האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

אבחון סרטן השד

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

ממוגרפיה דיגיטלית וטומוסינתזיס ד”ר פאני ספרבר מומחית לרדיולוגיה אבחנתית ומנהלת יחידת הדמיית השד במרכז הרפואי ע”ש סוראסקי, תל אביב

מאפיין שד סמיך מאד המגביל את פיענוח הבדיקה [2]. כרופאה רדיולוגית העוסקת בנושא זה מידי יום, אני מקווה כי חוק כזה ייושם גם בארץ, על מנת ליידע את הנבדקות מי מהן נמצאת בסיכון גבוה יותר, ומי זקוקה להדמיה נוספת , במטרה לשפר את MRI כגון אולטרסאונד ו/או יעילות בדיקות הממוגרפיה. עקב המגבלות הידועות של בדיקות הממוגרפיה, ועל מנת להתגבר עליהן, הושקעו מאמצים רבים על ידי החברות המייצרות ציוד זה במטרה לשפרו. כפועל יוצא מכך פותח מכשור דיגיטלי הנמצא בשימוש ונחשב למדויק יותר. )DM( ממוגרפיה דיגיטלית הממוגרפיה הדיגיטלית היא הטכנולוגיה החדישה והטובה ביותר הקיימת בתחום מכשירי הממוגרפיה כיום, ולה שתי מערכות שונות: מערכות דיגיטליות עם המרה בלתי ישירה - מכשיר ממוגרפיה רגיל בתוספת )CR( דטקטורים תוך שימוש בקסטות הממירות את קרני הרנטגן לאור הנקלט על ידי דטקטור שהופך אותו לאות אלקטרוני. )DR( מערכות דיגיטליות עם המרה ישירה בשיטה זו התמונה מושגת על ידי מערכת - אלקטרונית, ונשמרת במחשב במקום על סרט צילום. הטכנולוגיה הדיגיטלית מאפשרת עיבוד ממוחשב של התמונה לאחר ביצוע הצילום. רוב המערכות היום בארץ הינם מערכות , למרות שקיימות עדיין מספר מערכות DR הפועלות בשיטה אחרת. מאז שנת 6002

היו מספר פרסומים שעסקו בטיב מערכות , ונעשו השוואות בין CR הממוגרפיה מסוג

בדיקת הממוגרפיה נחשבת במשך שנים רבות לבדיקת הסקר המקובלת והטובה ביותר במטרה לגלות סרטן שד בשלבים המוקדמים של המחלה – דבר התורם משמעותית להעלאת סיכויי הריפוי של המחלה והפחתת התמותה ממנה. יחד עם זאת, יעילות הממוגרפיה לגילוי מוקדם של סרטן השד איננה אחידה לכלל הנשים. יעילותה גבוהה יותר בשד עם רקמה שומנית, מבנה האופייני לנשים לאחר גיל המעבר (בדרך כלל) ומגיעה עד ל %09-%58. לעומת זאת, בשד בעל מבנה גלנדולרי הנקרא גם “שד סמיך”, ואופייני לרוב לנשים צעירות עד גיל 05, יעילות הבדיקה יורדת לכ %56 . בשנים האחרונות מייחסים חשיבות גבוהה לסוג מרקם השד והסיכון לחלות בסרטן השד. בעבודות רבות נמצא שאצל נשים עם מבנה שד סמיך - סמיכות רקמה רדיוגרפית מעל %57 - הסיכון לחלות בסרטן השד גבוה פי חמש לעומת נשים להן סמיכות שד רדיוגרפית של פחות מ%5, או שהשדיים שלהן בעלות מרקם שומני. סיכון זה מתקרב לסיכון של נשים עם מוטציות גנטיות [1]. לאחרונה נחקק במספר מדינות בארצות הברית, חוק המחייב את מכוני הממוגרפיה לדווח על סוג American College( ACR מרקם השד לפי ה- מבנה רקמת השד מסווג על )of Radiology BIRADS (Breast Imaging ידי שיטה המכונה , Reporting and Data System) מתייחס לשד בעל BIRADS1 כאשר מתייחס BIRADS2 מבנה שומני ברובו, למבנה שבחלקו הוא גלנדולרי ובחלקו מתייחס למבנה רקמה BIRADS3 שומני, BIRADS4 פיברוגלנדולרי במרביתו, ואילו

DR מערכות אלו למערכות ה- (Direct Digital Radiography)

)Screen film mamography( SFM ומערכות ה- סרטי ממוגרפיה. כמו כן, לאחרונה פורסם, שאיכות הטכניקה בה נעשה שימוש במערכות פחות טובה מיתר המערכות ובהשוואה CR ה- היא פחות אפקטיבית עם אחוז DR למערכת גבוה למדי (%12) של תוצאות שליליות שגויות – כפועל יוצא מכך גידולים )False Negative( רבים אינם מתגלים [3]. לאור זאת חשוב ליידע את הנשים הנבדקות באיזה מכשור מתבצעת בדיקה. יתרונות הממוגרפיה הדיגיטלית • לתמונה המתקבלת רזולוציה וניגוד גבוהים, וישנה אפשרות להדגיש את הממצאים, ובכך לשפר לעיתים את דיוק האבחנה. • כמות הקרינה בבדיקה זו נמוכה. • הטכנולוגיה הדיגיטלית מאפשרת עיבוד של בדיקה, וכך נמנע מדי פעם הצורך בביצוע צילומים נוספים. • אחסון הבדיקות במחשב קל ונוח: הבדיקות נשמרות בארכיון הדיגיטלי וכך ניתן להשוותן לבדיקות קודמות ולאתר שינויים שיכולים להעיד על קיום גידולים בשלב מוקדם. CADD • שימוש במערכות (Computer Assisted and Detection) לשיפור האבחון. • אפשרות של פיתוח טכנולוגיות נוספות - Tomosynthesis כגון הטומוסינתזיס ( ממוגרפיה תלת ממדית המאפשרת לבדוק את רקמת השד בשכבות דקות), ממוגרפיה עם חומר ניגודי ואפשרויות נוספות.

51

Made with FlippingBook - Online catalogs