BETA ART - קטלוג מוצרים - חוויה של מחשבה ויצירה

שונות

חומצה בורית של מלח אבקת בורקס היא במשקעים של אגמים כמינרל טבעי המצוי מלוחים. משמש להכנת סליים מקצועי ונעים PVA למגע על בסיס דבק פלסטי

גר׳ 150 אבקת בורקס 84500101

יחידות 44

אל פנצ׳ר חליק ז׳נטיל 84500102

די לתקר בצמיג אופנים וקורקינט • איטום סופר מהיר לגלגלים ופנימיות • מבוסס על לטקס • ידידותי לסביבה • מ''מ 6 אוטם במיידי תקר עד • מ''ל 120 מכיל

יח׳ 40 דיספליי

37

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker