BETA ART - קטלוג מוצרים - חוויה של מחשבה ויצירה

משחקי לימוד

מכיל: מיכל אקווריום, אבקת העשרה מים, אבקת מזון, אבקת דגים, פיטפטה, כפית, זכוכית מגדלת, דף הנחיות ,דף חוקר ימי

84000108 משחק קופסא פלא חיים 84000108 ערכת מחקר ולימוד פלא החיים

יחידות 4

מכיל: מפה של העולם, המכוסה בציפוי מתגרד על כל המדינות. אחרי שתבקרו במדינה מסוימת, תוכלו לגרד את הציפוי, ומתחתיו מוחבאת מפה צבעונית בסגנון מקורי.

מפה מתגרדת צבעונית בעברית 84000120

יחידות 4

15

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker