האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה במה

סרטן השד: משמעות הסיעוד וחשיבותו 2 M.A., RN ליויה כסלו, 1 RN ד"ר אילנה קדמון, אחות מומחית, בריאות השד, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, 1 בית הספר לסיעוד על שם הנרייטה סולד של הדסה והאוניברסיטה העברית, ירושלים אחות ראשית, האגודה למלחמה בסרטן, ויושבת ראש העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל, גבעתיים 2

נושא הסיעוד בתחום סרטן השד הפך בשנים האחרונות לאחד התחומים המתפתחים בישראל ובעולם. מדובר בתפקיד מורכב שבמרכזו תמיכה, סיוע וליווי לנשים שחלו במחלה, החל משלב האבחון והטיפול וכלה במעקב שמתבצע אחריו. מבוא סיעוד בתחום סרטן השד הוא נושא מאתגר ומתפתח, הדורש מהאחיות התעדכנות שוטפת, הן בהיבטים הרפואיים של המחלה, והן בהיבטים הנפשיים והחברתיים הקשורים לאבחון המחלה. התערבות סיעודית בתחום זה דורשת כישורים אישיים מגוונים הכוללים יכולות ומיומנויות בינאישיות, כישורים תקשורתיים, הבנת תהליכים הנוגעים לאבחון, טיפול ושיקום - שלבים שונים אותם חווים המטופלת והיקרים לה. תמיכת האחות, מתן מידע וליווי הנשים לאורך כל שלבי המחלה מהווים את הבסיס לקיום התפקיד. התפתחויות בעולם תחום הסיעוד לנשים שחלו בסרטן השד, הפך לראשונה לפני שלושים שנה, לנושא מקצועי בפני עצמו. בשנות השמונים פורסמו בבריטניה מספר מאמרים העוסקים בנושא [1]. בריטניה הייתה אומנם המדינה הראשונה אשר החלה לפתח את התחום הספציפי הזה [2], אולם בהדרגה אומצה גישה זו על ידי מדינות מערביות נוספות, כמו סקנדינביה, הולנד ואוסטרליה, בהן הבינו מקבלי ההחלטות את משמעות הסיעוד וחשיבותו בטיפול בנשים שחלו בסרטן השד. לעומת המדינות הללו, בארצות הברית היו אמנם

אחיות מומחיות קליניות בתחומים רבים במשך שנים רבות, אולם רק בשנות התשעים החלו אחיות אלו להתמחות בנושא בריאות השד וליישם אותו בפועל [3-5]. עם השנים גברה המודעות לחשיבות תפקידה של האחות בקרב אנשי המקצוע השותפים לטיפול בחולה. כפועל יוצא מכך הוקמו מרכזי שד בעולם הכוללים צוות מקצועי רב- תחומי, ובכלל זה אחיות מתחום הסיעוד. בין התפקידים של אנשי הצוות ניתן למנות גם את הגדרת מטרות התפקיד ופיתוחו. כך לדוגמה, במרכז הסרטן של בית החולים האקדמי על שם ג'ון הופקינס (בארצות הברית), הצעד Navigation( הראשון בפיתוח 'תכנית ניווט' בתחום סרטן השד היה הקמת )Program ועדת היגוי, שכללה נציגים של בעלי עניין מרכזיים מדיסציפלינות שונות, וחמש נשים מחלימות, ששמשו כיועצות. המטרות שהוגדרו על ידי הוועדה בהקשר לתפקיד האחות המתאמת היו: ליעל את נגישות השירות, להפוך את מרכז השד הרב-תחומי ל'ספק השירות' המועדף עבור המטופלת וליצור מערכת טיפולית חסכונית [2]. מינוח והגדרת התפקיד המינוח והגדרת התפקיד הסיעודי בתחום סרטן השד, עברו שינויים במהלך השנים. ניתן לומר שעדיין חסרה אחידות בין המדינות השונות, ואפילו בישראל חסרה שפה אחידה בין המרכזים הרפואיים השונים. בבריטניה, שם נוצר התפקיד כאמור, מכונה האחות Nurse Breast או Breast Care Nurse . משמעות התפקיד העיקרי של Counselor האחות המומחית מתבטא בעיקר במתן

תמיכה נפשית וייעוץ בתחום בריאות הנפש [6]. בארצות הברית, לעומת זאת, מכונה או Advanced Practice Nurse התפקיד: (אחות מומחית). בהקשר Nurse Specialist הזה מדובר בעיקר על מיומנויות קליניות וידע רפואי [7]. ישנם חוקרים המדברים על ניווט המטופלת על ידי האחות, כאשר במקרה כזה התואר הוא .]10-8[ )Nurse Navigator אחות מנווטת ( יש לציין שתפקיד האחות מתייחס לתהליך ולא להתערבות חד פעמית, לה שותפים עמיתים ממקצועות אחרים מבית החולים ומהקהילה [11]. בישראל במסגרת פורום האחיות לבריאות השד, בליווי האגודה למלחמה בסרטן, הוחלט על המינוח המשלב תפקידים הטמונים בשלושת המונחים שהוזכרו. התפקיד בישראל אמנם מכונה: "אחות מתאמת בריאות השד", אולם מצופה ממנה לעסוק לא רק בתיאום הטיפול, אלא במגוון רחב של תפקידים: להדריך את המטופלת בכל שלבי הטיפול ולתת לה מידע ברור ומהימן, להכיל את תחושותיה ומצוקותיה, לתמוך בה מבחינה רגשית, להפנותה לאנשי מקצוע ולגופים רלוונטיים מתחום הפסיכו- אונקולוגיה, הפיזיותרפיה, התזונה, היעוץ המיני, האגודה למלחמה בסרטן ועוד. בנוסף, מצופה מהאחות העוסקת במלאכה, להיות חלק מקבוצת העניין של האחיות המתאמות, ולעסוק בפיתוח התפקיד ובמחקר. ההכשרה לתפקיד ודרישותיו התכונות האישיות והקריטריונים הבסיסיים הנדרשים לתפקיד האחות המתאמת, על פי

154

Made with FlippingBook - Online catalogs