האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

אונקולוגיה

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

ממוגרפיה עם חומר ניגוד – טכנולוגיה חדשה בדימות שד ד”ר מירי סקלייר-לוי מנהלת היחידה לדימות שד, מחלקת הרנטגן המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר, רמת גן

בדיקת ממוגרפיה היא הבדיקה המקובלת והיחידה המשמשת לגילוי מוקדם של סרטן השד. בשנים האחרונות חלו שינוים בטכנולוגיה של בדיקת הממוגרפיה עם המעבר לטכנולוגיה של ממוגרפיה דיגיטלית. שינוי זה תרם לשיפור באיכות התמונה [1-2]. יחד עם זאת, לבדיקה זו ישנן מגבלות המתייחסות לנשים שעברו ניתוח משמר שד, או לנשים שמבנה השד שלהן צפוף. כך למשל נמצא כי הרגישות של בדיקת סקר בממוגרפיה רגילה אצל נשים עם מבנה שד צפוף, היא בשיעור של %26 בלבד, בהשוואה ל %78 אצל נשים עם מבנה שד שומני. רמת הספציפיות של ממוגרפיה רגילה נמוכה יותר, ועומדת על %98 אצל נשים עם מבנה שד צפוף, ו-%9.69 אצל נשים עם מבנה שד שומני [3]. בדיקת האולטרסאונד היא בדיקה משלימה לבדיקת הממוגרפיה, המתאימה במיוחד לנשים שמבנה השד שלהן סמיך [4]. עם זאת, זוהי בדיקהשאורכת זמן ויכולתהאבחנה שלהתלויה במיומנות ובניסיון של המבצע. בדיקת הממוגרפיה הרגילה ובדיקת האולטרסאונד הן בדיקות אנטומיות. שיטות הדמיה של השד עם חומר ניגוד כגון בדיקת , (תהודה מגנטית), משמשות לגילוי MRI אנגיוגנזיס (צמיחת כלי דם ושגשוגם – ‘קווי האספקה’ של תאי הסרטן), על ידי זיהוי הקליטה של חומר הניגוד והשטיפה שלו שדיים נחשבת MRI ברקמת השד. בדיקת ה- כיום לשיטה הרגישה ביותר לגילוי סרטן השד [5], המשלבת הדמיה אנטומית עם המרכיב המטבולי – תפקודי בעקבות הזרקת חומר ניגוד

לווריד אולם זוהי בדיקה יקרה עם אחוז ניכר (תוצאות חיוביות שגויות). False Positive של המעבר לממוגרפיה דיגיטלית אפשר לפתח טכנולוגיות חדשות כגון בדיקת ממוגרפיה עם חומר ניגוד. בבדיקה זו נצבע הגידול בחומר ניגוד - עיקרון הקיים בכל הבדיקות. באמצעות ממוגרפיה עם חומר ניגוד ניתן לראות אנגיוגנזיס, בדומה למידע שמתקבל בבדיקת תהודה מגנטית המתבצעת אף היא עם חומר ניגוד. בדיקת ממוגרפיה עם חומר ניגוד נבדקו שתי שיטות בדיקה: Temporal contrast enhanced .1 mammography

מוזרק חומר ניגוד. התוצאה המתקבלת כוללת סדרת צילומים. שיטה זו מאפשרת בדיקה של שד אחד בלבד והיא אינה בשימוש קליני [6]. Dual-energy (DE) contrast-enhanced .2 digital mammography (CEDM( חומר הניגוד על בסיס יוד ניתן דרך הווריד במינון של 5.1מ’ל/ק’ג –באמצעות מזרק אוטומטי, בקצב הזרקה של 3 מ’ל/דקה ובסיום ההזרקה, שטיפה עם סליין. חומר הניגוד ניתן שתי דקות לפני התחלת בדיקת הממוגרפיה. הבדיקה מבוצעת באופן דומה לבדיקת ממוגרפיה רגילה וכוללת 2 מנחים: קרניוקאודלי ואלכסון. בכל צילום מתקבלות שתי תמונות במינון קרינה נמוך – תמונת ) ובמינון קרינה 26-31kVp ממוגרפיה רגילה ( .) 45-49kVp גבוה, הרגיש ליוד (

בבדיקה זו מבוצע בשלב ראשון צילום ממוגרפיה ללא חומר ניגוד, ולאחר מכן

תמונה מס. 1: שיטת ביצוע הבדיקה – ממוגרפיה עם חומר ניגוד

Dormain C, Thibault F, Muller S, et al. Dual-energy contrast-enhanced digital mammography: initial clinical results. Eur Radiol. 2011 Mar; 21(3):565-74. Epub 2010 Sep 14 [7]

53

Made with FlippingBook - Online catalogs