האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

קבוצות בסיכון

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

סיכום למרות שהבנת הבסיס הגנטי לסרטן השד אינה שלמה, ניתן כבר היום לזהות חלק משמעותי ממקרי סרטן השד התורשתיים, בפרט בארץ. בעזרת בדיקות גנטיות שהשימוש בהן גדל באופן משמעותי בשנים האחרונות, ניתן לזהות נשים בסיכון גבוה עוד בטרם חלו, ולהציע להן אמצעי מעקב ומניעה שהוכחו כיעילים בהורדת כלל התמותה, וכן בהורדת התחלואה והתמותה הספציפיים מסרטן השד והשחלה. כריתת שחלות וחצוצרות מניעתית מגיל 53 ואילך, נחשבת לאמצעי המקובל והיעיל ביותר, BRCA2/ להשגת מניעה אפקטיבית בנשאיות . לאור זאת, ישנה חשיבות רבה BRCA1 באיתור נשים בסיכון גבוה, על ידי הפנייתן לייעוץ גנטי, המבוסס על הנחיות עדכניות של מ-3102 [52] (המלצות להפניה NCCN - ה לייעוץ גנטי מסוכמות בטבלה מס.2). חשוב להפנות לייעוץ גנטי כל אישה עם סיפור משפחתי של סרטן שד/שחלה במשפחת האב ו/או במשפחת האם. במשפחות בהן לא זוהתה מוטציה, מומלץ להרחיב את הבירור הגנטי על ידי בדיקות מקיפות יותר של הגנים (קביעת רצף ובדיקת חסרים BRCA1/2 והכפלות בגן), וכן על ידי בדיקת פאנל של . גם אם לא מתבצע בירור NGS גנים בשיטת גנטי נרחב, או שבבדיקות נוספות לא מזוהה מוטציה, ניתן להעריך את הסיכון לחלות בסרטן השד, המבוסס על הסיפור המשפחתי, ולהמליץ על אמצעי מעקב ומניעה בהתאם.

למי מומלץ ייעוץ ובירור גנטי לסרטן שד ושחלה תורשתי?

א. אנשים שבמשפחתם מוטציה מזוהה - בני משפחה שבמשפחתם זוהתה מוטציה בגנים (או גנים אחרים הקשורים לתסמונת ממאירות תורשתית). BRCA 1/2 ב. נשים שחלו בסרטן שד: • כל חולת סרטן שד ממוצא אשכנזי / עיראקי • כל חולת סרטן שד שחלתה בשני גידולים נפרדים בשדיים • כל אישה שחלתה בסרטן שד שאובחן מתחת לגיל 54 , כלומר שלילי triple negative • כל אישה שחלתה בסרטן שד מתחת לגיל 06, בסרטן מסוג HER לקולטנים לאסטרוגן, פרוגסטרון ו2 שחלה + • כל חולת סרטן שד • חולת סרטן שד עם סיפור משפחתי של: א. סרטן שחלה במשפחה ב. שני קרובים עם סרטן שד/לבלב /ערמונית מפושט ג. קרוב משפחה גבר שחלה בסרטן השד ד. נשים שחלו בסרטן שחלה ה. כל אישה שחלתה בסרטן שחלה ו. אנשים עם ממאירויות אחרות ג. אדם עם סרטן לבלב או סרטן ערמונית מפושט, שיש לו/לב 2 קרובים שלהם סרטן שד/ שחלה/לבלב/ערמונית מפושט. ד. כל גבר שחלה בסרטן השד ה. נשים בריאות עם סיפור משפחתי של סרטן שד/שחלה (במשפחת האב ו/או במשפחת האם): • אדם אשר לו קרוב משפחה מדרגה ראשונה או שניה הממלא אחר אחד הקריטריונים הנ"ל, ואין אפשרות לבדוק את החולים עצמם • אדם עם קרוב משפחה מדרגה שלישית עם סרטן שד או שחלה, ולו שני קרובים נוספים עם סרטן שד, אחד מהם לפנ גיל 05, ו/או סרטן השחלה

רשימת ספרות

1. Claus EB, Schildkraut JM, Thompson WD, Risch NJ, et al. The genetic attributable risk of breast and ovarian cancer. Cancer. 1996 Jun; 77(1):2318-24. 2. Ford D, Easton DF, Peto J, et al. Estimates of the gene frequency of BRCA1 and its contribution to breast and ovarian cancer incidence. Am J Hum Genet. 1995 Dec;57(6):1457-62. 3. Easton DF, Bishop DT, Ford D, et al. Genetic linkage analysis in familial breast and ovarian cancer: results from 214 families. The Breast Cancer Linkage Consortium. Am J Hum Genet. 1993 Apr;52(4):678-701. 4. Easton DF, Narod SA, Ford D, Steel M. The genetic epidemiology of BRCA1. Breast Cancer Linkage Consortium. Lancet. 1994 Sep;344(8924):761.

in BRCA1 and BRCA2. Nat Genet. 1996 Oct 1;14(2)185-187. 10. King MC, Marks JH, Mandell JB, et al. Breast and ovarian cancer risks due to inherited mutations in BRCA1 and BRCA2. Science. 2003 Oct 24;302(5645):643-6. 11. Bruchim Bar Sade R, Chetrit A, Figer A, et al. Hormone replacement therapy is more prevalent among Jewish BRCA1/2 mutation carriers. Eur J Cancer. 2006 Mar;42(5):650-5. Epub 2006 Feb 7. 12. Levy-Lahad E, Catane R, Eisenberg S. Founder BRCA1 and BRCA2 mutations in Ashkenazi Jews in Israel: frequency and differential penetrance in ovarian cancer and in breast-ovarian cancer families. Am J Hum Genet. 1997 May;60:1059-67.

5. Ford D, Easton DF, Bishop DT, Narod SA, Golgar DE. Risks of cancer in BRCA1-mutation carriers. Breast Cancer Linkage Consortium. Lancet. 1994 Mar 19;343(8899):692-5. 6 .Scully R, Livingston DM. In search of the tumour- suppressor functions of BRCA1 and BRCA2. Nature. 2000 Nov;408(6811):429-32. 7. Deng CX, Brodie SG. Roles of BRCA1 and its interacting proteins. Bioessays. 2000 Aug;22(8):728-37. 8. Rebbeck TR. Inherited genetic predisposition in breast cancer. A population-based perspective. Cancer. 1996 Dec 1;86 (11 Suppl):2493-501. 9. Roa BB, Boyd AA, Volcik K, Richards CS. Ashkenazi Jewish population frequencies for common mutations

29

Made with FlippingBook - Online catalogs