האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

אונקולוגיה

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

האחרון שנערך בדצמבר 3102, הוצגה מטא- בין טיפולי פוריות שאין קשר אנליזה שסכמה וסיכון לחלות בסרטן שד. תזונה ואורח חיים אין קשר מובהק בין הרגלי אכילה והסיכון לחלות בסרטן שד בגיל צעיר. למרות BMI שהשמנת יתר המתבטאת באמצעות מדד הנותן BMI - Body Mass Index גבוה ( הערכה כמותית האם אדם נמצא במשקל תקין. המדד מחושב באמצעות נתוני הגובה והמשקל, והיחס ביניהם) היא גורם סיכון BMI לסרטן שד אצל נשים מבוגרות, נמצא כי גבוה בקרב נשים לפני גיל מעבר מפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד ומגן מפניו [11]. נושא נוסף הקשור לתזונה מתייחס לצריכת אלכוהול. בעבודה אחת בלבד, נצפה קשר מובהק בין צריכת אלכוהול וסיכון מוגבר לחלות בסרטן שד בגיל צעיר. לגבי פעילות גופנית, אין עבודות שמראות קשר מובהק בין פעילות כזו והפחתת סיכון לחלות בסרטן שד בגיל צעיר. חשיפה לקרינה חשיפה לקרינה מייננת מהווה גורם סיכון מובהק לחלות בסרטן שד בגיל צעיר, במיוחד כשהחשיפה לקרינה מתרחשת לפני גיל 81 [21-31]. נשים שקבלו טיפול קרינתי לפני גיל 03, לאזור בית החזה, השד, הבטן העליונה והצוואר התחתון (לדוגמה, במקרים בהם התגלתה מחלת סרטן בגיל צעיר, במיוחד כאשר . Hodgkins Lymphoma מדובר בסרטן מסוג מוגדרות כנשים בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד, והן נמצאות תחת מעקב צמוד הכולל פעם בשנה ובדיקה ידנית MRI בדיקת המתבצעת על ידי כירורג שד.

נגועות. בנוסף, מתגלים יותר גידולים המסווגים , עם )High Grade( כגידולים בדרגה גבוהה חדירה לימפו-וסקולרית רבה יותר, מדדי פרוליפרציה גבוהים וגידולים רבים עם היעדר קולטנים להורמונים (אסטרוגן ופרוגסטרון). נוסף על כך, במקרים בהם מתגלה המחלה בנשים צעירות, ישנם גידולים רבים יותר מסוג “טריפל נגטיב” ללא קולטנים לאסטרוגן HER2/neu ופרוגסטרון וללא ביטוי יתר של .[18-14] התוצאה היא שאחוז הנשים הצעירות הנחשפות לכימותרפיה ועוברות כריתת שד מלאה (מסטקטומיה), גבוה מאחוז הנשים המבוגרות יותר, שעוברות תהליכים אלו. קיימות מספר עבודות בספרות המקצועית, המעידות שהביולוגיה בסרטן שד בנשים צעירות אכן שונה מהביולוגיה של סרטן שד במבוגרות [91-02]. המלצות הטיפול במחלה הן לתת טיפול על פי המאפיינים הביולוגיים והפתולוגיים, ולא Personal Communication – BCY1,( לפי גיל Dublin Consensus Panel On Breast Cancer גם במסגרת של הטיפול )in Young Women המשלים בסרטן שד בשלב 1-3 וגם בסרטן . IV שד מתקדם, שלב במטא-אנליזה שמתבצעת במסגרת Early Breast Cancer Trialists( EBCTCG ה- [21], התברר כי הרווח )Collaborative Group הגדול ביותר מטיפול כימותרפי משלים, נצפה בקרב נשים צעירות יותר. פרוגנוזה נשים צעירות שלקו בסרטן השד, נמצאות בסיכון גבוה יותר, עד פי 9, לחזרה מקומית באותו שד [22-32]. הסיכון האבסולוטי לגידול בשד הקונטרה-לטרלי אינו גבוה יותר בנשים צעירות, אך הסיכון היחסי גדול יותר משמעותית, מאשר אצל נשים מבוגרות יותר. מבחינת הישנות מרוחקת והישרדות, הפרוגנוזה רעה יותר בצעירות, גם במקרים של גידולים ראשונים קטנים יחסית ללא מעורבות של בלוטות, וגם כאשר ניתן טיפול

אגרסיבי יותר. ברוב העבודות גיל נחשב כגורם פרוגנוסטי בפני עצמו [42-92].

היבטים נוספים בטיפול בנשים צעירות שחלו בסרטן השד בשל המורכבות הרבה בגילוי סרטן שד אצל נשים צעירות, ישנם מספר נושאים המחייבים התייחסות מיוחדת מצד הצוות הרפואי, כמפורט להלן. טיפול כירורגי לאור הסיכון המוגבר להישנות מקומית איפסילטרלית, חשוב להבהיר מידע זה לנשים צעירות כאשר דנים איתן על אופציות כירורגיות המהוות החלטות קריטיות עבורן. ברוב המקרים ההתלבטות היא בין אפשרות של כריתה חלקית (למפקטומיה) וכריתה מלאה (מסטקטומיה). האפשרות למסטקטומיה עם שחזור מיידי היא אפשרות לגיטימית, אך יש להתייעץ קודם עם האונקולוג המטפל כדי להבין אלו טיפולים צפויים למטופלת בהמשך (קרינתיים, כימותרפיים). התייעצות כזאת נחוצה על מנת לשקול את כל הגורמים הכרוכים בטיפול לרבות הצורך בדחיית הטיפולים הנחוצים לעיתים בשל סיבוכים של כריתה ושחזור, והמשמעות של עיכוב כזה. פריון והריון אחרי סרטן שד הסיכון למנופאוזה מוקדמת או לפגיעה בתפקוד השחלתי, הוא תלוי גיל ותלוי פרוטוקול כימותרפי. ככל שהגיל צעיר יותר, הסיכון אמנם נמוך יותר (דיון מעמיק בנושא הזה הוא נושא אך חשוב להפנות כל אישה למאמר נפרד) בגיל הפריון למומחה לשימור הפריון, לצורך התייעצות. פנייה כזו תיעשה מוקדם ככל על מנת לאפשר השלמת תהליך האפשר, שימור הפריון, לפני תחילת הטיפול. ברוב המקרים, לאחר אבחנה של סרטן שד מוקדם, מומלץ להמתין כשנתיים עד שלוש שנים, לפני כניסה להריון. המלצה זו מתבססת על כך שהסיכון הגבוה ביותר להישנות מרוחקת של המחלה, הוא בשנים הראשונות לאחר גילויה. יש להבהיר שהריון אחרי סרטן

היבטים קלינים מאפיינים קליניים-פתולוגיים

סרטן שד אצל נשים צעירות מאובחן בשלב מתקדם יותר ובעל מאפיינים חמורים יותר מאשר אצל נשים מבוגרות, קרי, גידולים גדולים יותר ומעורבות רבה יותר של בלוטות

113

Made with FlippingBook - Online catalogs