האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה במה

הראו תוצאות מעודדות. דוגמה לכך מהווה אנאליזה שכללה שלוש עבודות בפאזה שלישית, בהן נבדק שימוש בטיפול בתרופה ), בשילוב Bevacizumab ביולוגית בוואסיזומאב ( עם טיפול כימי בקו ראשון. תוצאות המחקרים הראו שיפור בשליטה במחלה למספר חודשים, אולם לא היה שיפור בהישרדות. שימוש ) PARP בתרופות נוספות כמו מעכבי פארפ ( הביא עמו תקוות )mTOR ומעכבי אם-תור ( חדשות, אך אלה טרם התממשו (אלא אם כן .)BRCA מדובר בנשאיות מדענים העוסקים בסרטן השד מייחסים חשיבות רבה לאבחנה בין תתי-הסוג השונים ואיתור מטרות לתרופות חדשות, המאפיינות את הסוגים השונים של המחלה. קולטן שהנו הורמון המיוצר ברקמת )Leptin( הלפטין השומן, נחשב על ידי חלק מהחוקרים כאתר מטרה לטיפול במחלה זו. מהווה אף היא תחום Notch מערכת ה- מחקר עבור המדענים: זאת מכיוון שחלבוני

התא המשתתפים במסלול זה הינם בעלי תפקיד קריטי בשימור האיזון בין שגשוג התא, התמיינותו ומותו. מכאן חשיבותה של המערכת בהתפתחות גידול סרטני, ומשום כך נבדקות בימים אלה תרופות שתפקידן . ] 6-5[ Notch להתערב במסלול ה- דרך נסיונית נוספת לטיפול בגידולי סרטן , הנה באמצעות Triple Negative שד מסוג פיתוח חיסונים המשלבים ידע על מערכת החיסון ושימוש בווירוסים מוכרים. נכון לשעה זו, המחקרים המתמקדים בנושא זה נמצאים בשלבים הראשונים בלבד. סיכום מהווה כיום את Triple Negative סרטן שד מסוג אחד האתגרים הגדולים ביותר עבור החוקרים, כאשר המטרה העומדת לנגד עיניהם היא מתן טיפול מיטבי לנשים שחלו במחלה זו. נראה כי המשך חקר תתי-הסוגים השונים של המחלה, בשילוב פיתוח תרופות מכוונות מטרה, יאפשרו טיפול טוב יותר בעתיד הקרוב.

רשימת ספרות

1. Rao C, Shetty J, Prasad KH. Immunohistochemical profile and morphology in triple - negative breast cancers. Rao et al. J Clin Diagn Res. 2013 Jul;7(7):1361-5. Epub 2013 May 28. 2. Lehmann BD, Bauer JA, Chen X, et al. Identification of human triple negative breast cancer subtypes and preclinical models for selection of targeted therapies. J Clin Invest. 2011 Jul;121(7):2750-67 Lehmann B.D. et al. The journal of clinical investigation 2011, 121, 2750-2767. 3. Ademuyiwa FO, Ellis MJ, Ma CX. Neoadjuvant therapy in operable breast cancer: application to triple negative breast cancer. Ademuyiwa F.O et al. . J Oncol. 2013;2013:219869. Epub 2013 Aug 1. 4. Yerushalmi R, Woods R, Kennecke H, Speers C, Knowling M, Gelmon K. ,Patterns of relapse in breast cancer: changes over time. Yerushalmi R. et al , Breast Cancer Res Treat. 2010 Apr;120(3):753-9 Breast cancer res and treat. 2010:120. 753-759.. Epub 2009 Aug 22. 5. Mahamodhossen YA, Liu W, Rong-Rong Z. Triple- negative breast cancer: new perspectives for novel therapies. Mahamodhossen Y.A. et al. Med Oncol 2013; 30, 1-6Med Oncol. 2013;30(3):653. Epub 2013 Jul 4. 6. Andres CK et al. The management of early-stage and metastatic triple-negative breast cancer: a review. Andres CK et al. Hematol Oncol Clin North Am. 2013 Aug;27(4):,737-749. Epub 2013 Jun 18.

88

Made with FlippingBook - Online catalogs