המרכז להורות משמעותית אשדוד - ההורות שלכם היא במרכז שלנו 2020-2021

בס"ד

מותנה במספר הנרשמים ובהתאם למגבלות הקיימות

קבוצות הורים

אמא ובת מתבגרת-יופי של מפגש! חיזוק הקשר בין האם למתבגרת

באמצעות סדנה חווייתית ומעשירה

₪ 400 , מפגשים 4 לאם ובת.

1-700-70-74-75 08-6993415 לפרטים ורישום:

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker