האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה במה

בבדיקה של זיהוי מוקדים נוספים של הוכחה כרגישה יותר, MRI גידול, בדיקת ה- ובאמצעותה זוהו %88 מהמוקדים הנוספים, בהשוואה ל–%65 בלבד, שזוהו בבדיקת ממוגרפיה עם חומר ניגוד. ניתן לסכם ולומר כי עבודות אלו מצביעות על כך שהרגישות והדיוק בגילוי סרטן שד באמצעות בדיקת ממוגרפיה עם חומר ניגוד, טובה יותר בהשוואה לממוגרפיה רגילה, . MRI ומשתווה לזו של בדיקת ה– התוויות עתידיות לבדיקת הממוגרפיה עם חומר הניגוד ההתוויות של בדיקת ממוגרפיה עם חומר ניגוד (עם חומר MRI דומות להתוויות של בדיקת ניגוד), כיוון שהעיקרון של בדיקת הממוגרפיה המאפשר MRI דומה לזה של בדיקת ה– הדמיה אנטומית, הדמיה תפקודית ואנגיוגנזיס. להלן ההתוויות: 1. הערכה של ממצאים שאינם חד משמעיים בבדיקת ממוגרפיה רגילה ואולטרסאונד. 2. הערכה טרום ניתוחית של היקף המחלה. 3. זיהוי גידול בשד בנוכחות בלוטות לימפה חיוביות, וללא ממצא בממוגרפיה רגילה – . Occult Disease 4. הערכת התגובה לטיפול נאו-אדג’ובנטי.

תמונת ההחסרה מדגימה אזורים שקולטים חומר ניגוד ומבטלת את הרקע. חסרונות הבדיקה: Contrast Induced אי ספיקת כליות .1 - מתן יוד דרך הווריד Nephropathy עלול לגרום לפגיעה בתפקוד הכלייתי, שעלולה להופיע תוך שלושה ימים ממתן חומר הניגוד. לפני הבדיקה צריך לבדוק ולקבוע האם הנבדקת נמצאת בסיכון לפתח אי ספיקה כלייתית, על סמך בדיקת תפקודי כליה. הבדיקה לא תבוצע בקרב 2. רגישות ליוד – נשים עם רגישות ליוד. יחד עם זאת, כיום הרגישות לחומרי ניגוד על בסיס יוד Low-Osmolality Agent - Non-Ionic( נמוכה )Iodine-Based Contrast Agents ונחשבת לבטוחה. למרות זאת, מכונים המשתמשים בממוגרפיה עם חומר ניגוד, צריכים להיות ערים וערוכים לתגובות של רגישות יתר. 3. העדר מכשור לביופסיה בהנחיית - נכון להיום, ממוגרפיה עם חומר ניגוד אם מתגלה ממצא בממוגרפיה עם חומר ניגוד, שאינו נראה בממוגרפיה רגילה, יש צורך לדגום אותו בהנחיית אולטרסאונד, (מכשיר לביצוע ביופסיה MRI או בהנחיית

מעט יותר (2.1) בהשוואה לממוגרפיה דיגיטלית רגילה. אתמקד בבדיקות ממוגרפיה עם חומר ניגוד , כיוון שהשיטה הטמפורלית Dual-energy – אינה בשימוש קליני. [7] פרסמה בשנת Dormain חוקרת בשם 1102 עבודה שבדקה 241 גושים בשד, מתוכם 26 גושים היו שפירים ו-08 ממאירים. נמצא כי רגישות בדיקת הממוגרפיה עם חומר הניגוד הייתה גבוהה מזו של ממוגרפיה רגילה: %39 לעומת %87, ללא השפעה על הסגוליות (ספציפיות). כל הגידולים הרב-מוקדיים זוהו בוודאות בממוגרפיה עם חומר הניגוד, ולא זוהו בממוגרפיה הרגילה. גם גודל הגידולים, בהשוואה לגודל כפי שנמדד בפרפרט הפתולוגי, היה מדויק יותר בבדיקת ממוגרפיה עם חומר ניגוד, בהשוואה לממוגרפיה רגילה ולבדיקת האולטרסאונד. בעבודה נוספת, שהשוותה בין ממוגרפיה עם [8], נבדקו 25 גידולים. MRI חומר ניגוד לבין נמצא כי בבדיקת ממוגרפיה עם חומר ניגוד שדיים, זוהו %69 מהגידולים, MRI ובדיקת לעומת בדיקת ממוגרפיה רגילה שזיהתה%18 מהגידולים בלבד. ניתן היה לזהות גושים שגודלם החל מ–4 מ”מ, כאשר הגודל הממוצע היה 7 מ”מ.

טבלה מס. 1: הניסיון הקליני בשימוש בממוגרפיה עם חומר ניגוד

Lobbes MB, et al. Contrast enhanced mammography: techniques, current results, and potential indications. Clin Radiol. 2013 Sep;68(9):935-44. [9]

שלושה עשר MRI בנוסף, נמצאו בבדיקת ה– , ואילו בבדיקת False Positive מקרים של ממוגרפיה עם חומר הניגוד הודגמו שני מקרים בלבד בהם התקבלו תוצאות חיוביות שגויות.

5. בדיקת הממוגרפיה עם חומר ניגוד מתאימה לנשים שבגופן הושתלו קוצבים, או שהן סובלות מקלאוסטרופוביה, או ממשקל יתר. מדובר בכ-%51-%02

בהנחיית ממוגרפיה עם חומר ניגוד נמצא בשלב פיתוח). בבדיקת ממוגרפיה עם מנת הקרינה – .4 חומר ניגוד נמצא כי מנת הקרינה גבוהה

54

Made with FlippingBook - Online catalogs