האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

אפידימיולוגיה

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

מיד לאחר מכן נערכו מספר סדנאות פרופ׳ אדוארד אינטנסיביות בהשתתפות מהמרכז הרפואי פרופ׳ דניאל קופנס ו סיקלס של הארוורד, לרדיולוגים מרחבי הארץ, כדי להכשיר אותם באבחון צילומי סריקה בממוגרפיה. עד אז הרדיולוגים בישראל היו מיומנים רק בפענוח צילום הממוגרפיה ככלי לאבחון ממצאים שאותרו. עשרות רדיולוגים השתתפו בסדנאות, ובמקביל טכנאיות מיומנות (ממנה General Electric באדיבות חברת רכשה האגודה את מכשירי הממוגרפיה החדשים) עברו בין מכוני הממוגרפיה והדריכו, ״בהדגמה חיה״, את הדרך הנכונה למיקום השד להשגת בדיקה מיטבית, כמו גם כיצד לבצע את בדיקות בקרת האיכות היומיות והתקופתית של המכשור.

כי ממילא נגזר דינה למות, ואין לה עניין לסבול מהטיפולים במחלה. מאז לא חייתה ממש, לדבריה, אלא תפקדה מיום ליום עד שצפתה בתשדיר, ובפעם הראשונה שמעה על אפשרויות של ריפוי מהמחלה, לכן אזרה אומץ ופנתה לרופא, והוא שאב לה ציסטה שפירה, ובכמה דקות, נעלם "הענן" שהעיב על חייה. כלומר, הפעילות האינטנסיבית שיזמה האגודה, שיפרה את המודעות לחשיבות האבחון המוקדם, והפריכה מיתוסים, אך הנתונים ברמה הלאומית לא השתנו, לא היה שיפור בשיעורי המאובחנות מוקדם יותר, ולא חל שינוי משמעותי בשיעורי התמותה. ACS ב-7891 בכינוס אליו הוזמנה זיו על ידי ה- בנושא: )American Cancer Society) ,Cancer Prevention & Early Detection דווחו הממצאים הראשונים שהוכיחו, במחקרים מבוקרים, את יעילות הסריקה בממוגרפיה [01,11,21]. ההמלצה הייתה לקיים סריקה ארצית מבוקרת. באזור ACS שנערך ע״י PILOT דווח גם על לוס-אנג׳לס. בהתייעצות איתם ההמלצה הייתה לקיים בקרה של המכשור במכוני ACR הממוגרפיה, על פי עקרונות ה- ) לפני American College Of Radiology ( שמפנים אליהם את הנשים לבדיקה. על בסיס המידע המעודכן ובעידודו של פרופ׳ שעמד פרופ׳ נתן טריינין ז״ל רוני רוזין ז"ל ו בראש הוועדה לגילוי מוקדם באגודה, התקבלה בהנהלת האגודה ההחלטה ליזום בישראל תוכנית סריקה ארצית בממוגרפיה. נקבעה לפרופ׳ רוזין ולזיו פגישה עם מנכ״ל משרד הבריאות והתגובה הראשונה לרעיון הייתה, שהנושא לא נמצא כרגע בסדר העדיפויות של משרד הבריאות, יש מחסור חמור בתקציב המשרד, אין מספיק רדיולוגים ופתולוגים בישראל וכד'. הנהלת האגודה הודיעה להנהלת המשרד שהיא רואה עצמה מחוייבת לעדכן את נשות ישראל ביחס לאפשרות להסרק בבדיקה שהוכחה כיעילה לגילוי מוקדם, ולהפחתת התמותה מסרטן השד. האגודה ביקשה רק לדעת, על בסיס ההמלצות מארה״ב, מה מצבן של 02 יחידות

הממוגרפיה שפעלו באותה עת, בעיקר במסגרת בתי-החולים. הסתבר שהאגודה ״עלתה״ על נקודה רגישה - למשרד הבריאות לא היה המכשור הנדרש לבדיקת תקינות מכשירי הממוגרפיה, ולכן גם לא היה לגביהם כל מידע. במקום לצאת בכותרות לעיתונות ביחס למחדל שנתגלה, האגודה בחרה להגיע להסדר עם הנהלת משרד הבריאות לפיו, האגודה תממן סקר בסיס ביחס ל-02 מכוני הממוגרפיה הקיימים ותרכוש עבור משרד-הבריאות את המכשור הנדרש לבדיקתם, ובמקביל, משרד הבריאות התחייב ליישם מיידית את מסקנות מחקר הבסיס, ולחייב את המכונים מאותה עת . ACR להיבדק עפ״י הנחיות ה- יום לאחר שהתקבלו תוצאות בדיקות הבסיס, ניתנה הוראה ע״י מנכ״ל משרד הבריאות דאז, , לסגור 5 יחידות ממוגרפיה פרופ׳ משה משיח [31]. הסתבר שלחלקן היו שיעורי קרינה גבוהים ביותר, שוודאי אינם מתאימים לאבחון נשים בריאות. מדובר במכשירי ממוגרפיה שהיו ממוקמים בבתי-חולים גדולים. כאמור, האגודה עדיין לא החלה בקריאה לנשים ללכת להיבדק, כך שרק נשים מעטות נבדקו במכשירים אלה (כתוצאה מממצא חשוד שנמוש, וכד׳). יו״ר מבצע ההתרמה השנתי של האגודה (מאז סגן ליאון רקנאטי באותה שנה (9891) יו״ר האגודה) קיבל על עצמו את המשימה לרכוש מכשירי ממוגרפיה חדשים, במקום אלו שהושבתו. האתגר שהוא הציב לעצמו הושג ולמעשה נרכשו 8 מכשירים חדשים בעזרת התרומות שגייס. המהלכים של האגודה בנושא, מוזכרים בדו"ח מבקר המדינה שבמסגרת הדיווח שלו על משרד הבריאות, ציין את פעילות האגודה למלחמה בסרטן בנושא [נספח א']. בשלב זה דאגה האגודה גם לעדכון מובילי דעה מבין אנשי המקצוע ביחס לחשיבות הבדיקה, וערכה יום עיון לכירורגים, לאונקולוגים ולרופאי משפחה בכירים, בהשתתפות UCSF - רדיולוג מ- פרופ׳ אדוארד סיקלס . )University of California, San Francisco(

כשאת מקבלת הזמנה לבדיקת ממוגרפיה, ראי זאת כהזמנה לחיים

תמונה מס. 3

רק כשהושלם תהליך זה, החלה האגודה בקמפיין לציבור הנשים שהבהיר את חשיבות הבדיקה (תמונה מס. 3). משרד הבריאות נענה להמלצת האגודה והורה לכל קופות החולים לזמן בכתב את כל הנשים מעל גיל 05 ועד לגיל 57, אחת לשנתיים, לבדיקות חינם. (נשים בסיכון גבוה זכאיות לבדיקה אחת לשנה מגיל 04, או מוקדם יותר עפ״י המלצת הרופא. .) M.R.I בהמשך, נכללה לנשאיות גם בדיקת . כמה שנים לאחר מכן, משרד הבריאות כלל את הבדיקה כחלק ממדדי האיכות על פיהם מנוטרות הקופות. הקמפיין לווה בתוכנית הערכה, עפ״י הנחיות הקהילה האירופאית ולשם כך האגודה גייסה שמונה פרופי גד רנרט את האפידמיולוג ששימש אז כראש ד"ר ברלוביץ פורמלית ע״י

17

Made with FlippingBook - Online catalogs