האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

2018 ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ דין וחשבון

חבר ועדה משנת

חבר ועדה משנת

2014

אנדוקרינולוג, לין

ד"ר א. רובינשטוק

ד"ר ח.לוין 2017 פרופ' נ. קונסטנטיני רפואת ספורט, המרכז הרפואי שערי צדק 2008 פרופ' ל. קינן-בוקר סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות 2009 מר י. קרני רפואת ספורט ותזונה 2008 פרופ' ג. רנרט רפואת הקהילה ואפידמיולוגיה, המרכז הרפואי כרמל 2004 פרופ' ת.שוחט מנהלת המרכז הארצי לבקרת מחלות 2009 ד"ר נ. שפירא דיאטנית 2004 אנדוקרינולוגיה ד"ר א. בר-און אנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי כרמל 2014 ד"ר ס. גרוזינסקי אנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי רבין 2008 ד"ר ח. גולן רפואה גרעינית, המרכז הרפואי אסף הרופא 2014 פרופ' ד. גרוס אנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי הדסה 2008 פרופ' צ. דיקשטיין אנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי בני ציון 2005 ד"ר ת. הורן רפואה גרעינית, המרכז הרפואי אסף הרופא 2005 ד"ר מ. וויס אנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי אסף הרופא 2005 פרופ' ע. וולף אונקולוגיה, המרכז הרפואי תל אביב 2014 פרופ' ג'. זידאן אונקולוגיה, המרכז הרפואי זיו 2005 ד"ר א. כהן אנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי שיבא 2005 פרופ' י. ליאל אנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי סורוקה 2005 ד"ר ש. מכליס רפואה גרעינית, המרכז הרפואי רבין 2005 ד"ר מ. מלול איזוטופים, המרכז הרפואי מאיר 2005 פרופ' ב. עוזיאלי אונקולוגיה, המרכז הרפואי הדסה 2005 בריאות הציבור, המרכז הרפואי הדסה

אנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי תל אביב 2005

פרופ' נ. שטרן ד"ר א. שלמון

2008

אונקולוגיה, המרכז הרפואי הדסה ומשרד הבריאות

יועצים עו"ד י. חורש

יועץ משפטי, ש. הורוביץ ושות'

רואי חשבון

קסלמן & קסלמן

דוברת האגודה ויועצת תקשורת

נ. עינבר ח. ריקה

מבקר פנים

יועצים בהתנדבות מאיר ניסנסון

יועץ מחשוב

BBDO ייעוץ ויישום קשרי תקשורת, פרסום ומדיה

מ. כידון, מ. תאומים

הנהלה ומנהלי מחלקות מ. זיו מנכ"ל מ. בר חיים חשב א. דוד

מנהל מחלקת משק

ר. עידן מנהלת מחלקת משאבי אנוש ד"ר א. פאטו-בן ארי מנהלת מחלקת הסברה וקידום בריאות ל. בילר-לב מנהלת ועדות ופרויקטים ש. בוטל-צור ® מנהלת מחלקת סניפים ורמ"ט הקש בדלת ש. שהם מנהלת מחלקת שיתופי פעולה וגיוס משאבים ד. מוס-רנדל אחראי שירות מערכות מידע עו"ס א. שפירא מנהלת מחלקת שיקום ורווחה

109

Made with FlippingBook HTML5