בימת הכפר - מרכז וייל לתרבות וקהילה

מועדון

המרצה: דניאל גולדברג סדרת תרבויות

המאמינים הישנים חוזרים הביתה, (סיפורם של קנאים פונדמנטליסטיים רוסים 15.11.21 שנה באמריקה הדרומית והיום חוזרים למולדתם). 400 שחיו בגלות בת "לבד בשער", סיפורו מעורר ההשראה והמחלוקת של אלכסיי נבלני. 20.12.21

באודיטוריום | ₪ 35 : תושב כפר | ₪ 45 עלות כניסה:

Made with FlippingBook Ebook Creator