האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

אונקולוגיה

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

סיכום מזעור הטיפול הקרינתי בסרטן השד והאצתו מהווה פתרון אופטימלי לארצות ולאזורים בהם הנגישות למכוני הקרינה בעייתית והמרחקים אליהם גדולים. בישראל קיימת כמות מספקת של מרכזי רדיותרפיה ומרחקי הנסיעה אליהם קצרים באופן יחסי. מכאן, שהצורך במזעור הטיפול הקרינתי בארץ פחות קריטי, למרות שמרכזי הרדיותרפיה בישראל כורעים תחת עומס החולים וסובלים ממחסור בציוד ובכוח אדם, המתבטא לעתים בתורי המתנה ארוכים לטיפול הקרינתי בחלק מהמרכזים. טיפול קרינתי מואץ וממוזער בסרטן השד הוא שיטת טיפול חדשנית שלבטח תתרום לשיפור איכות חייהן של חולות סרטן השד. השיטה מתאימה לחולות העונות על קריטריונים קליניים ופתולוגיים ספציפיים. נדרשים ניסיון נוסף ותקופת מעקב משמעותית לפני שניתן יהיה להכניס שיטה זו לשגרת הטיפול היום-יומי.

הגורמים המהווים הוריית נגד (מוחלטת או יחסית) למזעור הטיפול הקרינתי: א. כמות גדולה של מרכיב סרטן אינטרה- דוקטלי, בלתי חודרני, בגידול . )Extensive Intra-Ductal Component( ב. בלוטות לימפה נגועות בבית השחי Infiltrating Lobular Carcinoma ג. גידול מסוג ד. גיל צעיר Ductal - DCIS ה. גידול בלתי חודרני מסוג (על פי הקריטוריונים Carcinoma In Situ של החברה האמריקאית לברכיתרפיה). )ASTRO( האיגוד האמריקאי לרדיותרפיה פרסם אף הוא בשנת 9002 [21] את ההמלצות לבחירה של חולות לטיפול קרינתי מואץ ממוזער. הנשים חולקו ל-3 קבוצות: קבוצת ה"מתאימות", קבוצת "משנה זהירות" וקבוצת ה"בלתי מתאימות" (טבלה מספר 5).

והחברה האמריקאית לכירורגיה של השד )American Society of Breast Surgeons( הגדירו את אוכלוסיית החולות המתאימות להקרנה חלקית של השד, בשיטת הברכיתרפיה, כדלקמן : הגדרות החברה האמריקאית לברכיתרפיה: א. גיל: מעל 54 שנה Invasive Duct( ב. גידול חודרני בלבד )Carcinoma ג. גידול קטן מ-3 ס"מ ד. שולי כריתה חופשיים מגידול ה. בלוטות בית השחי אינן מעורבות ע"י גרורות הגדרות החברה האמריקאית לכירורגיה של השד: א. גיל: מעל 05 שנה או )Invasive Duct Carcinoma( ב. גידול חודרני )Ductal Carcinoma In Situ( גידול בלתי חודרני ג. גידול קטן מ-2 ס"מ ד. שולי כריתה רחבים מ-2 מ"מ ה. בלוטות בית השחי אינן מעורבות ע"י גרורות

טבלאות

בהן השוו כריתה מקומית III טבלה מס. 1: שיעורי ההישנות המקומית בשד (מחוץ למיטת הגידול) על פי עבודות פאזה )RT( של שאת בשד בלבד לעומת כריתה מקומית בשילוב עם הקרנות

Trial

# patients

Follow up (months)

No XRT

XRT

Ontario

837

43

3.5

0.9

Milan III

579

109

2.8

0.6

NSABP B-06

1265

144

2.7

3.8

Uppsala Orebro

381

33

1.5

0.5

Finland

152

80

5.5

5

139

Made with FlippingBook - Online catalogs