האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

חבר ועדה משנת

חבר ועדה משנת

ועדה למניעה וגילוי מוקדם פרופ' ל. קינן-בוקר

2008 2008 2014

אונקולוגיה, המרכז הרפואי סורוקה אונקולוגיה, המרכז הרפואי תל אביב סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות, המרכז הרפואי שיבא מנהלת תפעול מערך אונקולוגי, המרכז הרפואי רמב"ם אונקולוגיה, המרכז הרפואי הדסה

פרופ' ש. אריעד** פרופ' ת. ספרא** פרופ' ל. קינן-בוקר

חברה 2010 2017 2016 2009 2010 2017 2017 2016 2010 2017 2015 2013 2013

סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות, המרכז הרפואי שיבא

אונקולוג, המרכז הרפואי וולפסון

ד"ר ר.ברנר*

2014

א. קרן

ד"ר א. אבו-חאטום קולון ורקטום, המרכז הרפואי העמק

כירורגיה, המרכז הרפואי שערי-צדק גניקואונקולוג, המרכז הרפואי כרמל

פרופ' מ. כרמון פרופ' ע. לביא

2008

ד"ר א. שלמון**

ועדת מחקר פרופ' א. פיקרסקי פרופ' ע. בן ברוך ד"ר ע. בן-יהודה** פרופ' ח. גוטמן פרופ' מ. גולדברג

ד"ר ר.ליבוביץ-עמית אונקולוגיה, המרכז הרפואי שיבא

2013 קלינאי, מדען, המרכז הרפואי הדסה יו"ר

גסטרואנטרולוגיה, המרכז רפואי רבין

פרופ' ז. לוי ד"ר ד. מרגל ד"ר ט. סלע ד"ר ת. סלע ד"ר ג. עמיאל ד"ר י. פוגלמן פרופ' ח. קשתן ד"ר ח. ריאד פרופ' ג. רנרט פרופ' ש. שניבאום

2013

חוקרת סרטן, אוניברסיטת תל אביב

אורו-אונקו', דוידוף-המרכז הרפואי רבין 2014

משרד הבריאות, לשכת המדען הראשי 2014

אונקולוג, המרכז הרפואי שיבא דימות שד, המרכז הרפואי הדסה אורולוג, קריה רפואית רמב"ם

2010 2016

כירורגיה, המרכז הרפואי רבין מדענית, האוניברסיטה העברית

משרד הבריאות, לשכת המדען הראשי 2018

ד"ר י. גת* פרופ' א. דן

קופת חולים לאומית

2015 2016 2013 2016 2016 2018 2010

המטולוג, המרכז הרפואי רמב"ם

כירורגיה, המרכז הרפואי רבין כירורגיה המרכז הרפואי כרמל

המטו-אונקולוגיה ילדים, המרכז הרפואי שיבא

פרופ' ש. יזרעאלי

אפידמיולוג, המרכז הרפואי כרמל, יועץ האגודה לגילוי מוקדם

עבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה מדעי החיים, אוניברסיטת בר אילן

פרופ' מ. כהן פרופ' ס. כהן פרופ' ד. לב ד"ר א. לבנון

2014

כירורג, המרכז הרפואי תל אביב

כירורגית שד, המרכז הרפואי אסותא אשדוד 2015

ועדה לשירותים רפואיים פרופ' א. דורסט

מדען, אוניברסיטת בר אילן

יו"ר -

כירורגיה, המרכז הרפואי שערי-צדק

אונקולוגיה, המרכז הרפואי הדסה

פרופ' מ. לוטם* פרופ' א. ליבנה

2013 2013 2009 2010 2017 2013 2013 2010 2016

מיקרוביולוגיה ואימונולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון

דימות השד, המרכז הרפואי רבין

ד"ר א. גרובשטיין

ראש אגף סיעוד בקהילה, שירותי בריאות כללית

ד"ר ד. וייס

אונקולוגית, המרכז הרפואי אסף הרופא 2015

פרופ' א. סלע

אונקולוגיה, המרכז הרפואי רמב"ם

פרופ' נ. חיים**

2018 2015 2016

פרופ' ר.סצ'י-פאינרו* מדענית, אוניברסיטת תל אביב

אחות מפקחת אונקולוגיה, מרכז רפואי שיבא

גב' א. מולר

חוקר סרטן, האוניברסיטה העברית אונקוגנטיקה, המרכז הרפואי שיבא

פרופ' ר. עקילאן פרופ' א. פרידמן פרופ' ב. קאופמן

אונקולוגיה, המרכז הרפואי הדסה

פרופ' ב. עוזיאלי

אונקולוגית, המרכז הרפואי שיבא ונציגת ציבור 2007

פסיכו-אונקולוגיה, דוידוף-המרכז הרפואי רבין

ד"ר ש. פרי ד"ר ר. פפר פרופ' ר. קטן

2016

מיקרוביולוגיה, אימונולוגיה וגנטיקה אוניברסיטת בן גוריון אפידמיולוג, המרכז הרפואי כרמל

ד"ר א. רובין

אונקולוגיה, אסותא

2009 2015

פרופ' ג. רנרט

אונקולוגיה, המרכז הרפואי שיבא, המרכז הרפואי שערי צדק

מדען, מכון ויצמן

ד"ר ר. שטראוסמן

חטיבת רפואה, לאומית שירותי בריאות 2015 אונקולוגיה, דוידוף-המרכז הרפואי רבין 2010

פרופ' א. קיטאי פרופ' ס. שטמר

תת-ועדת מחקר לנושאים פסיכו-אונקולוגים פרופ' מ. כהן

2013 פסיכואונקולוגיה, אוניברסיטת חיפה יו"ר פסיכואונקולוגיה, המרכז הרפואי מאיר 2017

ועדה לרישום ומעקב ד"ר ב. סילברמן

גב' ש. אלון ד"ר ו. דילבר

2014 מנהלת רישום סרטן לאומי יו"ר

2015

סיעוד אונקולוגי, אוניברסיטת בן גוריון

102

Made with FlippingBook HTML5