האגודה למלחמה בסרטן - חדשון - גיליון מס' 60, מאי 2016

המוקדים הטלפוניים של האגודה למלחמה בסרטן

בשפה העברית ® 'טלמידע' 1-800-599-995 בשפה הערבית ® 'טלמידע' 1-800-36-36-55 בשפה הרוסית ® 'טלמידע' 1-800-34-33-44 לנשים המתמודדות עם סרטן השד ® 'יד להחלמה' 1-800-36-07-07 לתמיכה נפשית ראשונית ® 'טלתמיכה' 1-800-200-444

www.cancer.org.il בקרו אותנו באתר האינטרנט: האגודה למלחמה בסרטן - לחיים בריאים אייר תשע"ו | 2016 מאי | ( )ע"ר האגודה למלחמה בסרטן בישראל ©

Made with