ארבעה משפטים שכל ילד צריך לשמוע בפתיחת שנת הלימודים