האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה במה

מינהל הרפואה, כ״רופא ממשלתי״ עפ״י סעיף 92 א׳ לפקודת בריאות העם של משרד הבריאות. עלויות תוכנית ההערכה הכוללנית שבוצעה על ידו, מומנו מאז 2991 ועד סוף 3102, על ידי האגודה למלחמה בסרטן (מדובר בהשקעה של .)₪ למעלה מ-6 מיליון מתוך נתוני התוכנית הסתבר, שיש הבדלים משמעותיים בשיעורי ההיענות בין מגזרים שונים באוכלוסייה, כמו גם בפריפריות גיאוגרפיות וחברתיות (גרף מס. 1). כך למשל, בשכונת היוקרה עומר, שליד באר-שבע שיעורי ההיענות היו גבוהים, לעומת שיעורים נמוכים מאד בשכונה בבאר-שבע, המאופיינת בתושבים מסטטוס סוציו-אקונומי נמוך.

גרף מס. 1

גרף מס. 3

גרף מס. 2 [מקור מס.41]

(ארגון הבריאות העולמי) במקום ראשון WHO מבחינת שיעורי ההיענות, תוך כדי צמצום פערים (גרף מס' 3). ב-0102 דווח על צמצום נוסף בפערים [51] וב-1102 פרופ' רנרט דיווח על ביטול מוחלט של ההבדלים בשיעורי ההיענות לסריקה בממוגרפיה, בין נשים ערביות לבין יהודיות בישראל. בשנים הראשונות הנשים היהודיות נענו מהר יותר לקריאה להיבדק ולכן כבר ב-0102 דווח על ירידה של כ-%52 בשיעורי התמותה בין (מ-6.32 ל-001 אלף ל-0102 השנים 8991 ב-8991, ל-1.71 ל-001 אלף ב-0102) [61].

כלומר הסתבר, שלמרות שהבדיקה ניתנת בחינם, ישנן אוכלוסיות שחשוב להנגיש אליהן את השירות. מדובר במיוחד בכפרים ערביים, בפריפריות גיאוגרפיות וחברתיות, בהן ריכוז של נשים שפחות מודעות לחשיבות הבדיקה. דוגמה לכך ניתנה בפועל במחוז תל-אביב של שירותי בריאות כללית, שעפ״י הנתונים, ב-8 מרפאות ביפו ובת-ים היו שיעורי היענות נמוכים משמעותית מממוצע המחוז, ובעזרת הניידת שנרכשה (כמפורט בהמשך) ופעילות משולבת של הצוות, הפער נסגר [41]. כאמור, הנהלת האגודה החליטה על הצורך ברכישת ניידת הממוגרפיה – מיכל (תמונה

תמונה מס. 4

מס. 4), וזו אכן נרכשה בעיקר בסיוע תרומתו ששימש באותה עת כיו״ר בני גאון ז״ל של מבצע ״הקש בדלת״, ולאחר מכן, עד לפטירתו, כנשיא האגודה. בזכות פעילותה של הניידת, ישראל הוצבה ע״י אזור אירופה של

18

Made with FlippingBook - Online catalogs