האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

2018 ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ דין וחשבון

(מפיקי אנדמול ישראל כי הרעיון הועבר למנכ"ל התוכנית האחראים על הפורמט) ולבמאי הראשי של התוכנית. "נשמח להיות בקשר אחרי שנראה את התקדמות ההפקה", נכתב במכתב התשובה. עם עליית התוכנית לשידור, 2018 נכון לחודש מאי למרות שהעישון לא נעלם לחלוטין, ניכר כי הנושא אכן הוטמע בגרסת רשת של התוכנית וכי העישון על המסך בבית האח הגדול אכן הצטמצם דרמטית . והאגודה למלחמה בסרטן מברכת על כך חקיקה האגודה למלחמה בסרטן יוזמת ומשתתפת בדיונים רבים בכנסת, ביניהם: שיווק ופרסום מוצרי טבק בישראל, הרחבת החוק לעישון במקומות ציבוריים ועוד. לדיונים הוכנו ניירות עמדה המבוססים על דרכים מוכחות להפחתת שיעורי העישון. ניירות העמדה מפורסמים באתר האגודה ובאתר הוועדות בכנסת.

בסרטון שעלה לרגל היום הבינלאומי ללא עישון, הופיע , בעל מכון כושר ודמות אסלאם קנואתי בהתנדבות פופולרית עם עוקבים רבים ברשת החברתית. לסרטון צפיות. יחד עם הסרטון, עלו 500,000- היו למעלה מ פוסטים בעמוד הפייסבוק להשלמת החשיפה ובאנרים. Fekra Digital הקמפיין עלה באמצעות משרד הפרסום , מנהל פאתן ג'טאס ובליווי של יוסף מזאוי בהובלת פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית. מצב העישון בבית האח הגדול בחודש מאי אשתקד פנתה האגודה למלחמה בסרטן למנכ"ל רשת וכתבה: "מעבר האח הגדול לרשת - הזדמנות לתוכנית ללא עישון. נצלו הזדמנות זו של עיצוב מחדש של פורמט התוכנית ופעלו ליצירת פורמט של תוכנית מצליחה ללא עישון, התנהגות המהווה פרסומת של ממש להרגל הקטלני שגובה מחיר חיי אדם כה גבוה בישראל". מרשת ענו בתגובה

פרסומים מחודשים

כאב והטיפול בו – חוברת בעברית עם מידע בנושא כאב למתמודדים עם מחלת הסרטן ובני משפחותיהם. באדיבות מדיסון.

עמדת הארגונים העוסקים במניעת עישון בישראל בנושא הגנה על בריאות הציבור מפני פרסום ושיווק מוצרי טבק בישראל , ע"י ח"כ איתן כבל לקראת דיון בוועדת הכלכלה בכנסת, נשלח מכתב ליו"ר הוועדה, איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל, החברה הרפואית נציגי ארגוני הבריאות בישראל: למניעה ולגמילה מעישון, המועצה הישראלית למניעת עישון, המיזם למיגור העישון . המכתב עסק בנושא איסור פרסום והגבלת השיווק של מוצרי טבק, והאגודה למלחמה בסרטן ניקוטין ועישון. במכתב צוין כי "ישראל נותרה מאחור במאבק בעישון ונזקיו והנתונים המדאיגים על מצב העישון בישראל מחייבים יישום מידי של האמצעים המפורטים באמנת המסגרת של ), שעליה חתומה גם מדינת ישראל אשר גם אשררה אותה, ושל אלו FCTC הפיקוח על הטבק ) 3247 ' שהתקבלו בתוכנית הלאומית לצמצום העישון ונזקיו שאושרה בהחלטת ממשלה מס ".2011 במאי 29 מיום

ניסויים קליניים - חוברת בעברית עם מידע בנושא . ניסויים קליניים במחלת הסרטן באדיבות רוש.

תגובת הארגונים לדו"ח שר הבריאות 2017 על העישון לשנת איגוד רופאי בריאות הציבור והחברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון של ההסתדרות הרפואית, האיגוד הישראלי למקדמי ומחנכי , קראו לממשלה, בריאות והאגודה למלחמה בסרטן ובמיוחד למשרד הבריאות ולעומד בראשו, סגן השר , ולמשרד האוצר, ולעומד בראשו, השר יעקב ליצמן

, לפעול ביתר שאת להצלת חייהם של משה כחלון אלפי אזרחים במדינת ישראל. כפי שהודגם בדו"ח מבקר המדינה, חוסר המדיניות העקבית והיעדר הנחישות של הנהלת משרדים אלו, בהובלת מהלכים שהוכחו כיעילים ביותר, עולים בחיי אדם ובבריאות הציבור וכנראה מובילים לכך שישראל לא תעמוד ביעד שהיא קבעה לעצמה לרדת לשיעור של (על פי תוכנית הבריאות 2020 מעשנים בשנת 15%

21

Made with FlippingBook HTML5