המרכז להורות משמעותית אשדוד - ההורות שלכם היא במרכז שלנו 2020-2021

בס"ד

הרשמה מקוונת

הרשמה מקוונת לסדרת ההרצאות-לחצו כאן

הרשמה מקוונת לקבוצות הורים-לחצו כאן

הרשמה מקוונת להכשרות והשתלמויות-לחצו כאן

הרשמה מקוונת להנחיית הורים פרטנית-לחצו כאן

פנייה מקוונת למרכז- לחצו כאן

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker