האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

2018 ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ דין וחשבון

מתנדבת: גב' נורה ביטון 050-4442144 : נייד

אילת

אבן יהודה 1083 ת.ד 32 השומרון

אבן יהודה

יו"ר: גב' שוש גרנות 09-8997430 : טלפון

13 ' רח' הרב קוק, מקלט מס

אופקים

יו"ר – מר רפי בטיטו 052-2965604 נייד רפי בטיטו 15:00-19:00 שעות וימי פעילות: א' אחה"צ 16:00-19:00 אחה"צ 10:00-12:00 ' ג

רח' ויצמן פינת בן צבי, רובע ב' 5061 . ת.ד

אשדוד

יו"ר: מר משה בנאי 08-8563863 : טלפון 050-7813625 : נייד משה בנאי 17:00-19:00 אחה"צ 10:00-13:00 :' שעות וימי פעילות: א', ד

20 מתנ"ס ברנע, הר כנען יו"ר: מר שמעון זיו 08-6842838 : טלפון 052-5590400 : נייד שמעון זיו

אשקלון

7 בית אביסרור, רח' בן צבי

באר שבע

יו"ר: מר משה קליינמן, רכזת: גב' יעל קוזיול 052-4709009 : נייד משה קליינמן 08-6286003 : , פקס 08-6271228 : טלפון snif_beer7@cancer.org.il מייל: 8:00-16:00 ' שעות וימי פעילות: א'-ה

בית שאן 2 עמותת הגיל השלישי, רח' ירושלים הבירה

בית שאן

יו"ר: גב' רחל דדון, רכזת: גב' פנינה לוינס 04-6060338 : טלפון 050-6264485 : נייד רחל דדון

111

Made with FlippingBook HTML5