האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

אבחון סרטן השד

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

תמונה מס.7: תמונת אולטרסאונד במכשיר אוטומט

תמונה מס.6: בדיקה במכשיר אולטרסאונד אוטומטי

בדיקה באמצעות :MRI תהודה מגנטית לפי מחקרים שונים [81-02] ביניהם

• קרובת משפחה מדרגה ראשונה . BRCA (שטרם נבדקה) של נשאית • נשים שקיבלו טיפול באמצעות קרינה לאזור בית החזה, בין הגילאים 01–03. • נשים שלהן סיכון של למעלה מ-%02 לפתח סרטן השד במהלך חייהן. נשים בסיכון בינוני וסיכון רגיל נשים שחלו בעבר בסרטן שד מסוג לובולר, ניאופלזיה ואטיפיה נמצאות ברמת סיכון בינוני. לפי האגודה האמריקאית לסרטן [72], שד צפוף מהווה גורם סיכון בינוני לפתח סרטן שד במשך החיים, בשיעור שנע בין %51-%02. למרות זאת, לפי הנחיותיה של אגודה זו אין מספיק נתונים בקבוצת סיכון זאת על מנת לתמוך או לשלול . נכון לעכשיו, אין הנחיה MRI ביצוע של בדיקת של משרד הבריאות בישראל לבצע בדיקת תהודה מגנטית לנשים עם שד צפוף, ללא גורמי סיכון אחרים. על פי ארגוני בריאות אחרים בעולם אין צורך לבצע בדיקת תהודה מגנטית לנשים שלהן סיכון הנמוך מ-%51 לחלות בסרטן השד ורקמת השד שלהן אינה צפופה. שיטות הדמייה נוספות קיימות היום שיטות הדמיה אחרות באמצעותן ניתן להתגבר על הבעיה של שד צפוף וגורמי סיכון נוספים: Contrast( ממוגרפיה עם חומר ניגוד )Enhanced Mammography בשיטה זו מזריקים חומר ניגוד (על בסיס יוד) Dual ומצלמים את השד בשתי רמות אנרגיה ( . בדומה לתהודה מגנטית, ניתן לגלות )Energy בבדיקה זו, גושים או ממצאים שזרימת הדם אליהם מוגברת (תמונות 8-8א).

MRI , נמצא כי בדיקת Khul עבודותיה של (בדיקה באמצעות תהודה מגנטית) יעילה יותר מממוגרפיה ואולטרסאונד בגילוי מוקדם של סרטן השד, בקרב נשים הנמצאות בסיכון גבוה (בשל נשאות גנטית או סיפור משפחתי). שדיים היא בדיקה בעלת שיעור MRI עם זאת, False( גבוה מאוד של ממצאים חיוביים שגויים , המגיעים עד ל-%03, )Positive Result ויש לקחת נתון זה בחשבון כאשר דנים ביתרונות ובחסרונות של הבדיקה. ושותפיה [12] , Berg במחקר שנערך על ידי שדיים, בנוסף לבדיקות MRI נמצא שבדיקת הסקר האחרות ממוגרפיה ואולטרסאונד, יעילה למדי לנשים בסיכון גבוה עם שד צפוף: היא יכולה לגלות עוד 7.41 מקרים של סרטן השד לכל 000,1 נשים. חשוב להדגיש שהנתונים בספרות המקצועית לגבי חשיבות בדיקת התהודה המגנטית כבדיקת סריקה בנשים עם שד צפוף, מתייחסים בעיקר לגבי נשים בסיכון גבוה, (המודלים לחישוב הסיכון לחלות בסרטן השד מפורטים במקורות [22-52]. בנוסף, לפי המלצות הקולג’ האמריקאי לרדיולוגיה, לנשים כבדיקת MRI בסיכון גבוה מומלץ לבצע בדיקת סריקה [62]. יודגש שמרקם צפוף של השד בלבד (ללא גורמי סיכון נוספים), אינו נחשב כשלעצמו גורם סיכון גבוה המחייב הוספת כבדיקת סריקה באופן שגרתי. MRI בדיקת הקריטריונים לפיהם נקבע מי הן הנשים הנמצאות בסיכון גבוה ללקות בסרטן השד הם: • נשים שהן נשאיות של מוטציות בגנים .BRCA1/2

תמונה מס.8א: שד לאחר הזרקת חומר ניגוד יודי האדרה סגמנטרית פתולוגית בחלק התחתון של השד

תמונה מס.8: הפרשה מפטמה שמאל. בממוגרפיה שד סמיך

לפי מחקר שבוצע [82] בשנת 2102 על ידי נמצא כי בדיקת ממוגרפיה ,Dromain החוקר עם חומר ניגוד המתווספת לבדיקת ממוגרפיה רגילה ולבדיקה באמצעות אולטרסאונד, יכולה לשפר את רגישות הבדיקה באופן משמעותי: מ-%17 בלבד, ל-%87. טומוסינתזיס )Digital Breast Tomosynthesis( טומוסינתיזיס היא שיטה של ממוגרפיה דיגיטלית בה מצלמים את השד במספר זוויות במטרה למנוע חפיפה של רקמות השד אחת על גבי השנייה, כמו בממוגרפיה הרגילה. בשיטה זאת . CT נוצרים חתכים טומוגרפים בדומה לבדיקת שיטה זאת הוכחה כמפחיתה הן את אחוז הקריאה החוזרת והן את אחוז התוצאה False Negative( FN – השלילית השגויה , בשד הצפוף [תמונה 9]. חסרון )Result השיטה מתבטא בכמות הקרינה; בבדיקה זו כמות הקרינה גבוהה יותר, לעומת כמות הקרינה בבדיקת ממוגרפיה דיגיטלית רגילה.

61

Made with FlippingBook - Online catalogs