האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

אונקולוגיה

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

. MRI מהנשים, שאינן יכולות לעבור בדיקת 6. שיפור ביכולת להחליט מאילו ממצאים צריך לבצע ביופסיה. סיכום בדיקת הממוגרפיה עם חומר ניגוד היא אחד מן החידושים בתחום הממוגרפיה הדיגיטלית. זוהי בדיקה מהירה, זמינה, עם מנת קרינה הדומה לבדיקת ממוגרפיה דיגיטלית רגילה MRI ללא חומר ניגוד. בדומה לבדיקת ה– וכתוצאה מהזרקת חומר הניגוד, מתקבל שילוב של הדמיה אנטומית מורפולוגית והדמיה תפקודית המדגימה אנגיוגנזיס בגושים שהתגלו בשד. עבודות ראשונות שבדקו את הנושא, מראות שיפור ניכר בגילוי גושים בשד בבדיקת ממוגרפיה עם חומר ניגוד, בהשוואה לבדיקת ממוגרפיה דיגיטלית ללא חומר ניגוד. יש צורך בהשלמת המחקר לגבי ההתוויות של הבדיקה, ופיתוח מכשור מתאים לצורך ביצוע ביופסיות בהנחיית ממוגרפיה עם חומר ניגוד. 1. Pisano ED, Gatsonis C, Hendrick E, et al. Diagnostic performance of digital versus film mammography for breast cancer screening. N Engl J Med. 2005 Oct 27;353(17):1773-83. 2. Carney PA, Miglioretti DL, Yankaskas BC, et al. Individual and combined effects of age, breast density, and hormone replacement therapy use on the accuracy of screening mammography. Ann Intern Med. 2003 Feb 4;138(3):168-75. 3. Rosenberg RD, Hunt WC, Williamson MR et al. Effect of age, breast density, ethnicity and estrogen replacement therapy on screening mammographic sensitivity and cancer stage at diagnosis: review of 183, 134 screening mammograms in Albuquerque, New Mexico. Radiology. 1998 Nov;209(2):511-8. 4. Kolb TM, Lichy J, Newhouse JH.Comparison of the performance of screening mammography physical examination, and breast US and evaluation of factors that influence them: an analysis of 27, 825 patient evaluations. Radiology. 2002 Oct;225(1):165-75. 5. Peters NHGM, Borel Rinkes IHM, Zuithof NPA et al. Meta-analysis of MR imaging in the diagnosis of breast lesions. Radiology. 2008 Jan;246(1):116-24. 6. Jong RA, Yaffe MJ, Skarpathiotakis M et al.Contrast. enhanced digital mammography: initial clinical experience. Radiology. 2003 Sep;228(3):842-50. 7. Dormain C, Thibault F, Muller S, et al. Dual-energy contrast-enhanced digital mammography: initial clinical results. Eur Radiol. 2011 Mar; 21(3):565-74. Epub 2010 Sep 14 8. Jochelson MS, Dershaw DD, Sung JS, et al. Bilateral contrast-enhanced dual energy digital mammography: feasibility and comparison with conventional digital mammography and MR imaging in women with known breast carcinoma. Radiology 2013;266:743-51. 9. Lobbes MB, et al. Contrast enhanced mammography: techniques, current results, and potential indications. Clin Radiol. 2013 Sep;68(9):935-44. רשימת ספרות

תמונה מס. 2: ממוגרפיה עם חומר ניגוד [9] בשורה העליונה, תמונות רגילות המתקבלות מממוגרפיה דיגיטלית ללא חומר ניגוד. מודגם מבנה שד צפוף. שד ימין ללא ממצא, בשד שמאל נצפה במרכזו אזור לא סדיר. בשורה התחתונה, תמונת הממוגרפיה לאחר הזרקת חומר ניגוד, תמונת ההחסרה, שד ימין ללא ממצא, שד שמאל גוש יחיד מרכזי, שנמצא בביופסיה, כקרצינומה של השד.

תמונה מס. 3: בת 35, ברקע סיפור משפחתי ענף: בשנת 5002 התגלתה קרצינומה של שד שמאל, עברה ניתוח משמר שד, ביצעה בדיקת מעקב ממוגרפיה עם חומר ניגוד, בשורה העליונה בתמונות של בדיקת ממוגרפיה רגילה, מודגם מבנה שד צפוף, ללא ממצא פוקלי חשוד בשני השדיים. בשורה התחתונה, תמונת ההחסרה לאחר מתן חומר ניגוד, שד שמאל ללא ממצא, בשד ימין ברביע חיצוני עליון, מספר שדיים, בה הודגם ממצא דומה של צביעה בשד ימין. MRI מוקדי צביעה לאורך כ–2 ס”מ. בוצעה השלמת בדיקה עם . )Ductal Carcinoma in situ( DCIS שד ימין נמצא גידול מסוג MRI בביצוע ביופסיה בהנחית

55

Made with FlippingBook - Online catalogs