האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

אונקולוגיה

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

נתונים לגבי אפיון החולות, סוגי הטיפול ואחוזי ההישנות. אתרכז בשלוש הבדיקות העיקריות המתבצעות גם בישראל [2]. בדיקת ממהפרינט )MammaPrint( בדיקת ממהפרינט [3] ניתנת לביצוע על רקמה טריה או קפואה, וכן על רקמה שעברה שיקוע בפרפין. בדיקה זו פותחה על סמך אפיון מולקולרי של גידולים שנלקחו לצורך הבדיקה מקבוצה קטנה של חולות צעירות יחסית (פחות מ-55), שחלו בסרטן שד בשלב מוקדם ללא גרורות בקשריות. חולות אלו לא קיבלו טיפול סיסטמי כלשהו לאחר הניתוח, והמעקב אחריהן נמשך לפחות 5 שנים. בקרב החולות שנבדקו נמצאה מעורבות . HER2 מבחינת קולטנים להורמונים ו- למעלה מ-000,52 גנים נסרקו, מתוכם נבחרו 07 גנים שביטויים היווה את ההבדל המשמעותי ביותר לגבי הסיכון להישנות סרטן השד עם גרורות מרוחקות. תשובת הבדיקה מהווה מדד אבסולוטי בעזרתו ניתן לקבוע האם הסיכון להישנות המחלה (בצורת גרורות מרוחקות) בטווח של 5 שנים מהאיבחון נמוך או גבוה – זאת למרות שהתוצאה עצמה היא בגדר מדד רציף [3]. מחקרי הוולידציה כללו בחלקם גם חולות מהקבוצה שלפיה פותחה הבדיקה, וגם הם בוצעו בקרב קבוצת חולות צעירות, שלהן , HER2 מעורבות של קולטנים להורמונים ו- ומעורבות קשריות. ניתן להשתמש בבדיקה הזו בחולות עם סרטן שד מוקדם (שלב 1 או 2) ללא מעורבות של קשריות לימפה וללא תלות במידת ביטוי קולטנים להורמונים. )Low Risk( תוצאה של סיכון נמוך לחולה סיכון של כ-%01 לפתח משמעותה: גרורות מרוחקות תוך 01 שנים ללא כל טיפול סיסטמי. משמעותה: )High Risk( תוצאה של סיכון גבוה לחולה סיכון של כ-%03 לפתח גרורות

מרוחקות תוך 01 שנים ללא כל טיפול סיסטמי. ראוי לציין כי אוכלוסיית החולות עליהן התבסס פיתוח בדיקה זו אינה מאפיינת את מרבית חולות סרטן השד, שכן כ-%08 מהחולות מאובחנות לאחר גיל 05. בנוסף, שלושת הגנים החשובים ביותר בסרטן שד ) - אינם נכללים HER2,PR,ER (המקודדים ל- בין 07 הגנים הנבדקים בבדיקת ממה פרינט. מסיבה זו פותחו בדיקות נוספת של )Blue Print( חברת אגנדיה, בהן בלופרינט המסווגות את )TargetPrint( וטרגטפרינט Basal-Like,( גידולי השד לפי תתי סוגים , ומסייעות בהערכת מידת )Luminal, HER2 . HER2 הביטוי של הקולטנים ו- בדיקת פרוסיגנה המבוססת על PAM 50 החותם )Prosigna Score( ניתן לסווג סרטן שד חודרני לארבע קבוצות ביולוגיות עיקריות על סמך הגנים המבוטאים ,HER2-enriched ,B , לומינל A בתאים: לומינל . אחת מצורות הסיווג לקבוצות Basal-Like - ו ,ומהווה את RT-PCR אלו מבוצעת על ידי

הבסיס לבדיקת פרוסיגנה. בבדיקה זו נמדד ביטויים של 05 גנים (64 גנים בבדיקה המסחרית) המשמשים לסיווג הגידול לתתי הסוגים השונים, בשילוב עם גודל הגידול ומדד פרוליפרציה משמשים לקביעת מידת הסיכון להישנות המחלה . בדיקה )RRO - Risk of Recurrence Score( זו פותחה עבור נשים בגיל המעבר עם סרטן שד מוקדם (שלב 1 או 2) שלו קולטנים חיוביים שלילי, ללא מעורבות קשריות או עם HER2 ו- מעורבות של 1-3 קשריות, המקבלות טיפול הורמונלי משלים. אלגוריתם פרוגנוסטי זה נבדק בשני מחקרים: טופלו חולות סרטן שד )ATAC( במחקר אחד או )Tamoxifen מוקדם על ידי טמוקסיפן ( ), ובמחקר השני Anastrozole אנסטרוזול ( טופלו החולות, אף הן עם סרטן )ABCSG8( שד מוקדם, באמצעות טמוקסיפן בלבד או על ידי טמוקסיפן בשילוב אנסטרוזול. ) Prosigna Score (שם מסחרי: ROR מדד ה- מסווג את החולות לשלוש קבוצות פרוגנוסטיות שונות להערכת מידת הסיכון . .

טבלה מס. 4:

NanoString Technologies Inc: Prosigna™ Breast Cancer Prognostic Gene Signature Assay [Package Insert]. Seattle, WA: NanoString Technologies, Inc; 2013. [5]

טבלה מס. 5:

NanoString Technologies Inc: Prosigna™ Breast Cancer Prognostic Gene Signature Assay [Package Insert]. Seattle, WA: NanoString Technologies, Inc; 2013. [5]

151

Made with FlippingBook - Online catalogs