מאירים את העיר - חנוכה תשפ"ד

"מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך" (הבעל שם טוב)

חנוכה שמח!

Made with FlippingBook Online newsletter creator