בימת הכפר - מרכז וייל לתרבות וקהילה

שישי משפטי

קתדרה

10:00 ימי שישי, בשעה , ביה"ס למשפטים - המכללה למינהל פרופ' סוזי נבות מרצה:

ננתח שורה של אירועים אקטואליים מתחומי המשפט הציבורי והחוקתי, לצד דיון על המתחים שבין הרשות המחוקקת והרשות המבצעת והשופטת. בסוף כל מפגש יוקדש זמן לשאלות הקהל. 10.6.2022 | 13.5.2022 | 8.4.2022 | 25.3.2022 תאריכים:

₪ 360 : פלוס | ₪ 390 : ממשיכים | ₪ 430 : חדשים מפגשים: 4- שכ"ל ל

Made with FlippingBook Ebook Creator