האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה במה

על שיפור משמעותי באבחון של גידולים חודרניים: במחקר הראשון נצפתה עלייה של %35 מ-%8.2 ל-% 3.4 גידולים חודרניים. העלייה נצפתה לכל 000,1 בדיקות. כמו כן נמצא שיפור בגילוי הסרטן לרבות סרטן חודרני ובלתי חודרני, בשיעור של %53 מ-%0.4 ל-% 4.5, לכל 000,1 בדיקות. במחקר הנורווגי נצפתה עליה של %72 בגילוי של כל סוגי הסרטן. חשוב לציין שהשיפור באבחון נצפה לא רק בנשים עם רקמה סמיכה, אלא גם בנשים עם מבנה שד שומני [5,4]. סיכום ניתן לומר ששיטת הטומוסינתזיס מראה תוצאות חיוביות ומבטיחות. המגבלה העיקרית ליישום נרחב של טכנולוגיה זו, הנחשבת לחדישה באופן יחסי, נעוצה בפרמטר העלות: הציוד יקר בעשרות אחוזים ממכשיר הממוגרפיה הדיגיטלי הסטנדרטי. התקווה היא כי שימוש גובר בעתיד יוזיל את עלויות המכשור, על מנת שהמכונים השונים בהם מתבצעת הבדיקה, יצטיידו בטכנולוגיה זו שיעילותה אינה מוטלת בספק.

תמונה בטומוסינתזיס של הגוש ממאיר - לפני השימוש בטכניקה זו לא ניתן היה לזהות את מאפייני הגוש

DBT טומוסינתזיס )Digital Breast Tomosynthesis( הבעיה העיקרית בבדיקת הממוגרפיה נעוצה כאמור ביכולת נמוכה לאתר גידולים בשלב מוקדם אצל נשים עם רקמת שד צפופה - על מנת להתגבר על בעיה זו פותחו שיטות שונות ביניהן שיטת הטומוסינתזיס. בשיטה זו, הדטקטור של מכשיר הממוגרפיה, נע בצורה הדומה לקשת, או מניפה מעל השד ומאפשר עיבוד תלת מימדי של התמונות על ידי קבלת מספר רב של תמונות מזוויות שונות, בכמות קרינה נמוכה יחסית. מתקבלים מספר חתכים שעוביים כ-1 מילימטר ולאחר שחזור, מתאפשרת הפחתה משמעותית של הטשטוש הנגרם על ידי רקמת השד, עם שיפור באבחון וברגישות לאיתור נגעים קטנים בבדיקות הממוגרפיה. בבדיקה זו, בשונה מבדיקת הממוגרפיה הדיגיטלית הקונבנציונלית, שבה כל השד נכלל בתמונה אחת, מתקבלות תמונות רבות המשוחזרות בתחנת קריאה, . MRI או CT בדומה לבדיקות הדמייה כמו מבחינה טכנית, שיטת בדיקה זו זהה לממוגרפיה

הקונבנציונלית, כאשר זמן הבדיקה ארוך מעט לעומת הבדיקה הרגילה. הבדיקה נמצאת בשימוש כבדיקה אבחנתית משנת 8002, בעיקר באירופה. בפברואר 1102 הפכה הבדיקה בארצות הברית לחלק מבדיקות הסקר והבדיקות האבחנתיות, עם קבלת האישור FDA ממנהל המזון והתרופות האמריקאי מחקרים גדולים אחד בארצות הברית והשני באוסלו, בהם נעשתה השוואה בין בדיקות המבוצעות רק על ידי ממוגרפיה דיגיטלית קונבנציונלית, לבין בדיקות בהן נעשה שימוש בשתי הטכניקות: צילום ממוגרפיה רגיל, ). שני המחקרים הראו DR (כלומר ממוגרפיה תוצאות דומות יחסית עם יתרון לשיטת הטומוסינתזיס: הפחתה של %11 במספר הביופסיות לממצאים שפירים, והפחתה בולטת בבדיקות חוזרות של %83 במחקר האמריקאי ו-%51 במחקר הנורבגי. בשתי השיטות, הנתון המשמעותי ביותר שעולה מהמחקרים התמקד בכך ששניהם הצביעו .) Food and Drug Administration) ֿ לאחרונה פורסמו תוצאותיהם של שני

רשימת ספרות

1. Sandberg ME, et al. Change of mammographic density predicts the risk of contralateral

breast cancer - a case-control study. Breast Cancer Res. 2013;15(4):R57.

2. American College of Radiology (ACR). ACR breast imaging reporting and data system (BI-RADS). Reston, VA: American College of Radiology, 2003. Updated 2013. 3. Chiarelli AMet al. Digital Compared with Screen-Film Mammography: Performance Measures in Concurrent Cohorts within an Organized Breast Screening Program. Radiology. 2013 Sep;268(3):684-93. 4. Skaane P,Bandos A& GullienR. Comparison of digital mammography alone and digital mammographyplus tomsynthesis in a population based screening program. Radiology. 2013 Apr;267(1):47-56. 5. Rose SL, et al. Implementation of Breast Tomosynthesis in a Routine Screening Practice: An Observational Study. AJR Am J Roentgenol. 2013 Jun;200(6):1401-8.

52

Made with FlippingBook - Online catalogs