האגודה למלחמה בסרטן - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה - גיליון 20 אוקטובר 2014

ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה במה

בעודף. ואכן, חולות אלה, HER2 שמבטאים שמחלתן נחשבה אלימה יותר בעבר, מקבלות כעת מגוון טיפולים שיעילותם הביאה לשיפור ניכר במצבן. אחת הבעיות הבוערות של החולות הן התפתחות גרורות למוח ולמערכת העצבים המרכזית, שחדירים פחות לכימותרפיה ולנוגדנים המונוקלונלים/החד שבטיים. אנו מקווים שפיתוח תרופות שחודרות למוח כמו גם שילוב של מספר תרופות "מכוונות מטרה" יוכל בעתיד לייתר את HER2 כנגד הקולטן התוספת של הכימותרפיה ולהביא לריפוי של חולות רבות הנמנות על קבוצה זו.

שטרסטוזומב נקשר ו"הוביל" אותה למטרה. באופן זה מגיע אל תאי הגידול ריכוז גבוה במיוחד של התרופה בהשוואה לאזורים אחרים יעיל יותר מהשילוב TDM בגוף. נמצא שמתן 1- של קסלודה עם לפטיניב לטיפול בחולות שמחלתן התקדמה תחת טיפול בטרסטוזומב וכימותרפיה [7]. יתרונה של התרופה מתבטא בתופעות לוואי מעטות יחסית. סיכום כפי שמתואר לעיל, ניכרת התקדמות רבה בהבנה ובטיפול בנשים שסובלות מגידולי שד 1. Figueroa-Magalhaes MC, et al.Treatment of HER2- positive breast cancer. Breast. 2014; 23(2):128-136. 2. Slamon DJ CG,et al. Human breast cancer: Correlation of relapse and survival with amplification of the HER-2/neu oncogene. Science. 1987; 235 (4785):177-182. 3. Slamon DJ, et al. :Use of chemotherapy plus a monoclonal antibody against HER2 for metastatic breast cancer that overexpresses HER2. N Engl J Med. 2001, 344(11):783-792. 4. Geyer CE, et al. Lapatinib plus capecitabine for HER2- positive advanced breast cancer. N Engl J Med. 2006, 355(26):2733-2743. 5. Baselga J et al: Adjuvant trastuzumab: a milestone in the treatment of HER-2-positive early breast cancer. Oncologist. 2006; 11 Suppl 1:4-12. 6. Baselga J et al. :Pertuzumab plus trastuzumab plus docetaxel for metastatic breast cancer. N Engl J Med 2013; 366(2):109-119. 7. Verma S, et al: Trastuzumab emtansine for HER2- positive advanced breast cancer. N Engl J Med. 2012; 367(19):1783-1791. רשימת ספרות

American Society of Clinical Oncology - Choosing Wisely ®

ASCO’s Top Five list in oncology 2012 • Don’t use cancer-directed therapy for patients with solid tumors with the following characteristics: low performance status (3 or 4), no benefit from prior evidence- based interventions, not eligible for a clinical trial, and no strong evidence supporting the clinical value of further anticancer treatment. • Don’t perform PET, CT, and radionuclide bone scans in the staging of early prostate cancer at low risk for metastasis. • Don’t perform PET, CT, and radionuclide bone scans in the staging of early breast cancer at low risk for metastasis. • Don’t perform surveillance testing (biomarkers) or imaging (PET, CT, and radionuclide bone scans) for asymptomatic individuals who have been treated for breast cancer with curative intent. • Don’t use white cell stimulating factors for primary prevention of febrile neutropenia for patients with less than 20% risk for this complication. ASCO’s Top Five list in oncology 2013 • Don’t give patients starting on a chemotherapy regimen that has a low or moderate risk of causing nausea and vomiting antiemetic drugs intended for use with a regimen that has a high risk of causing nausea and vomiting. • Don’t use combination chemotherapy (multiple drugs) instead of chemotherapy with one drug when treating an individual for metastatic breast cancer unless the patient needs a rapid response to relieve tumor-related symptoms. • Avoid using PET or PET-CT scanning as part of routine follow-up care to monitor for a cancer recurrence in asymptomatic patients who have finished initial treatment to eliminate the cancer unless there is high-level evidence that such imaging will change the outcome. • Don’t perform PSA testing for prostate cancer screening in men with no symptoms of the disease when they are expected to live less than 10 years. • Don’t use a targeted therapy intended for use against a specific genetic aberration unless a patient’s tumor cells have a specific biomarker that predicts an effective response to the targeted therapy.

90

Made with FlippingBook - Online catalogs