בימת הכפר - מרכז וייל לתרבות וקהילה

מנהל מוסיקלי: עמית טיפנברון תזמורת בארוקדה

מוסיקה

20:00 הקונצרטים יתקיימו בימי חמישי בשעה מסע הקסם המסתורי 18.11.21

סוניטה סטניסלו | סולנים: יעלה אביטל סופרן | מנהל מוסיקלי - עמית טיפנברון אורי שלייפר כינור אירי | ז'נבייב בלנשאר חליל | נבל בארוק

משיח 23.12.21

אלון הררי קונטרה-טנור | סולנים: יעלה אביטל סופרן | מנצח: אנדרס מוסטונן עודד רייך בריטון | איתן דרורי טנור

האנסמבל הקולי הישראלי בניצוחו של יובל בן עוזר (בשיתוף עם מוסטונפסט טאלין - תל אביב) אסתר

24.2.22

מנצח: אנדרס מוסטונן מקהלת קולקטיב הקולות המעורבים (אסטוניה) בניצוחו של הלי יורגנסון

פרחי באך 31.3.22

גיאום בוליה (צרפת) חלילנית, זוכה תחרות החליליות | סולנים: ז'נבייב בלנשאר חליל יזהר קרשון צ'מבלו | שלומית סיון כינור | הבינלאומית בתל–אביב

שיר אהבה לקיץ 26.5.22

איל לבר גיטרת בארוק | מאיה עמיר מצו-סופרן | סולנים: יניב ד'אור קונטרה-טנור

זכאי הנחות ₪ 575 | ₪ 650 מחיר מנוי שנתי לחמישה קונצרטים: זכאי הנחות 130 | ₪ 150 עלות כרטיס יחיד לקונצרט:

Made with FlippingBook Ebook Creator