האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה במה

קרינה בשיטת הברכיתרפיה קרינה בשיטת הברכיתרפיה מתחלקת למספר שיטות: 1. קרינה באמצעות ברכיתרפיה HDR אינטרסטיציאלית (תוך רקמתית) קרינה מסוג זה ניתנת בהרדמה, מספר שבועות לאחר הניתוח ולאחר שהפצע החלים. הקרינה מתבצעת באמצעות החדרת קטטרים חלולים אל מיטת הגידול, כאשר תכנון הטיפול על ידי רופא מקרין. CT נעשה באמצעות אל הקטטרים מוכנס מקור רדיואקטיבי פעיל, לזמן שנקבע בתכנון הקרינה (דקות). קרינה זו מחייבת מכשיר טעינה מרחוק של . הטיפול )Afterloading המקור הרדיואקטיבי ( ניתן פעמיים ביום, והקטטרים נשארים בשד המטופלת למשך חמישה עד שישה ימים. אין צורך באשפוז במהלך הטיפול. 2. קרינה באמצעות בלון הניתן לניפוח בתוך מיטת הגידול קרינה זו ניתנת לאחר שכל המידע מהניתוח מתקבל, כמו בטיפולים שהוזכרו לעיל. הקרינה מתבצעת בהרדמה מקומית בה מתבצע חתך של כ-5.0 ס"מ בעור השד, ודרכו מוחדר קטטר דמוי קטטר פולי למיטת הניתוח, )Intracavitary Balloon( ומנופח בהתאמה לגודל החלל הקיים (ניתן אפילו לשאוב את הסרומה). בתוך המתקן קיימים מספר קטטרים דקים וחלולים, לתוכם מוחדר מקור רדיואקטיבי המקרין את רדיוס הרקמה סביב הבלון. קרינה זו מחייבת מכשיר טעינה מרחוק של המקור . הטיפול ניתן )Afterloading( הרדיואקטיבי פעמיים ביום, בהפרש של שש שעות לפחות, במהלך 5-7 ימים, ללא צורך באשפוז במהלך הטיפול. קרינה תוך ניתוחית למיטת הגידול, טרם סגירת הלמפקטומיה אם נמצא לפני הניתוח כי הן מאפייני הגידול והן המטופלת מתאימים לטיפול באמצעות , אפשר לתת טיפול קרינתי תוך-ניתוחי APBI (בהסכמת המטופלת). מיד עם סיום הלמפקטומיה יישלח הפריפראט לצילום ולהערכה פתולוגית

של שולי הגידול בצביעה מיידית, כדי לוודא שהשולים נקיים מגידול (אופציונלי). אם השוליים נקיים, תינתן קרינה תוך- ניתוחית, במהלך ההרדמה הכללית של המטופלת. הקרינה תינתן בחדר הניתוח בקרינת אלקטרונים עם מכשיר קרינה ייעודי ) – במנה המומלצת Intrabeam ® (לדוגמה: בפרקציה בודדת. הפעולה 21-18Gy של תתבצע בנוכחות האונקולוג המקרין, הפיזיקאי והצוות המנתח. בבדיקה דפיניטיבית לאחר שיקוע פרפין, במקרים בהם שולי הניתוח יימצאו חיוביים או קרובים, או שתמצאנה בלוטות חיוביות במהלך הניתוח, הקרינה התוך ניתוחית לא תספיק, והמטופלת תקבל טיפול קרינתי משלים לכל השד ולאזורי הניקוז הלימפטיים לפי הצורך. מחקרים רבים בעולם מדווחים לאחרונה עבור APBI על התוצאות בשיטות שונות של אוכלוסייה המוגדרת מראש כבעלת סיכון נמוך לחזרה מקומית. המחקרים הראו כי, כצפוי, הקרינה החלקית שוות ערך לקרינה לכל השד. אנו מקווים כי בשנים הקרובות הקרינה המואצת לחלק מהשד תהיה חלק מהטיפול בנשים לאחר אבחנה של ממאירות שד מוקדמת. טיפול זה מאפשר לנשים אלו חזרה מהירה לשגרה, חוסך נסיעות מרובות והפסד ימי עבודה ומוריד את עלות הטיפול הכוללת למשק. למרות המחקרים המראים על יתרונות השיטה קיימים חילוקי דיעות לגבי יעילותה [3]. קרינה לאחר שחזור שד ההתלבטות אם לבצע שחזור שד מיידי, או להמתין עד לסיום ההקרנות, עולה לעיתים תכופות. בנוסף, קיימות התלבטויות הקשורות לסוג השחזור: מותחן, שתל או רקמה אוטולוגית. ישנם מקרים בהם מוסכם מראש כי אין לבצע שחזור מיידי למשל בגידולים דלקתיים של השד, אם יש פלישה לעור או לדופן בית החזה. גם במקרים של סרקומה יש לשקול היטב את השחזור, מכיוון שמנת הקרינה המיועדת למטופלת גדולה יותר מהקרינה לאחר השחזור בעקבות קרצינומה.

, האם ניתן, למשל, לקצר )Breast Irradiation את משך הקרינה בצורה משמעותית ל-01 פרקציות שיינתנו פעמיים ביום, לשבוע אחד, או לחילופין לתת פרקציה בודדת במהלך הניתוח? המשמעות של טיפול זה, הנו מתן קרינה במנות גדולות ובזמן קצר, בטכניקה Accelerated Partial Breast( APBI המכונה . )Irradiation בכל המחקרים הרנדומליים הנרחבים המודרניים, בהם נדונה הסוגיה העוסקת בקרינה חלקית לשד, הוגדרו קריטריונים המתייחסים לאוכלוסיית היעד דהיינו, למי אפשר לתת קרינה לנפח חלקי של השד. בקבוצה זו נכללו נשים פוסט–מנופאוזליות, שהגידול שלהן הוסר בגבולות שליליים, גידול בודד שגודלו 2-3 ס"מ, ללא פלישה לכלי דם. לכל מחקר כזה היו קריטריונים משלו, כאשר קבוצת המחקר כללה נשים שהסיכון שלהן לחזרה מקומית היה קטן א-פריורית, לדוגמה שלילי HER2 ברצפטורים חיוביים לאסטרוגן, וכדומה. קרינה חלקית לשד APBI - Accelerated Partial( ) Breast Irradiation בעשור האחרון נבדקו שיטות רבות לקרינה חלקית לשד, ובהן קרינה חיצונית, קרינה תוך ניתוחית וברכיתרפיה לתוך רקמת השד לאחר הניתוח. קרינה חיצונית קרינה המתבצעת במאיץ הקווי, הקיים בכל מכוני הקרינה בארץ, ניתנת בשכיבה על הגב או על הבטן. קרינה זו ניתנת מספר שבועות לאחר הניתוח, ולאחר תשובה 3.8 Gy פתולוגית סופית. פרוטוקול הטיפול הוא 83. היתרון של Gy לפרקציה, למנה סופית של טיפול זה הוא בכך שאינו פולשני ומתבצע רק לאחר שכל המידע לגבי המשך הטיפול הסיסטמי והמקומי התקבל, כמו למשל החלטה על מתן כימותרפיה, הצורך בניתוח חוזר בשל שוליים קרובים או בבתירת בלוטות לימפה אקסילריות.

134

Made with FlippingBook - Online catalogs