המרכז להורות משמעותית אשדוד - ההורות שלכם היא במרכז שלנו 2020-2021

בס"ד

דבר המנכ"לית 'הרשות העירונית 'מהות׳

הורות מתפקדת ופועלת הינה חיונית ומשמעותית להתפתחותם התקינה והבריאה של ילדינו ולחוסנה של החברה בה אנו חיים. כדי להיות הורים מנהיגים ומשפיעים אנו זקוקים לידע, למיומנויות ולמודעות בתחום ההורות אך גם לתמיכה, אישור וקבלה מסביבתם.

היום, יותר מתמיד, ההורות זקוקה למנהיגות מחוזקת – מנהיגות הורית! הורה מעצם תפקידו הינו מנהיג. מנהיגות הורית מצריכה אסטרטגיה, חזון המושתת על ערכים ונורמות והצבת גבולות ברורים, תוך יכולת להגמשתם כשהנסיבות מכתיבות, זאת ומתוך החלטה של שותפות לדרך, חלוקת תפקידים, אחריות הדדית, תקשורת מקדמת המאפשרת יצירת אמון ופתרון קונפליקטים וכמובן – מתן דוגמא אישית! כמנכ"לית הרשות העירונית 'מהות', אני פועלת מתוך אמונה כי להורים יש תפקיד משמעותי במניעת תופעות בלתי רצויות בכללן. המניעה מתחילה כבר מתקופת הינקות ונמשכת לאורך כל החיים. משאבים רבים מותווים להורים, כי אין תחליף להורים בתפקידם המגדל. במרכז להורות משמעותית באשדוד – זוהי המשימה העיקרית העומדת לנגד עיננו, הרחבת ארגז הכלים ההורי ותמיכה בהורה במשימה שהייתה בעבר ברורה ואינטואיטיבית והיום הפכה למיומנות מורכבת שצריך גם ללמוד אותה.

סימונה מורלי מנכ"לית הרשות העירונית 'מהות׳ בברכה,

דבר מנהלת המרכז להורות משמעותית

״ לפני נישואיי היו לי שש תאוריות על גידול ילדים )ג'ון וילמוט( עכשיו יש לי שישה ילדים ואף לא תאוריה אחת ״

2019-2020 תש״פ תפקיד ההורים הופך להיות מורכב יותר. ובתנועה, בין גישות מסורתיות לגישות מודרניות וליברליות בגידול ילדים, אין אמת אחת. אני מאמינה שהכל מתחיל במשפחה, ואם נחזק, נעצים ונעודד את ההורים באשר הם הורים, ניטיב עם הקהילה. ידע ודעת בנושא משפחה יסייעו למשפחות לעמוד באתגרים החדשים שמציבה החברה המשתנה ובהפחתת התנהגויות סיכוניות. הורות היא אחד התפקידים המלווים את האדם לאורך כל חייו. בהורות טמון מפתח לאושר, שמחה והצלחה. מערכות יחסים טובות במשפחה מזינות את הפרט ומסייעות במימוש הפוטנציאל האישי. המרכז להורות שם לו למטרה עיקרית להעלות את נושא ההורות והמשפחה על סדר היום, לסייע להורים במילוי תפקידם. כי אין תחליף להורים בתפקידם המגדל. המרכז להורות עוסק בהכשרת אנשי מקצוע להנחיית הורים, הרצאות וימי עיון, השתלמויות לאנשי מקצוע העברת סדנאות והדרכה אישית להורים. בברכת דרך צלחה, גילית אבטליון מנהלת המרכז להורות משמעותית אשדוד

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker