האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

הרחבת מסגרת ההכללה בסל הבריאות 4102 ® עבור אפיניטור בטיפול בסרטן שד 2 גרורתי

Double The Benefit AFINITOR in combination with exemestane prolong median PFS by nearly 1 year 1 טיפול בנשיםפוסטמנופאוזליותעםסרטן שד בשלבמתקדםאו גרורתי חיובי לקולטנים שלילי, ללא מחלה ויסרלית סימפטומטית לאחר התקדמות של HER2 , הורמונאליים מחלתן בטיפול עם מעכב ארומטאז לא סטרואידלי שניתן כטיפול במחלתן המתקדמת או הגרורתית, ושטרם קיבלו טיפול בכימותרפיה למחלתן המתקדמת או הגרורתית, למעט חולות שקיבלו טיפול כימותרפי לצורך איזון משבר ויסרלי סימפטומטי.

Afi 03-14 Jan 2014

Made with FlippingBook - Online catalogs