האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה במה

מספר ההישנויות המקומיות שיקף את האופי הרב-מוקדי של סרטן השד הפולשני ואת העובדה שיש לקחת בחשבון את הביולוגיה של הגידול ברצינות הראויה, גם עבור גידולים . ]14[ DCIS לא חודרניים מסוג היום ברור לנו שמחלה זו היא מחלה מפושטת מיקרוסקופית משלבי ההתפתחות המוקדמים שלה [51]. ההתפתחויות הטכנולוגיות, השיפור בדיוק , MRI בדיקת הממוגרפיה, השימוש ב- שילוב שיטות מתקדמות של טיפולי קרינה והוספתם של טיפולים סיסטמיים הכוללים תרופות כימותרפיות מתקדמות, הורמונותרפיה וטיפולים מכווני מטרה מולקולריים, כל אלה שינו את השיטה והגישה - ובהתאם לכך, את התוצאה.

רשימת ספרות

10. Halsted WS. A clinical and histological study of certain adenocarcinomata of the breast: and a brief consideration of the supraclavicular operation and of the results of operations for cancer of the breast from 1889 to 1898 at the Johns Hopkins Hospital. Ann Surg. 1898 Nov;28(5):557–76. 11. Adair F, Berg J, Joubert L, Robbins GF. Long-term followup of breast cancer patients: the 30-year report. Cancer. 1974 Apr;33(4):1145-50. 12. Maddox WA, Carpenter JT Jr, et al. Does radical mastectomy still have a place in the treatment of primary operable breast cancer? Arch Surg. 1987 Nov;122(11):1317-20. 13. Holland R, Veling SH, et al. Histologic multifocality of Tis, T1-2 14. breast carcinomas: Implications for clinical trials of breast-conserving surgery. Cancer. 1985 Sep 1;56(5):979-90. 15. Holland R, Connolly JL, et al. The presence of an extensive intraductal component following a limited excision correlates 16. with prominent residual disease in the remainder of the breast. J Clin Oncol. 1990 Jan;8(1):113-8. 17. Cote RJ, Rosen PP, et al. Monoclonal antibodies detect occult breast carcinoma metastases in the bone marrow of patients with early stage disease. Am J Surg Pathol. 1988 May;12(5):333-40.

1. Encyclopaedia Britannica [Internet]. Chicago: Encyclopaedia Britannica Inc; 2014. Available from: http://www.britannica.com 2. Lyons AS, Petrucelli R. Medicine: an illustrated history. Hardcover. New York: Harry N. Abrams; 1978. 3. Shimkin MB. Contrary to nature: cancer. DHEW Publication (NIH) 76–720. Washington: US Department of Health and Human Services; 1976. 4. Mukherjee S. The emperor of all maladies: a biography of cancer. New York: Scribner; 2010. 5. Moore CH. The antecedents of cancer and the localisation of disease. Br Med J. 1866 Apr 21;1(277):406–7. 6. Bloom HJ, Richardson WW, Harries EJ. Natural history of untreated breast cancer (1805-1933). Comparison of untreated and treated cases according to histological grade of malignancy. Br Med J. 1962 Jul 28;2(5299):213-21. 7. Henderson IC, Canellos GP. Cancer of the breast: the past decade (second of two parts). N Engl J Med. 1980 Jan 10;302(2):78-90. 8. Halsted WS. The results of operations for the cure of cancer of the breast performed at the Johns Hopkins Hospital from June, 1889, to January, 1894. Ann Surg. 1894 Nov;20(5):497-555. 9. Halsted WS. The results of radical operations for the cure of carcinoma of the breast. Ann Surg. 1907 Jul;46(1):1–19.

Breast cancer

MammaPrint 70 - Gene Breast Cancer Profile Prognostic and Predictive Tumor Analysis

MYO1213-02

YMPHONY S Personalized Breast Cancer Genomic Profile.

BreastCancerRecurrenceSignature

MolecularSubtypingSignature

ER/PR/HER2ExpressionAssay

TherapyGeneAssay

86

Made with FlippingBook - Online catalogs