האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה במה

טבלה מס. 2: המחקרים הקליניים הבודקים את מזעור הטיפול הקרינתי בסרטן השד והאצתו

Trial

Target accrual

Partial breast test arms

Time

5d 5d 5-10d

Multi-source Ir-192 (34 Gy) MammoSite (38.5 Gy) 3D-EBRT (38.5 Gy/10 fx)

NSABP B-39 RTOG 0413

4300

T 0-1-2 (< 3 cm) N 0-1 (< 3 + LN)

TARGIT T < 3 cm; N 0

2232

IORT x-rays (20 Gy, surface)

1d

ELIOT T < 2.5 cm

1300

IORT electrons (21 Gy, @ 90%)

1d

UK import “low”

1935

IMRT

3w

Multi-source Ir-192 (HDR) Multi-source Ir-192 (PDR)

4d 3d

GEC-ESTRO

1170

RAPID (OCOG(

2128

3D CRT (38.5Gy/10 fx)

5-8d

“IRMA”

3000

3D CRT 38.5Gy/10 fx

5-8d

טבלה מס. 3: יתרונותיהן וחסרונותיהן של השיטות השונות למזעור הטיפול הקרינתי בסרטן השד

קרינה בתר ניתוחית

קרינה תוך ניתוחית

• ברכיתרפיה ) IMRT 3 או D • מאיץ קווי (תכנון

• ברכיתרפיה • קרינת אלקטרונים או אורטווולטאז

השיטה

• הטיפול מתבצע רק לאחר שהתקבלה תשובה פתולוגית סופית • ברכיתרפיה מאפשרת "כיסוי" אופטימלי של מיטת השאת ע"י הקרינה תוך חשיפה מינימאלית של רקמות בריאות. אין חשיפה של השד הנגדי • עלות נמוכה (בארץ) • טיפול ע"י קרינה בתר ניתוחית בעזרת מאיץ קווי הוא בלתי פולשני • כל מכוני הקרינה בארץ מאובזרים בציוד המאפשר מזעור הטיפול באמצעות קרינה חיצונית

• הטיפול המקומי כולו בסרטן השד, קרי, ניתוח וקרינה, מתבצעים ביום אחד • קביעה מדויקת של מיטת השאת • נפח הרקמה הבריאה הנחשפת לקרינה הוא קטן

יתרונות

140

Made with FlippingBook - Online catalogs