האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה במה

סרטן שד בקרב נשים צעירות ד”ר שני פאלוך-שמעון מנהלת השירות לסרטן שד בנשים צעירות המכון לאונקולוגיית השד, המרכז הרפואי ע”ש שיבא תל השומר, רמת גן

מבוא סרטן שד הוא הסרטן השכיח ביותר בקרב נשים בעולם. נמצא כי בין השנים 6002-0102 הגיל הממוצע לאבחנה של סרטן שד בארצות מערביות, נע סביב גיל 06, כאשר מעל %09 מהמקרים החדשים של סרטן שד אובחנו אצל נשים מעל גיל 04. אבחון סרטן שד לפני גיל 04 נדיר יחסית, עם סיכון מצטבר של %4.0-%54.0 עד גיל ארבעים [1]. רוב המידע האפידמיולוגי, הקליני והביולוגי שיש לנו על סרטן שד, מבוסס על מחקרים שכללו בעיקר נשים מבוגרות יותר. קיים מידע מצומצם יחסית על גורמי הסיכון, הביולוגיה והטיפול הקליני האופטימלי בנשים צעירות. כמו כן, מרבית העבודות שקיימות בספרות המקצועית ומתייחסות לסרטן שד אצל נשים צעירות, מבוססות על מחקרים רטרוספקטיביים, כאשר מספר הנשים שהשתתפו בהם, קטן יחסית. סרטן שד בנשים צעירות מהווה אתגר גדול – לא רק בשל הידע המצומצם שיש בתחום, אלא בעיקר מאחר שסרטן שד באישה צעירה מתרחש בתקופה הכי פעילה בחייה, הן מההיבט הזוגי והמשפחתי, והן מההיבטים הקשורים לילודה ופריון. ברוב המקרים השנים הללו מוקדשות לגידול הילדים והרחבת המשפחה מחד, ולבניית קריירה מאידך. מסיבות אלה, מעבר להשלכות הקיימות אצל כל אישה שאובחנה כחולה בסרטן השד, אצל נשים צעירות המצב מורכב יותר, והוא מחייב טיפול ומעורבות מולטי-דיסציפלינארית של הצוות המטפל. אחת השאלות שחוזרות על עצמן, היא השאלה איך מגדירים “צעירה” – אישה לפני מנופאוזה, מתחת לגיל 05, או מתחת לגיל 04?

בשיעור של עד %58 סיכון במהלך החיים. הסיכון למציאת מוטציה בגנים הללו גבוה יותר בנשים צעירות עם סרטן שד, והוא נע בין %6-%9 [3-4]. אם מתייחסים לאוכלוסייה של נשים ממוצא אשכנזי בלבד, שם קיימות - )Founder Mutations( “מוטציות מייסד” בשכיחות BRCA1/2 מדווח על מוטציה בגנים של %02-%44 אצל צעירות אשכנזיות שחלו בסרטן שד [5-6]. מוטציות בגנים אחרים, הגורמים לסרטן שד בשכיחות נמוכה-בינונית, , נדירות יותר. הסיכוי CHEK2 או p53 כמו ב- לזהות מוטציה פרטית שאינה מוטציית מייסד הוא קטן יחסית, במיוחד בהיעדר BRCA1/2 ב- בדומה לנשים מבוגרות יותר, קיים קשר בין הופעת וסת בגיל צעיר, לסיכון מוגבר לחלות בסרטן שד בגילאים צעירים. השימוש בגלולות למניעת הריון נמצא אף הוא כגורם סיכון לחלות בסרטן שד בגיל צעיר אך הקשר חלש יחסית, וברוב העבודות נמצא כי רמת הסיכון בין שימוש בגלולות להיווצרות סרטן שד אצל נשים צעירות, חוזרת לנורמה תוך כמה שנים מהפסקת השימוש בגלולות [7-8]. הקשר בין הריון וסיכון לחלות בסרטן שד הוא קשר מורכב: יש דיווחים על עלייה זמנית בסיכון לחלות בסרטן שד בשנים הראשונות לאחר ההריון והלידה [9], אך מצב של הריון בכלל, והריון ראשון לפני גיל 03 בפרט, . הנקה נחשבת אף כמפחיתי סיכון נמצאו היא כמפחיתה את הסיכון לחלות בסרטן שד בכלל, ובאופן מועט יותר לסרטן שד בגיל צעיר .]10[ הנושא של טיפולי פוריות והסיכון לחלות בסרטן שד שנוי במחלוקת – בכנס סן אנטוניו סיפור משפחתי ענף של סרטן. גורמים הקשורים לרבייה

כיום אנו נוטים להגדיר צעירה כאישה שעדיין מתמודדות עם סוגיות של פריון, כאשר בימינו מדובר על נשים עד גיל 04 ומספר שנים מאוחר יותר (שנות הארבעים המוקדמות). יש לציין שנכון להיום, אין כלי סקר המוכח כיעיל לגילוי מוקדם של סרטן שד בנשים צעירות. בנוסף, חסרים אמצעים מוכחים להפחתת הסיכון לחלות בסרטן שד בגיל צעיר לנשים הנמצאות בסיכון רגיל, ללא סיפור משפחתי של סרטן שד. היארעות תחלואה בסרטן שד בנשים צעירות למרות שבמרבית המקרים הנשים שאובחנו כחולות סרטן שד הן נשים מעל גיל 05, במדינות המפותחות סרטן שד הוא גורם המוות המוביל בקרב נשים מתחת לגיל 54, אחרי תאונות דרכים והתאבדויות [2]. עם זאת, למרות ירידה בהיארעות של סרטן שד בנשים מעל גיל 05, ההיארעות של סרטן שד בנשים צעירות, מתחת לגיל 05, לא השתנתה בשנים האחרונות בישראל. גורמי סיכון לסרטן שד בגיל צעיר גורמים תורשתיים גורם הסיכון המשמעותי ביותר לחלות בסרטן שד בגיל צעיר הוא הגורם הגנטי, כאשר ברקע קיים סיפור משפחתי של סרטן שד. הסיכון לחלות בסרטן שד עולה בצורה משמעותית עם כל קרובת משפחה מדרגה ראשונה שחלתה בסרטן שד, ובמיוחד אם היא חלתה בגיל צעיר. עם זאת, למרבית הנשים הצעירות עם סרטן שד אין כלל סיפור משפחתי. נמצאות BRCA1 נשים עם מוטציות בגנים 2/ בסיכון גבוה ביותר לחלות בסרטן השד

112

Made with FlippingBook - Online catalogs