העיפרון בזמן הציור היא שקובעת האם הקו יהיה צר או רחב. זווית תלולה יוצרת קו מוגדר וברור, בעוד זווית שטוחה מספקת שורות רחבות יותר. שטחים גדולים במיוחד ניתן ליצור במהירות על ידי "הצללה". על מנת לבצע זאת יש צורך להטות את זווית הנטייה של עיפרון הצבע כך שתהייה שטוחה מאוד. שטח של צבע מוצל מתאים באופן מושלם לציור עם עפרונות צבעי מים.

b r

i g

h t

e n

e d

w i

p u

t

r e

h

r k

d a

e n

e d

c o

w

w i

t h

h i

l o

c o

u r

t e

m

p l

d

e

a r

k e

m

n e

e

d

n t

w i

a

t h

r

y

לחץ משתנה קווים יפים, רחבים, בהירים או כהים: עפרון אחד יכול לייצר קווים שונים על ידי עוצמת לחץ משתנה.

b l

c o

a c

k

l o

u r

Albrecht Dürer Magnus

גלגל הצבעים להבהיר ולהכהות צבעים

Albrecht Dürer Magnus עבודה בקנה מידה גדול עם

ניתן להבהיר את הצבעים בעזרת עיפרון צבע לבן או בהיר. על מנת להכהות צבע, ניתן להשתמש לא רק בשחור או באפור, ניתן להשתמש גם בצבעים משלימים בהתאמה. צבעים משלימים הם הצבעים ההפוכים זה לזה על גלגל הצבעים. שכבות של צבעים משלימים יוצרות תערובות של צבע שבור או אפור.

הינו אידיאלי עבור ציור בשטחים גדולים. Albrecht Dürer Magnus - ה מ"מ עובי עופרת הטכניקות הבאות יכולות לצור אפקטים נהדרים. 5.3 עם

מרקמים כאשר מעתיקים מרקם של חומר שנמצא מתחת לנייר אל הנייר מומלץ להשתמש ב- וכך המרקם נדחף דרך הנייר ומועבר אל הנייר עצמו. Albrecht Dürer Magnus מרקמים שונים ניתן לקבל מלוחות עץ, לוחות זכוכית מגורענת, לוחות מתכת, טקסטיל גס וחומרים רבים אחרים. גירוד שכבות מוכר לאנשים רבים מעבודה בפסטל שמן, ומשמש כחלופה מעניינת גם בעבודה עם עפרונות צבע. בטכניקה זו שני צבעים מונחים הראשון על גבי השני כך שהעליון מכסה לגמרי את התחתון, לאחר מכן, באמצעות סכין, מגרדים בזהירות מקטעים ואזורים מהשכבה העליונה. טכניקות רטובות: שימוש יצירתי בצבעי מים ציור על נייר רטוב לציור על נייר רטוב יש קסם משלו, בהתאם לרמת הלחות, הקווים יפרסו ברוחבים שונים על הנייר. Albrecht Dürer Magnus האפקט הוא אינטנסיבי ומורגש במיוחד בשימוש בעפרונות תוך כדי שמירה על קווים שטוחים, אקספרסיבים אשר יוצרים מראה שטוח. בקבוק התזה אפקט ראוותני, כמו גם יצירת גוונים מעורבים מעניינים נוצרים בעת ריסוס מים על ציור. המסה סלקטיבית של הצבעים יוצרת ספונטניות וחיוניות מיידים בתמונה. טכניקה אשר עם קצת תרגול, תסייע לכתב היד של האמן. spritzing צבע על מנת לצור תחושת אוורור שאין כמוה ביצירות בצבעי SPRITZING ניתן להשתמש בציור מים. בטכניקה זו קצה המכחול "רץ" על העופרת של העיפרון הצבעוני במשיכות קצרות ומהירות מלמעלה למטה כך שהצבע יותז ישירות על התמונה. ניתן להגיע לתוצאות שונות על ידי שינוי כמות המים במכחול והמרחק מהתמונה.

כאשר שמים צבעים משלימים זה לצד זה הם משפרים את אפקט הצבע אחד של טיפ: השני. כך, למשל, כתום נותן לכחול אפקט ברק כאשר נמצא לצדו. ערבוב צבעים יבשים צבעים בהירים הם שקופים, צבעים כהים הינם אטומים על ידי חפיפה ודחיסה של צבעים, ניתן ליצור מגוון רחב של ניואנסים. שכבות של צבעים כהים ובהירים מגדילות את הברק והחיוניות של הצבע. בהתאם לסדר שבו הצבעים מונחים זה על זה ניתן לייצר מגוון של צבעים מעורבים. צהוב מעל כחול מייצר צבע שונה מאשר כחול מעל צהוב. צבעים שונים ניתן ליצור על ידי הגדלת הלחץ במהלך הציור ועל ידי כיסוי הצבע בעיפרון בצבע לבן או עם עפרון בהיר. ניתן להבהיר אזורים ספציפיים עם עיפרון מחק. בטכניקה הרטובה, הסדר שבו מניחים את הצבעים איננו משנה, שכן ציור עם צבעי מים מערבב את הצבעים באופן הומוגני. ההברקה בשימוש עם צבעי מים היא חלקית בלבד.

קווים במבט מרחוק, הקווים מתמזגים חזותית לתוך אזורי צבע. ככל שהקווים קרובים יותר כך הצבע הכהה אינטנסיבי יותר.

קווים מקבילים כאשר הקווים מקבילים ומשיכות הקו הן לאותו הכיוון, אורך הקווים והמרחק בניהם הוא שמשנה את התוצאה האופטית, חפיפה ודחיסה של הקווים ישפיעו על הערך הטונלי ועל הגוונים המעורבים. קווים חוצים בקווים חוצים (רשת), הקווים חופפים בזוויות שונות. מגוון הגוונים המעורבים וההצללות יגדירו את העובי והצבע של הקווים החוצים.

קווים מעצבים קווים מעצבים משתמשים בקווי האובייקט השונים ורצים במקבילים אליו.

3.8

Albrecht Durer pencil

5.3

Albrecht Durer Magnus pencil

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online