האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה במה

רשימת ספרות

11. Shapiro S, The status of breast cancer screening: a quarter of a century of research. World J Surg. 1989; Jan-Feb;13(1):9-18. 12. Shapiro S, Periodic screening for breast cancer: the HIP Randomized Controlled Trial. Health Insurance Plan. J Natl Cancer Inst Monogr. 1997; (22):27-30. 31. דו"ח מבקר במדינה, דו"ח שנתי 64 לשנת 5991 עמ' 432-922. 41. ד”ר חנה שוורצמן, כינוס 'איגוד רופאי בריאות הציבור, רופאי המשפחה והאונקולוגים, נובמבר 8002. 51. פרופ' גד רנרט, התכנית הלאומית התוכנית הלאומית לגילוי סרטן השד בישראל, משרד הבריאות והאגודה למלחמה בסרטן, 0102. 61. אירנה ליפשיץ, יהודית פישלר, ריטה דיכטיאר, ד”ר ליטל קינן בוקר, סרטן השד בנשים בישראל; עידכון נתוני תחלואה ותמותה, הרישום הלאומי לסרטן, המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות, אוקטובר 3102.

study of self-examination for early detection of breast cancer. Vopr Onkol. 1999;45(3):265-71. 7. Thomas, et al. Randomized trial of breast self- examination in Shanghai: methodology and preliminary results. J Natl Cancer Inst. 1997; Mar 5;89(5):339-340. 8. McCready T, Breast self-examination and breast awareness: a literature review. J Clin Nurs. 2005; May;14(5):570-8. 9. Screening for Breast Cancer, U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF), Release Date: November 2009, Updated: December 2009 10. Tabár L, et al. Significant reduction in advanced breast cancer. Results of the first seven years of mammography screening in Kopparberg, Sweden. Diagn Imaging Clin Med. 1985; 54(3-4):158-64.

1. Raftery J, Chorozoglou M, Possible net harms of breast cancer screening: updated modelling of Forrest report. BMJ. 2011; Dec 8;343:d7627 2. Marmot MG, et al. The benefits and harms of breast cancer screening: an independent review. BJC 2013;Jun 11;108(11):2205-40 3. Independent UK Panel on Breast Cancer Screening, The benefits and harms of breast cancer screening: an independent review. Lancet. 2012; Nov 17;380(9855):1778-86 4. Autier P, et al. Breast cancer screening: the questions answered, Nat Rev Clin Oncol 2012; Oct;9(10):599-605 5. אירנה ליפשיץ, יהודית פישלר, ריטה דיכטיאר, דר' ליטל בוקר-קינן, הרישום הלאומי לסרטן והמרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות, אוקטובר 2102. 6. Semiglazov V, et al. Interim results of a randomized

נספח א’

מסוים. האגודה מימנה את רכישתם של 8 מכשירי ממוגרפיה חדישים, והשתתפה במימון רכישתם של עוד 3 מכשירים למוסדות רפואה ציבוריים ברחבי הארץ. כמו כן החלה במסע הסברה נרחב כדי ליידע את ציבור הנשים בנושא. בארבע השנים האחרונות ארגנה האגודה ומימנה גם סדנאות לרדיולוגים ולטכנאים העוסקים בממוגרפיה, בהשתתפות מומחים ידועי שם מרחבי העולם״.

אמינותו ואי התאמתו לתקן הקרינה הנדרש. כן הועלו ליקויים בנוהלי ההפעלה וברמת ההכשרה של מפעילי המכשירים. בעקבות ממצאי הסקר הורה המשרד לסגור חמישה מכונים...״ ״במחצית השנייה של שנת 1991 החלה האגודה למלחמה בסרטן (להלן - האגודה) להפעיל תכנית סריקה ארצית לגילוי מוקדם של סרטן השד, שבמסגרתה עושים ממוגרפיה בפרקי זמן קבועים, בנשים מגיל

דו״ח מבקר במדינה, דו״ח שנתי 64 לשנת 5991 עמ׳ 432-922: ״בתחילת 9891 נעשה, ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן ובמימונה, סקר לבדיקת התאמתם של מכוני הממוגרפיה לסטנדרטים הנדרשים בדבר איכות הבדיקה - רמת מכשירי הממוגרפיה ונוהלי הפעלתם. הועלו ליקויים חמורים שבעטיים נחשפו נשים במהלך הבדיקה לקרינת יתר. הליקויים שהועלו היו: תחזוקה בלתי נאותה של המכשיר, אי

20

Made with FlippingBook - Online catalogs