המרכז להורות משמעותית אשדוד - ההורות שלכם היא במרכז שלנו 2020-2021

בס"ד

שיתופי פעולה בקהילה

ה

ל

ל

ל

מ

כ

י

מ

נ

ה

ה

ל

ל

ה

ה

ו

ה

י

ר

ח

ד

י

נ

י

ע

מ

נ

ם

ו

ו

ך

ר

ל

ו

ו

ה

ח

נ

מ

ה

ת

ח

ו

ו

פ

ל

ו

י

ק

ם

ל

ה

מ

ר

י

ד

י

ת

ת

ב ב

ד

נ

י

י

ב

ח

ם

ס

ה

י

ם

ח

ת

ו

י

מ

י

ל

ס

י

ב

י

ה

ם

ם

ת

ו

א

ש

ס

ר

ת ו

א

ה

ט י

מ

ח

ל

ל

ק

ק

ה

ת

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker