האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

אונקולוגיה

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

המלצות לשימוש בקווים מנחים בינלאומיים בשלב זה, הבדיקה היחידה המומלצת לשימוש באופן גורף היא בדיקת אונקוטייפ. בדיקת ממה והקווים המנחים ESMO פרינט מומלצת על ידי של הולנד [9]. שאר הבדיקות אינן מומלצות עדיין במסגרת קווים מנחים. המלצות אלו נכונות לשנה זו (4102) וייתכן שהן ישתנו בשנים הקרובות. סיכום אנו נמצאים בפתחה של תקופה מרתקת וחשובה בנוגע לאפשרויות האבחנתיות והטיפוליות בסרטן השד. הנטיה כיום היא למקד את הצורך הטיפולי למינימום הנדרש, ככל שניתן, ולהמנע ממתן טיפול מקסימלי אם הדבר אפשרי. לאור האמור לעיל, חותמים מולקולריים מהווים כלי עזר משמעותי בהחלטות הטיפוליות, והם אף יתפס מקום מרכזי בעתיד, עם קבלת התוצאות של מחקרים פרוספקטיבים המתקיימים כעת.

טבלה מס. 6:

Kern P, Rezai M, Singer C, Kimmig R. Genomic testing in international guidelines. EMJ Oncol. 2013;1:68-74 . [9]

גויסו נשים עם סרטן שד ללא TAILORx למחקר מעורבות קשריות. החולות חולקו ל-3 קבוצות: מתחת ל-11 קיבלו טיפול RS 1. חולות עם הורמונלי בלבד. מעל 52 קיבלו טיפול כימי RS 2. חולות עם בשילוב עם טיפול הורמונלי. בין 11 ל-52 עברו RS 3. חולות עם רנדומיזציה בין טיפול הורמונלי בלבד לטיפול כימי בשילוב עם טיפול הורמונלי. יש לשים לב לשוני בין תחום הביניים בו מידת יעילותו של הטיפול הכימי אינה ברורה, לבין בדיקת אונקוטייפ, בה מורד

של הטיפול כימי – RS הרף לקביעת ה- שנקבע באמצע תחום הביניים. במחקר זה הסתיים שלב הגיוס. מגוייסות מטופלות RxPONDER למחקר עם מעורבות של 1-3 קשריות, ובו חולקו המטופלות לשתי קבוצות בלבד: פחות מ-52 עוברות RS 1. חולות עם רנדומיזציה בין טיפול הורמונלי בלבד לטיפול כימי וטיפןל הורמונלי. מעל 52 יקבלו טיפול לפי RS 2. חולות עם החלטת הרופא המטפל. מחקר זה נמצא עדיין בשלב הגיוס.

רשימת ספרות

4. Parker JS, Mullins M, Cheang MC, et al. Supervised risk predictor of breast cancer based on intrinsic subtypes. J Clin Oncol 2009 Mar10;27(8):1160-7. 5. NanoString Technologies Inc: Prosigna™ Breast Cancer Prognostic Gene Signature Assay [Package Insert]. Seattle, WA: NanoString Technologies, Inc; 2013.  6. Paik S, Shak S, Tang G, et al. A multigene assay to predict recurrence of tamoxifen-treated, node- negative breast cancer. N Engl J Med. 2004 Dec 30;351(27):2817-26.

1. AGO. Prognostic and Predictive Factors. Guidelines of the AGO Breast Committee. 2014 Apr 21. Available from: www.ago-online.de/en/guidelines-mamma/ march-2014 2. Goncalves R, Bose R. Using multigene tests to select treatment for early-stage breast cancer. J Natl Compr Canc Netw. 2013 Feb 1;11(2):174-82. 3. van de Vijver MJ, He YD, van’t Veer LJ, et al. A gene-expression signature as a predictor of survival in breast cancer. N Engl J Med. 2002 Dec 19;347(25):1999-2009.

7. Albain KS, Barlow WE, Shak S, et al. Prognostic and predictive value of the 21-gene recurrence score assay in postmenopausal women with node- positive, oestrogen-receptor-positive breast cancer on chemotherapy: a retrospective analysis of a randomised trial. Lancet Oncol. 2010 Jan;11(1):55-65. 8. Paik S, Tang G, Shak S, et al. Gene expression and benefit of chemotherapy in women with node- negative, estrogen receptor–positive breast cancer. J Clin Oncol. 2006 Aug 10;24(23): 3726-34. 9. Kern P, Rezai M, Singer C, Kimmig R. Genomic testing in international guidelines. EMJ Oncol. 2013;1:68-74.

153

Made with FlippingBook - Online catalogs